Київський інститут шляхетних дівчат та його бібліотека: до 175-річчя від дня заснування

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ ТА ЙОГО БІБЛІОТЕКА


 У 2013 році виповнюється 175 років від дня заснування у Києві Інституту шляхетних дівчат – закритого середнього навчального закладу для жінок (1838-1919).

Перший закритий навчальний заклад для жінок дворянського походження (Смольний інститут) в Російській імперії було відкрито в 1764 р. у Санкт-Петербурзі. На території сучасної України подібний навчальний заклад було відчинено у Харкові у 1812 р. Розпорядження про відкриття Інституту у Києві віддала перша леді Російської імперії імператриця Марія Федорівна завдяки клопотанням київського генерал-губернатора графа В. В. Левашова. 22 серпня 1838 р. у Києві урочисто відкрився Інститут шляхетних дівчат, який був установою закритого типу, своєрідним проміжним варіантом між середнім і вищим навчальним закладом, що надавав освіту, а також естетичне і етичне виховання дворянським, а з 1852 р. — і купецьким дітям. Новостворений навчальний заклад спочатку розміщувалося в будинку фельдмаршала Ф. В. Остен-Сакена. А у 1843 р., у зв'язку зі збільшенням кількості учениць, Інститут було переведено в новий будинок, побудований за проектом архітектора В. І. Беретті (потім - Жовтневий палац, зараз - Міжнародний Центр культури і мистецтв). Повний курс навчання в Київському інституті шляхетних дівчат тривав шість, а з підготовчим класом - сім років. Курс навчання розподілявся на три класи, в кожному навчалися по два роки. Київський інститут шляхетних дівчат мав добре укомплектований викладацький склад. У першому і другому класах лекції читали кращі викладачі київських чоловічих гімназій. У третьому, останньому класі, заняття проводили професори київського Імператорського університету Св. Володимира та Київської духовної академії, зокрема М. X. Бунге, М. І. Костомаров, В. Я. Шульгін, І. М. Скворцов та багато інших відомих вчених того часу. Після закінчення інституту його випускниці могли отримати свідоцтво «домашньої наставниці», необхідне для вступу на службу до приватних осіб, а також для роботи в початкових навчальних закладах. Поступово Київський інститут шляхетних дівчат став базовим навчальним закладом з підготовки керівних кадрів для жіночих гімназій. 20 лютого 1919 р. Київський інститут шляхетних дівчат був закритий через "повну невідповідність типу школи елементарним вимогам правильного виховання дітей та антидемократичного характеру цього типу старої школи".

Повноцінне функціонування інституту було неможливе без його науково-допоміжних установ. Серед них на першому місці — бібліотека, яка почала функціонувати одночасно з самим інститутом. Створення бібліотеки пов'язане з ім'ям Київського генерал-губернатора Д. Г. Бібікова, який був головою Ради інституту і одним з перших меценатів бібліотеки (пожертвував для неї іноземні книги). Фонд бібліотеки, починаючи з 1838 р., систематично поповнювався навчальними посібниками згідно з переліком предметів, які викладалися в Інституті. Згідно зі статутом 1834 р., в Інституті викладалися такі предмети : 1. Закон Божий; 2. Російська мова та словесність; 3. Загальна і російська історія; 4. Загальна і російська географія; 5. Арифметика і основи геометрії; 6. Фізика - початкові основи; 7. Природна історія в короткому обсязі; 8. Французька мова; 9. Німецька мова; 10. Польська мова; 11. Малювання і чистописання; 12. Музика і спів; 13. Танці; 14. Рукоділля. Потрібно зазначити, що інститутська бібліотека ділилася на два відділи - фундаментальний і дитячий, в окремий комплекс були виділені підручники. У 1872 р. доцент кафедри російської словесності імп. Університету св. Володимира І. Хрущов реалізував ідею знаменитого педагога К. Ушинського щодо раціональної організації та постійного поповнення бібліотек як основної умови для успішного виховання учениць жіночих навчальних закладів, створивши в Інституті спеціалізовану дитячу бібліотеку. Після закриття Інституту в 1919 р. ліквідувала свою діяльність і бібліотека. У 20-х роках минулого століття бібліотека Київського інституту шляхетних дівчат була передана до ВБУ (Всенародна бібліотека України), де не зберегла свою цілісність і довгий час знаходилась у резервних книгосховищах. З 2000 р. бібліотека Київського інституту шляхетних дівчат знаходиться в стадії реконструкції у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ. Книги в кількості близько 300 одиниць збереження, переважно російською, французькою, церковнослов'янською мовами та латиною. Виділити книги із загального масиву документів вдалося завдяки печаткам “Киевский институт благородных девиц”, із зазначенням дати надходження книги до бібліотеки, а також штемпеля, на якому вказаний певний підрозділ бібліотеки, наприклад, «Фундаментальная библиотека. Систематический каталог № _, Отд. № _, Хронологический каталог № _». Такі позначки на книгах свідчать, що бібліотека Київського інституту шляхетних дівчат мала систематичний та хронологічний каталог.

Структура бібліотеки Київського інституту шляхетних дівчат, тематична, хронологічна і мовна характеристика книжкового фонду відображали рівень освіти, характерний для жіночих навчальних закладів Російської імперії другої половини ХІХ - першого двадцятиріччя ХХ століття. Архівні документи відносно історії створення і функціонування Інституту шляхетних дівчат і його бібліотеки зберігаються у фонді 144: Київський інститут шляхетних дівчат, а частково, у фонді 108: Київська перша чоловіча гімназія Державного архіву м. Києва. У Центральному Державному історичному архіві м. Києва (ЦДІАУК) документи Київського інституту шляхетних дівчат відображені у фонді 127: Київська духовна консисторія. Київський інститут шляхетних дівчат, а також у фонді 442: Канцелярія Київського військового, подільського і волинського генерал-губернатора. Після тривалого перебування в "законсервованому" вигляді бібліотека Інституту стала об'єктом наукових досліджень. На сучасному етапі книгознавчих, джерелознавчих досліджень проводиться робота з реконструкції бібліотеки Київського інституту шляхетних дівчат з метою включення документів в науковий обіг за допомогою електронних баз даних.

 Запропонована виставка дозволяє простежити історію створення Інституту та надає можливість ознайомитися із найбільш цікавими виданнями із бібліотеки.

 

Список використаних джерел

  1. Черепнин Н. П. Императорское воспитательное общество благородных девиц: исторический очерк, 1764-1914 гг. Т. І-ІІІ – Спб., 1914-1915.
  2. Захарченко М. М. История Киевского института благородных девиц: 1838-1888 гг. – К., 1889. – 163 с.+ III с.
  3. Афанасьєва З. Б. Забута сторінка світської освіти (Київський інститут шляхетних дівчат) // Пам'ять століть. – К., 2006. - № 6 (63) . - С. 37-45.
  4. Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України імені В. В. Вернадського: 1918-1941. – К.: НБУВ. – 336 c.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62; 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-0245 (відділ)
+38 (044) 235-4196 (пункт запису читачів)
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)