011 Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN)

Поле містить Міжнародний стандартний номер серіального видання, привласнений документу ISSN-центром,  анульований чи помилково привласнений ISSN, а також дані про умови придбанняі і (чи) ціну видання. Поле відповідає Області стандартних номерів і умов придбання (ISBD(S), а також Області Міжнародного стандартного номера сериального видання, ціни і тиражу (ДСТ 7.1-84.).

Поле може містити дані про умови придбання видання і (чи) ціну, тираж, навіть якщо воно не містить ISSN.


ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗА УМОВ НАЯВНОСТІ ISSN

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

225 СЕРІЯ
ISSN для серії, у яку входить каталогізуємий документ, може заноситись в підполе $x поля 225.

530 КЛЮЧОВА НАЗВА (СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ)
Ключова назва як частина Області Міжнародного стандартного номера серіального видання (ISSN), ціни і тиражу, або альтернатива стандартного номера заноситься у поле 530.


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Номер (ISSN). Містить правильно складений ISSN, включаючи дефіс між четвертою і п'ятою цифрами, без абревіатури 'ISSN'.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ ISSN
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Уточнення.
Не використовується
$d Умови придбання і/або ціна. Містить дані про ціну документа і/або будь-які відомості щодо умов його придбання.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Тираж. Містить дані про тираж каталогізуємого документа.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Анульований ISSN. Містить будь-які ISSN, що є формально правильними, але анульованими центром ISSN.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Помилковий ISSN. Включає будь-які неправильні ISSN, найчастіше внаслідок помилок, що відрізняються від тих, що містяться в підполі $y.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

Структура ISSN:

ISSN є унікальний номер, що привласнюється опублікованій одиниці відповідно до положень ISO 3297. ISSN складається з 2-х різних частин, кожна з якої включає 4 цифри та відокремлюються дефісом.

Усі цифри ISBN- арабські, за винятком контрольної цифри,  що може бути або арабською, або римською цифрою Х (при вводі обов'язково використовувати велику латинську літеру 'Х').

Перевірка контрольної цифри:

Контрольна цифра завжди розташовується в крайній правій позиції й обчислюється по модулі 11 на підставі вагових коефіцієнтів від 8 до 2. Формула обчислення контрольної цифри та ж, що і для ISBN.

Поле 011 може бути присутнім тільки в записах на видання сериального рівня (код "s" у позиції маркера 7). У полі 011 вводиться ISSN серії, назва якої приведено в полі 200.

Для відображення в бібліографічному записі (каталожна картка) ISSN серії чи підсерії в області серії використовується підполе $x поля 225.