013 Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)

Поле містить ISMN і характеристики, які встановлюють розходження між ISMN, якщо у записі їх міститься декілька. Це поле пов’язується зі стандартним номером нотних видань ISBN (або альтернативним) і умовами придбання та/або ціною навіть якщо нотний документ не містить ISMN.

ISMN використовується для ідентифікації нотних документів, незалежно від того, чи вони доступні у продажі, прокаті, безкоштовному розповсюдженні, чи видані винятково з метою отримання копірайту тощо згідно з ISO 10957.

Кожна окремо доступна складова частина публікації має отримувати власний ISMN.


ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ ДЛЯ НОТНИХ ВИДАНЬ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного правильного ISMN. Може також повторюватися для кожного неправильного ISMN, окрім випадків коли неправильний ISMN однозначно пов’язується з уведеним до запису відомим правильним еквівалентом. В останньому разі обидва ISMN заносяться до одного поля 013.

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ. Деякі каталогізаційні агентства можуть використовувати ISMN як ідентифікатор запису й уводити його до поля 001. У цих випадках ISMN потрібно додатково заносити до поля 013.

010 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ КНИЖКОВИЙ НОМЕР (ISBN). Деколи важко з’ясувати, чи є документ нотним виданням, чи книгою, чи нотним виданням і книгою одночасно. У цих випадках документові одночасно можуть бути привласнені ISMN й ISBN.

011 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР СЕРІАЛЬНОГО ВИДАННЯ (ISSN). Для монографічних серій нотних видань ISSN привласнюється назві серії, а ISMN — кожній індивідуальній одиниці серії.

016


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Код ISMN. Правильний код ISMN, включаючи дефіси. ISMN надається спеціальним агентством у кожній країні.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$b Характеристики. Додаткові характеристики ISMN, зазначеного у 013$a. Як звичайно, це видавець, відомості про обкладинку або ознака пов’язаності ISMN з набором томів чи окремим томом.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$d Умови придбання та/або ціна. Ціна документу та примітки щодо умов його придбання. Якщо в запису одночасно присутні поля 010 (ISBN) і 013 (ISMN), це підполе не заповнюється.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 010$d, 011$d.

$z Помилковий ISMN. ISMN, який визначається як помилково привласнений документу, чи помилково надрукований, чи недійсний. Приміром, ISMN, який міг знаходитися на двох різних виданнях і тому в цьому разі скасовується, або ISMN, який було помилково надруковано.
Якщо встановлено, що ISMN неправильний, то він заноситься до підполя $z, а $a не заповнюється.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


  • ПРИМІТКИ
Структура ISMN:

Поле містить код, форматований відповідно до умов ISO 10957.
ISMN поділяється на чотири елемента, які відокремлюються дефісами або пробілами. Два з них мають змінну довжину.

  1. Опізнавальний елемент: літера М відрізняє ISMN від ISBN.
  2. Ідентифікатор видавця: вказує видавця нотного документа. Надається кожному видавцеві національним або регіональним агентством ISMN.
  3. Ідентифікатор нотного документа: Ідентифікує нотний документ в цілому та його окремі складові частини. Нотний документ (у термінах Стандарту) це одна окрема складова частина нотного видання.
  4. Контрольний символ: Одинична цифра наприкінці ISMN, розраховувана за модулем 10 зліва направо, починаючи з літери M, з коефіцієнтами 1 та 3 у послідовності, що чергується. Літера M враховується як 3. Це значить, що кожна з перших дев’яти цифр ISMN, виключаючи саму контрольну цифру, множаться на 1 і 3, які послідовно чергуються, зліва направо, і сума отриманих величин плюс контрольна цифра повинна без залишку ділитися на 10.

Наприклад:

 

Опізна­вальний елемент

Ідентифікатор
видаця

Ідентифікатор документа

 

 

ISMN

M

3

4

5

2

4

6

8

0

 

Коефіцієнти

3

1

3

1

3

1

3

1

3

 

Результат
множення

9

3

12

5

6

4

18

8

0

 

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Контрольна цифра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65+5=70

Оскільки 70 без залишку ділиться на 10, M-345-24680-5 вважається коректним міжнародним стандартним номером нотного видання.

Формат даних:

ISMN складається з латинської літери M та дев’яти цифр після неї. Перед «M» розташовуються літери ISMN. У країнах, які не використовують латинську абетку, абревіатура ISMN може додатково наводитися місцевою графікою.

Літери «ISMN», які звичайно друкуються разом з ISMN на нотному виданні, не заносяться до поля 013.

Кожен з неправильних ISMN, який знаходиться на документі, повинен бути занесеним до підполя 013$z Помилковий ISMN забезпечує доступ до документу за запитами, які містять помилковий ISMN, що зустрічається на документі.

Дефіси вводяться для відокремлення чотирьох частин ISMN у підполях 013$a та 013$z. Усі інші пунктуаційні знаки є неприпустимими. Коли ISMN відображається в каталожну точку доступу, включення дефісів та пробілів є обов’язковим. Багато національних агентств не зберігають дефіси чи пробіли у машиночитаних записах, оскільки, коли ідентифікатор видавця є відомим, вони можуть генеруватися за допомогою алгоритму. Застосування дефісів у полі 013 рекомендується з метою впевненості в забезпеченні правильності відображення виводу на екран.

Строго кажучи, кожне нотне видання має один ISMN. Тим не менш, залежно від практики каталогізаційних агентств, існують обставини виникнення необхідності в кількох ISMN для одного запису. Приклади ситуацій появи в записі багатократного ISMN:

a) видавець друкує нотний документ у більш як одній обкладинці або на різних фізичних носіях (кожна одиниця з власним ISMN). У цьому випадку агентство створює єдиний каталогізаціний запис, який охоплює більше одного «видання»;
b) єдиний каталогізаційний запис створено для багатотомного нотного виданя і видавець привласнює ISMN індивідуально кожному тому та всьому виданню в цілому;
c) коли єдиний нотний документ друкується чи друкується та розповсюджується у вигляді кількох одиниць, кожній з яких привласнюється окремий ISMN.

Коли в записі наявні декілька ISMN, з метою їх розрізнення згідно з практикою каталогізаційного агентства до одного чи декількох з них додаються характеристики.

Сфера доступності та ціна часто зв’язуються з кожним ISMN. Такм чином, ця інформація розташовується в тому ж полі. Необхідна пунктуація вводиться разом з даними.