020 Номер документа в національній бібліографії

Поле містить номер документа в національній бібліографії і код країни місцезнаходження агентства.

Для документів, що ввійшли в національні бібліографії, поле може містити код країни і номер видання у відповідному літописі (у книжковому літописі, літописі серіальних видань, нотному літописі тощо).


ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ ДАНИХ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: не визначено


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Код країни. Двохсимвольный код, що ідентифікує країну національної бібліографії. Визначається стандартом ДСТУ ISO 3166-1-2000.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 020 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Номер. Містить номер документа в національній бібліографії.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 020 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Помилковий номер. Містить номер документа в національній бібліографії, помилково привласнений документу.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Основна назва видання Української/ іншої національної книжкової палати. Містить основну назву відповідного Літопису, у якому приводиться бібліографічні дані щодо каталогізуємого документа. Можливо при наявності відповідної методики замінити зміст підполя на числовий суфікс додатково до коду країни, як це регламентується UNIMARC Manual.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

Коли відомо тільки помилковий номер, поле може містити підполе $z без наявності підполя $b.

021 НОМЕР ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Поле містить номер, присвоєний документу національним бібліографічним агентством, і код країни місцезнаходження агентства, номер, присвоєний документу службою депонування чи службою охорони авторських прав країни.

Для обов'язкових екземплярів документів, можливо відображення реєстраційного номеру, під яким документ зберігається в національній книжковій палаті.


ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ НОМЕРА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ П/ПП:


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


ПІДПОЛЯ

$a Код країни. Двохсимвольный код, що ідентифікує країну національної бібліографії. Визначається стандартом ДСТУ ISO 3166-1-2000.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 021 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Номер. Містить номер, привласнений документу національним бібліографічним агентством.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 021 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Помилковий номер державної реєстрації. Містить номер державної реєстрації, помилково привласнений документу.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

Джерелом інформації про номер державної реєстрації може бути Книжковий літопис, Лист державної реєстрації (ЛДР) чи картка національної книжкової палати.
Коли відомо тільки помилковий номер, поле може містити підполе $z без наявності підполя $b.  

022 НОМЕР ПУБЛІКАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Поле містить номер, привласнений органом державної влади власній публікації, чи публікації, виданої від його імені.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ П/ПП: 100 ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ, код урядової публікації
(позиція символу 20)


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


ПІДПОЛЯ

$a Код країни. Двохсимвольный код, що ідентифікує країну національної бібліографії. Визначається стандартом ДСТУ ISO 3166-1-2000.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 022 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Номер. Номер, присвоєний органом влади.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 022 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Помилковий номер. Номер, помилково присвоєний документу.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

У поле приводяться номери указів, постанов, роз'яснень тощо, виданих органами державної влади будь-якого рівня.
Коли відомо тільки помилковий номер, поле може містити підполе $z без наявності підполя $b.