1-- Блок кодованої інформації

Визначення та призначення полів

Блок містить елементи кодованих даних фіксованої довжини.

Примітки щодо вмісту полів
Дані в полях блоку 1-- визначаються на основі позиції символу, рахуючи перший символ, що іде за ідентифікатором підполя як нульовий. Якщо бібліографічне агентство не заносить до даного поля жодної кодованої інформації, воно може пропускатися, окрім обов’язкових полів. Якщо деякі дані заповнюють позиції поля не цілком, пропущені позиції елемента даних повинні містити символи заповнення.

У блоці визначаються наступні поля:

100 ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ

101 МОВА ДОКУМЕНТУ

102 КРАЇНА ПУБЛІКАЦІЇ/ВИРОБНИЦТВА

105 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ (МОНОГРАФІЧНІ)

106 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ — ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

110 КОДОВАНІ ДАНІ: СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ

115 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ВІЗУАЛЬНО-ПРОЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ВІДЕОЗАПИСИ ТА КІНОФІЛЬМИ

116 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ДВОВИМІРНІ ЗОБРАЖУВАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ

117 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТРИВИМІРНІ  ШТУЧНІ ТА ПРИРОДНІ ОБ’ЄКТИ

120 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — ЗАГАЛЬНЕ

121 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

122 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ПЕРІОД ЧАСУ, ОХОПЛЮВАНИЙ ЗМІСТОМ ДОКУМЕНТА

123 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — МАСШТАБ ТА КООРДИНАТИ

124 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛУ

125 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: НЕМУЗИЧНІ ЗВУКОЗАПИСИ ТА НОТНІ ВИДАННЯ

126 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ЗВУКОЗАПИСИ — ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

127 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТРИВАЛІСТЬ ЗВУКОЗАПИСІВ І МУЗИЧНОГО ВИКОНАННЯ (ДЛЯ НОТНИХ ВИДАНЬ)

128 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ЖАНР І ФОРМА МУЗИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ, ЗАСОБИ ВИКОНАННЯ

130 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАННЫХ: МІКРОФОРМИ — ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

131 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — ГЕОДЕЗИЧНІ ТА КООРДИНАТНІ СІТКИ ТА СИСТЕМА ВИМІРІВ

135 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАННЫХ: ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

140 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: МОНОГРАФІЧНІ СТАРОДРУКИ — ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

141 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: МОНОГРАФІЧНІ СТАРОДРУКИ — СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМІРНИКА