Міжнародна науково-практична конференція “Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти”

Поділитися: 
Дата події: 
27-03-2014

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Історичний факультет

Кафедра етнології та краєзнавства

Київська міська організація Національної спілки краєзнавців України

запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Києвознавчі читання: історичні  та  етнокультурні  аспекти”,   присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, яка відбудеться 27 березня 2014 року.

 Тематичні напрями роботи конференції:

  • Дослідники історії Києва. Внесок вчених Київського університету в розвиток києвознавства.
  • Діяльність наукових установ, навчальних закладів та наукових товариств в галузі києвознавства.
  • Т.Г. Шевченко і Київ. Традиції вшанування пам’яті Великого Кобзаря.
  • Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва.
  • Проблеми вивчення  київської топоніміки.
  • Історія розвитку науки, освіти, культури та мистецтва у Києві.
  • Усна історія та її роль у дослідженні міста.
  • Повсякденне життя та ментальність киян.
  • Етнонаціональна та конфесійна палітра столиці.
  • Міські субкультури: історія та сучасність.

 

За матеріалами конференції заплановано видання збірника тез доповідей. Найзмістовніші доповіді будуть рекомендовані оргкомітетом для публікації у наукових фахових виданнях “Краєзнавство” та “Етнічна історія народів Європи”.

Заявки на участь у конференції із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, звання, посада і місце роботи, контактні дані) та тези просимо надсилати до 15 лютого 2014 року на електронну адресу:  ethnology@univ.kiev.ua  Обсяг тез 2–3 сторінки у форматі doc. (шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.).

Автори тез несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат, власних імен, географічних назв, посилань на джерела та інших відомостей.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для публікації.

Повідомлення про включення доповідей до програми та запрошення на конференцію будуть надіслані авторам оргкомітетом.

Конференція відбудеться за адресою:

Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, ауд. 349.

Координатори – доц. Гончаров О.П., доц. Терес Н.В.

Контактна особа – Ольга Лагунова (кафедра етнології та краєзнавства, кім. 352. Тел.: (044) 239-33-18).

 

Оргкомітет конференції