Список установ НАН України які мають доступ до науково-інформаційних ресурсів компаній EBSCO, Elsevier та IET у 2014 році

Онлайнові науково-інформаційні ресурси,
передплачені на 2014 рік


Строк надання послуги: 04.08.2014 - 31.12.2014


Academic Search Complete (ASC)

 1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
 2. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна
 3. Інститут імпульсних процесів і технологій
 4. Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця
 5. Радіоастрономічний інститут
 6. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена
 7. Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О Галкіна
 8. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка
 9. Інститут Іоносфери
 10. Інститут соціології
 11. Інститут енциклопедичних досліджень
 12. Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського
 13. Інститут електродинаміки
 14. Iнститут фiзики конденсованих систем
 15. Львівська Національна Наукова Бібліотека України ім. В.Стефаника
 16. Інститут ядерних досліджень
 17. Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова
 18. Інститут Фізики
 19. Інститут фізики гірничих процесів
 20. Інститут загальної енергетики
 21. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна
 22. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
 23. Інститут транспортних систем і технологій
 24. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
 25. Інститут молекулярної біології і генетики
 26. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича
 27. Іститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова

INSPEC

 1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
 2. Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О Галкіна
 3. Інститут електродинаміки
 4. Львівська Національна Наукова Бібліотека України ім. В.Стефаника
 5. Інститут ядерних досліджень
 6. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
 7. Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова
 8. Інститут фізики
 9. Інститут фізики гірничих процесів
 10. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
 11. Інститут проблем машинобудування ім. А.М,Підгорного
 12. Іститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова

SciVerse Scopus

 1. Президія НАН України
 2. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
 3. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи
 4. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна
 5. Інститут імпульсних процесів і технологій
 6. Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця
 7. Iнститут сорбцiї та проблем ендоекологiї
 8. Головна астрономічна обсерваторія
 9. Радіоастрономічний інститут
 10. Iнститут клітинної біології та генетичної інженерії
 11. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена
 12. Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О Галкіна
 13. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка
 14. Інститут Іоносфери
 15. Інститут фізіології рослин і генетики
 16. Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського
 17. Iнститут фiзики конденсованих систем
 18. Львівська Національна Наукова Бібліотека України ім. В.Стефаника
 19. Інститут технічної теплофізики
 20. Інститут ядерних досліджень
 21. Інститут проблем реєстрації інформації
 22. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
 23. Інститут прикладної фізики
 24. Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна
 25. Інститут економіко-правових досліджень
 26. Iнститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка
 27. Інститут геології і геохімії горючих копалин
 28. Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка
 29. Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова
 30. Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут  монокристалів»
 31. Інститут космічних досліджень
 32. Інститут фізики
 33. Інститут фізики гірничих процесів
 34. Інститут загальної енергетики
 35. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
 36. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна
 37. Інститут транспортних систем і технологій
 38. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
 39. Інститут молекулярної біології і генетики
 40. Інститут проблем машинобудування ім. А.М,Підгорного
 41. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича
 42. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка
 43. Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка
 44. Інститут прикладної математики і механіки
 45. Інститут еволюційної екології
 46. Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова
 47. Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова
 48. Інститут хімії високомолекулярних сполук
 49. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
 50. Iнститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського
 51. Інститут електродинаміки
 52. Державна установа «Інститут економіки та прогнозування»
 53. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського
 54. Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного
 55. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля
 56. Інститут проблем штучного інтелекту  
 57. Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка

SciVerse Science Direct Freedom Collection

 1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
 2. Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького
 3. Інститут імпульсних процесів і технологій
 4. Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця
 5. Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
 6. Головна астрономічна обсерваторія
 7. Радіоастрономічний інститут
 8. Інститут прикладних проблем фізики і біофізики
 9. Iнститут клітинної біології та генетичної інженерії
 10. Iнститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського
 11. Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О Галкіна
 12. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка
 13. Інститут економіки промисловості
 14. Інститут математики
 15. Інститут соціології
 16. Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського
 17. Iнститут фiзики конденсованих систем
 18. Інститут технічної теплофізики
 19. Інститут ядерних досліджень
 20. Інститут проблем реєстрації інформації
 21. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
 22. Інститут прикладної фізики
 23. Інститут економіко-правових досліджень
 24. Iнститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка
 25. Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка
 26. Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова
 27. Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут  монокристалів»
 28. Інститут космічних досліджень
 29. Інститут фізики
 30. Інститут геологічних наук
 31. Інститут фізики гірничих процесів
 32. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
 33. Інститут транспортних систем і технологій
 34. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
 35. Інститут молекулярної біології і генетики
 36. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича
 37. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка
 38. Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
 39. Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка
 40. Інститут прикладної математики і механіки
 41. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна
 42. Львівська Національна Наукова Бібліотека України ім. В.Стефаника
 43. Інститут еволюційної екології
 44. Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова
 45. Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова
 46. Інститут хімії високомолекулярних сполук
 47. Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
 48. Інститут електродинаміки
 49. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського
 50. Інститут органічної хімії
 51. Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка
 52. Інститут фізіології рослин і генетики
 53. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна
 54. Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного
 55. Інститут електронної фізики
 56. Інститут проблем штучного інтелекту
 57. Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського