014 Ідентифікатор статті

Поле містить унікальний код, присвоєний журнальній статті.


ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ ДАНИХ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: не визначено


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Ідентифікатор статті
ОБОВ'ЯЗКОВО ПРИ НАЯВНОСТІ ДАНИХ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Помилковий ідентифікатор статті
ФАКУЛЬТАТИВНЕ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Ідентифікатор системи, відповідно до якої був сконструйований ідентифікатор у подполе $a чи $z. Використовуються наступні коди:

biblid

Бібліографічна ідентифікація статей із сериальных видань і книг (ISO 9115).

sici

Ідентифікатор сериальных видань і статей (ANSI/NISO Z39.56)

ОБОВ'ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ПРИМІТКА: ISO 9115 був відмінний, тому використання коду bibilid не рекомендується.