016 Міжнародний стандартний код звуко-/відео-/аудіовізуального запису (ISRC)

Поле містить міжнародний стандартний код звуко-/відео-/аудіовізуального запису (ISRC) і характеристики, які розрізняють різні ISRC, якщо каталогізований документ містить декілька ISRC.

ISRC використовується для ідентифіікації аудіо- та відеозаписів та аудіо-візуальних матеріалів зідно з вимогами ISO 3901.

Кожна окремо доступна складова частина каталогізованого документа повинна отримувати власний ISRC.

Код ISRC пов’язується з Стандартним книжковим номером ISBN (або альтернативним) і сферою доступності. Поле може містити відомості щодо сфери доступності та/або ціни, навіть якщо каталогізований звуко-/відео-/аудіовізуальний запис на містить ISRC.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо каталогізованому звукозапису привласнено декілька правильних ISRC.

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ. Деякі каталогізаційні агентства можуть використовувати ISRC як ідентифікатор запису й уводити його до поля 001. У цих випадках ISRC потрібно додатково заносити до поля 016.

010 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ КНИЖКОВИЙ НОМЕР (ISBN). Деколи важко з’ясувати, чи є документ музичним виданням, чи книгою, чи музичним виданням і книгою одночасно. У цих випадках документові одночасно можуть бути привласнені ISRC й ISBN.

011 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР СЕРІАЛЬНОГО ВИДАННЯ (ISSN). Для серій звуко-/відео-/аудіовізуальних записів ISSN привласнюється назві серії, а ISMN — кожній індивідуальній одиниці серії.

013 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР НОТНОГО ВИДАННЯ (ISMN). ISMN використовується для друкованих музичних видань.


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


ПІДПОЛЯ

$a Код ISRC. Правильно привласнений код ISRC, включаючи дефіси. ISRC надається спеціальним агентством у кожній країні.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$b Характеристики. Ознаки меж ISRC, зазначеного у 015$a. Як звичайно, це видавець, ознака наявності обкладинки або ознака пов’язаності ISRC з набором томів чи окремим томом.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$d Сфера доступності та/або ціна. Ціна документу, примітки щодо умов його придбання тощо. Коли запис також містить поле 010 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ КНИЖКОВИЙ НОМЕР та вміст підполя 016$d повністю збігається з вмістом 010$d, останнє при створенні запису може бути опущене.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 010$d

$z Помилковий ISRC. ISRC, який визначається як помилково привласнений документу чи, в іншому випадку, скасований. ISRC, який міг знаходитися на двох різних виданнях і тому в цьому разі анулюється. ISRN, який було помилково надруковано.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


  • ПРИМІТКИ
Структура ISRC:

ISRC складається з дванадцяти цифр, яким передують літери ISRC. У країнах, які не використовують латинську абетку, абревіатура ISRC може додатково наводитися місцевою графікою.

ISRC поділяється на п’ять елементів, два з них мають змінну довжину, кожний з яких відокремлюється дефісом.

  1. Код країни: двохлітерний код країни, привласнений відповідно до ДСТУ ISO 3166 1 2000 (ISO 3166 1).
  2. Код першого власника: абетково-цифровий трьохсимвольний код, привласнений відповідними агентствами.
  3. Рік коду аудіо-/відео-/аудіовізуального запису: останні дві цифри року.
  4. Код аудіо-/відео-/аудіовізуального запису: складається з трьох або чотирьох цифр, присвоєних першим власником. Якщо записаних одиниць менш ніж десять, код повинен бути в діапазоні 0000—2999, якщо — більше дев’яти, то в діапазоні 300—999.
  5. Код записаної одниці: Складається з числа з інтервалу 0—9, якщо довжина коду аудіо-/відео-/аудіовізуального запису дорівнює чотирьом цифрам, або з інтервалу 00—99, якщо — трьом.
Формат даних:

Літери ISRC, які звичайно друкуються разом з ISRC на нотному виданні, не заносяться до поля 016.

Кожен з неправильних ISRC, який знаходиться на документі, повинен бути занесеним до підполя 016$z. Помилковий ISRC, яке забезпечує доступ до документу за запитами, які містять помилковий ISRC, що зустрічається на документі.

Дефіси вводяться для відокремлення чотирьох частин ISRC у підполях 016$a та 016$z. Усі інші пунктуаційні знаки є неприпустимими. Коли ISRC відображається в каталожну точку доступу, включення дефісів та пробілів є обов’язковим. Багато національних агентств не зберігають дефіси чи пробіли у машиночитаних записах, оскільки, коли ідентифікатор видавця є відомим, вони можуть генеруватися за допомогою алгоритму. Коли створювані каталогізаційні записи беруть участь у міжнародному обміні, їх отримувачеві на завжди відомі довжини ідентифікаторів видавця. Тому застосування дефісів у полі 016 рекомендується з метою впевненості в забезпеченні правильності відображення виводу на дисплей.

Коли в записі наявні декілька ISRC, з метою їх розрізнення згідно з практикою каталогізаційног о агентства до одного чи декількох з них додаються характеристики.

Сфера доступності та ціна часто зв’язуються з кожним ISRC. Такм чином, ця інформація розташовується в тому ж полі. Необхідна пунктуація вводиться разом з даними.

Поле 016 повторюється для кожного дійсного ISRC. Воно може повторюватися для кожного неправильного ISRC, окрім випадків коли неправильний ISRC ясно пов’язується з уведеним до запису відомим правильним еквівалентом. В останньому разі обидва ISRC заносяться до одного поля 016.

Деякі каталогізаційні агентства можуть використовувати ISRC як ідентифікатор запису й уводити його до поля 001. У цих випадках ISRC потрібно додатково заносити до поля 016.