071 Видавничі номери (для музичних матеріалів)

Поле містить видавничі номери, застосовувані для музичних звукозаписів і нотних видань.


ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 301 ПРИМІТКИ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ НОМЕРІВ.
Позаформатні номери записуються винятково до цього поля.


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: Тип видавничого номера.
Індикатор специфікує тип видавничого номера, який міститься в полі. Може використовуватися для генерації примітки (поле 301), коли примітка повністю виводиться з цього поля.

0: Номер випуску (для звукозаписів)
Номер випуску чи номер на етикетці, використовуваний для ідентифікації документу або серіального видання, призначений видавцем певному аудіозапису, стороні аудіозапису, виконанню аудіозапису або групі аудіозаписів. Номер випуску зазвичай розташовується на етикетці чи часто на упаковці цих аудіозаписів. Для набору звукозаписів номер випуску знаходиться на кожному носії, а також повинен бути номер для всього набору на упаковці.

1: Номер матриці (для звукозаписів)
Номер матриці використовується для ідентифікації першого оригіналу, з якого було створено звукозапис. Може застосовуватися для ідентифікації звукозапису за відсутності номера випуску чи номера на етикетці.

2: Номер дошки
Номер дошки — це серійний номер, привласнюваний видавцем нотному виданню. Зазвичай друкується внизу кожної сторінки нотного тексту і, крім того, деколи з’являється на титульному аркуші.

3: Інші видавничі номери
Інші видавничі номери — це номери, аналогічні номеру дошки, проте вони не зустрічаються на кожній сторінці нотного документа. Вони можуть розташовуватися на титульному аркуші, обкладинці та/або першій сторінці нотного тексту.

Індикатор 2:    Індикатор примітки.
Індикатор відображає, чи буде агентство використовувати дані для автоматичної генерації примітки. Якщо автоматична генерація примітки не вимагається (можливо, у разі, якщо агентство також внесло дані до полів 300 та 301), індикатору 2 привласнюється значення «0».

Якщо номер, який записано в полі 071, може бути використаним у такій самій формі, другому індикатору привласнюється значення «1» і примітку буде згенеровано. В протилежному випадку індикатор 2 дорівнює «0» і додається примітка в полі 301.

0: Генерація примітки не вимагається

1: Генерація примітки вимагається


  • ПІДПОЛЯ

$a Видавничий номер. Номер, призначений агенстством.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 301$a

$z Джерело. Агентство, яке призначило номер.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні