Анкета науковця

 
Інформаційний портал
 
 
 

Науковці України – один із інформаційних блоків комплексного проекту
 
Науковці України – це систематизований за галузями знань, науковими ступенями і званнями, регіонами, відомчим та інституційним підпорядкуванням, реєстр науковців України, призначений для проведення пошуку наукових видань і публікацій українських вчених, пов’язаний з електронними бібліотечно-інформаційними ресурсами.
 
Пошукові та інформаційні можливості системи дають змогу:
  • шукати колег, що займаються відповідним напрямом наукових досліджень;
  • добирати списки науковців за місцем роботи, місцем захисту дисертації, установою, відомством, містом;
  • переглядати список публікацій науковця: автореферати, дисертації, книги, наукові статті;
  • завантажувати наявні повні тексти наукових публікацій;
  • отримувати інформацію щодо наявних інформаційних джерел довідкового та біографічного характеру;
  • визначати коло науковців, пов'язаних науковими та родинними зв'язками;
  • переглядати інформацію бібліометричних профілів вчених;
  • користуватись автоматично створеним списком співавторів.

Надалі сервісні та пошукові можливості системи будуть розгортатись відповідно до надходження додаткової інформації про науковців України.

Приклади сторінок науковців України на інформаційному порталі "Наука України: доступ до знань":


 
Наявний інформаційний масив про науковців України автоматично сформований на основі інформації із бібліографічних описів
авторефератів дисертацій (кандидатів і докторів наук), захищених в Україні після 1996 р., список автоматично поповнюється в міру надходження авторфератів до фонду НБУВ.
 
 
Всі надіслані вами дані будуть перевірені і внесені до реєстру науковців України, надана вами інформація буде сприяти позитивному іміджу особисто вас та вашої наукової установи.
 
До реєстру науковців може також вноситись ретроспективна інформація та інформація про науковців, які не мають наукового ступеня, але мають наукові публікації.
 
Будемо вдячні вам за співробітництво.
Сподіваємось з вашою допомогою зробити кращим імідж науки України !
 

Ім'я наводиться у повній формі з розкритими ініціалами
Адреса електронної пошти для оперативного зв’язку (лише для службового використання )
за спеціальностями ДАК або словесне формулювання
Послідовність
Варіанти імені, під якими Ви відомі або публікувалися (наприклад, дівоче прізвище жінки; псевдонім; духовне ім'я і тощо.). Імена наводяться у повній формі з розкритими ініціалами
Послідовність
Обов'язково вводиться прізвище та ім'я у повній формі з розкритими ініціалами
Послідовність
Послідовність
Спеціальність ДАК України (код і назва спеціальності)
Послідовність
Бібліографічні описи Ваших найбільш важливих наукових публікацій, інформація буде використана для налаштування пошуковогопрофіля науковця
Послідовність
Бібліографічний опис джерел інформації про Вас
Фотографія у форматі JPG (розміром не більше 150 Кб)
Файли мають бути менші ніж 150 КБ.
Дозволені типи файлів: jpg
Послідовність
Наприклад: батько, мати, син, дочка тощо
Послідовність
Послідовність
Послідовність
Послідовність
Послідовність