Інформаційний портал «Наука України : доступ до знань»

 
Запрошуємо наукові бібліотеки України до корпоративного формування Інформаційного порталу
"Наука України: доступ до знань"
 

Адреса порталу: www.irbis-nbuv.gov.ua/Sci_Lib_UA


Мета проекту: створення інтегрованого інформаційного простору української науки в цифровому суспільстві; популяризація, підвищення рейтингу і доступності наукових досягнень учених України, надання розширеного до них доступу за рахунок використання бібліотечно-інформаційних ресурсів наукових бібліотек України та сучасних веб-технологій.
Інформаційні складові порталу будуть включати авторитетні файли, розширені довідковою інформацією:
Наукові бібліотеки – реєстр наукових бібліотек України, у якому буде надаватись стисла інформація про бібліотеку та її фонди, місцезнаходження, інтернет-адресу, науково-інформаційні ресурси, відомче та інституційне підпорядкування.
Науково-інформаційні ресурси бібліотек – систематизований за типами та галузями знань анотований інтернет-навігатор наукових ресурсів бібліотек України
Наукові фахові видання - систематизований за регіонами, типами та галузями знань інтернет-навігатор наукових журналів та періодичних видань України.
Наукові установи – систематизований за типами, регіонами, галузями знань реєстр наукових установ України, призначений для проведення пошуку наукових видань українських наукових установ, пов’язаний із записами авторитетних файлів.
Науковці України – це систематизований за галузями знань, науковими ступенями і званнями, регіонами, відомчим та інституційним підпорядкуванням, реєстр науковців України, призначений для проведення пошуку наукових видань і публікацій українських вчених, пов’язаний з електронними бібліотечно-інформаційними ресурсами..

До співпраці запрошуються наукові бібліотеки та наукові інформаційні центри (національні, обласні, спеціалізовані, вищих навчальних закладів, наукових установ тощо). Кожна зареєстрована установа отримає індивідуальний реєстраційний код (сиглу).

Зареєстровані учасники будуть періодично інформуватись про етапи реалізації проекту. Бібліотеки, які отримали індивідуальну сиглу, можуть надіслати додаткову інформацію про власні електронні наукові ресурси. Для цього необхідно заповнити інформацію про науковий ресурс на порталі НБУВ.


Координатор проекту:

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

  its@nbuv.gov.ua

Лобузіна Катерина Вілентіївна - керівник Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій, доктор наук із соціальних комунікацій


РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА

З питань реєстрації та оновлення інформації про бібліотеку та її ресурси

звертайтесь до відділу технологій електронного науково-інформаційного обслуговування

vtdo@nbuv.gov.ua

Назва наукової бібліотеки або наукового інформаційного центру
Для бібліотек вищих навчальних закладів та наукових установ (вказати назву вищого навчального закладу або установи)
Стисла інформація про бібліотеку та її фонди