Всеукраїнська науково-практична конференція «Постать Тараса Шевченка у світовому й національному культурологічному контексті»

Поділитися: 
Дата події: 
4-03-2014 до 5-03-2014
Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Кафедра культурології та методики викладання культурологічних дисциплін
Кафедра історії України
Кафедра філологічних дисциплін
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка
Управління культури Полтавської облдержадміністрації
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського

Запрошують взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Постать Тараса Шевченка  у світовому й національному культурологічному контексті», яка відбудеться 4-5 березня 2014 року.

До участі в конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ та музеїв, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, культурно-мистецьких та інших установ, усі зацікавлені особи.

Напрями роботи

  1. Тарас Шевченко – геній і пророк українського народу.
  2. Мистецька спадщина Т.Г. Шевченка у просторі сучасної культури.
  3. Історико-педагогічні засади дослідження літературної творчості Т. Г. Шевченка.
  4. Система загальнолюдських і національних цінностей у творчій діяльності Т.Г. Шевченка.
  5. Життєвий шлях поета – від народження до вічності.

Для участі в конференції необхідно в оргкомітет до 1 лютого 2014 року надати:

матеріали для публікації на дискові CD-R у редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman  14, інтервал 1,5, усі поля 2 см, разом з одним надрукованим примірником тексту на аркушах формату А4 обсягом 5–7, не більше 10 повних сторінок (ім’я та прізвище автора, назва міста (в дужках) друкуються на першій сторінці праворуч, назва статті – великими літерами, список джерел подається в кінці статті за алфавітом і оформляється згідно з державним стандартом, а в тексті позначається позиція та сторінка [7, с. 19]); заявку на участь у конференції (форму див. на звороті інформаційного листа).

Структура статті відповідно до вимог МОН України має бути такою: постановка проблеми, аналіз останніх джерел і публікацій, мета роботи, організація досліджень, висновки, література. Статті будуть опубліковані у спецвипуску фахового журналу «Імідж сучасного педагога».

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Матеріали, оформлені без дотримання вказаних вимог, друкуватися не будуть.

Вартість публікації тез складає 150 грн., статті у фаховому виданні – 350 грн. На одну статтю надсилається один збірник матеріалів конференції або примірник журналу.

МАТЕРІАЛИ ТА ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ:

Кафедра культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, корпус №3, каб. 305, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36003 на ім’я Васюк Юлії Анатоліївни

тел. роб. 8 (0532) 7- 47-15, 65-46-47; тел. моб. +380 066 617 81 13   

E-mail: natalka_poltava@meta.ua, lukyanenko.ov@gmail.com