035 Інші системні номери

Поле містить ідентифікатор запису, отриманого з іншої системи.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ П/ПП:

001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ
Набір символів, однозначно ідентифікуючий запис, а саме контрольний номер запису, привласнений агентством, що його підготувало.

801 ДЖЕРЕЛО ЗАПИСУ
Ідентифікатор і найменування організації, що створила чи модифікувала запис, отриманий з іншої системи.


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Ідентифікатор запису. Ідентифікатор запису, отриманого з іншої системи. Перед ним у круглих дужках приводиться код організації, що присвоїла цей ідентифікатор у своїй системі.
До створення міжнародної системи прийнятих кодів рекомендується використовувати коди з USMARC Code List for Organizations. Можливо також використання повного найменування чи національного коду організації.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 035 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСУ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Скасований чи помилковий ідентифікатор запису
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ