«ТВОРЧІСТЬ М. В. ГОГОЛЯ В ДІАЛОЗІ КУЛЬТУР» XII МІЖНАРОДНА ГОГОЛЕЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ (м. Ніжин) Чотирнадцяті ГОГОЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ (м. Москва)

Поділитися: 
Дата події: 
29-03-2014 до 2-04-2014

Орієнтовна тематика доповідей:

 • Гоголь і християнська культура
  Відображення конфесійної догматики у творах Гоголя.
  Гоголь про православ’я, католицизм і протестантство.
  Сприйняття гоголівських творів релігійними діячами.
 • Гоголь і народна культура
  Україна й українці очима великого письменника.
  Гоголь і Козацтво.
  Народні характери в гоголівській інтерпретації.
 • Діалог російської та української культур в ранній творчості письменника
 • Гоголь і західноєвропейська культура
  Творчість Гоголя та європейський історичний роман.
  Специфіка перекладу гоголівських творів іншими мовами.
 • Рецепція гоголівської творчості в літературі, критиці, літературознавстві

Коротка програма конференції:

31.03       Реєстрація учасників конференції в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (кім. 312, відділ слов’янських літератур). – Відкриття конференції. Пленарне засідання. – Обід. – Продовження пленарного засідання. Трансфер до Ніжина й розміщення в готелі та гуртожитку.

01-02.04      Продовження конференції в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. – Заходи зі вшанування дня народження письменника.

За матеріалами конференції будуть відібрані статті до чергового випуску «Гоголезнавчих студій». Тексти надаються в електронному вигляді. Обсяг публікації до 0,5 др. арк. (20 тис. знаків, вкл. з пробілами). Обов’язкові короткі відомості про автора й анотації статті рос. та англ. мовами. Стандарти: кегль – 14 pt, міжрядковий ін­тервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman. Мова статті: українська, російська, ан­глійська. На першій сторінці вказуються: ПІБ; місто, країна; УДК. Оформлення довідкового матеріалу в кінці статті: список літератури обов'язковий; бібліо­графічні джерела наводяться в порядку цитування; бібліо­графічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки: [3], [5, с. 87-89]. Редакція лишає за собою право відбору статей.

Харчування і проживання за рахунок учасників конференції. Оргвнесок – 200 грн.

Для участі в роботі конференції просимо надіслати заявку на електрон­ну або поштову адресу оргкомітету до 1 лютого 2014 року: Гоголезнавчий центр, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, вул. Кропив’янського, 2, м. Ніжин, Чернігівська обл., Україна, 16600, Олені Костенко. E-mail: gogoliana@mail.ru. Конт. телефони: +38 (04631) 2-36-33, +380 68 194-11-95, +380 68 237-31-70.