010 Міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN)

Поле містить Міжнародний стандартний книжковий номер й уточнення, що визначають розходження між номерами ISBN, якщо в запису міститься більш одного номера. Поле відповідає Області стандартних номерів і умов придбання (ISBD) і Області Міжнародного стандартного книжкового номера, ціни і тиражу (ДСТ 7.1-84).

Поле може містити дані про умови придбання видання і (чи) ціну, тираж, навіть якщо воно не містить ISBN.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗА УМОВ НАЯВНОСТІ ISBN

ПОВТОРЮЄТЬСЯ при наявності документа в різних оправах або фізичних форматах, загальної частини та специфікації; участі різних видавництв у випуску документа; приведенні ISBN оригіналу та перекладу тощо.

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:


ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


ПІДПОЛЯ

$a Номер (ISBN). Містить правильно складений ISBN, включаючи дефіси, без абревіатури 'ISBN'.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ ISBN
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Уточнення. Вказує особливості ISBN у підполі $a: найменування  видавництва чи ім'я видавця, наявність оправи, указівка на взаємозв'язок ISBN з комплектом чи окремим томом.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Умови придбання і/або ціна. Містить дані про ціну документа і/або будь-які відомості щодо умов його придбання.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Тираж. Містить дані про тираж каталогізуємого документа.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Помилковий ISBN. Помилково наданий (наприклад, для періодичних видань) ISBN, анульований згодом, ISBN з невірною контрольною сумою, чи невірно надрукований.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

Структура ISBN

ISBN є унікальний номер, що привласнюється опублікованій одиниці відповідно до положень ISO 2108. ISBN складається з 4-х різних частин, кожна з який відокремлюється дефісом.

Усі цифри ISBN- арабські, за винятком контрольної цифри (остання частина, відділена дефісом), що може бути або арабською, або римською цифрою Х (при вводі обов'язково використовувати велику латинську літеру 'Х').

Перевірка контрольної цифри:

Для перевірки правильності ISBN необхідно взяти кожну цифру і помножити на число, значення якого залежить від позиції даної цифри, скласти отримані результати і розділити на 11. Якщо залишок від розподілу не дорівнює нулю, то одна чи більш цифр невірні. Проілюструвати механізм перевірки можна в такий спосіб:

ISBN

0

1

1

8

8

4

0

9

4

X (римська)

“Ваговий коефіціент”

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Результат

0

9

8

56

48

20

0

27

8

10- разом 186

186 не ділиться на 11 без залишку, тому ISBN є помилковим.