Відділ пресознавства

Відділ пресознавства створено у 2016 р.

на базі відділу газетних фондів

Відділ пресознавства є науково-дослідним підрозділом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). В основі діяльності відділу – системне, комплексне дослідження газетної періодики, формування системи науково-інформаційних ресурсів традиційного та електронного типу на газетні фонди, підготовка матеріалів до національної бібліографії періодики, розширення комунікаційних можливостей доступу користувачів до ретроспективної та сучасної інформації, що містить газетна періодика як джерельна база.


Напрями роботи відділу:

науково-дослідна діяльність у галузі пресознавства: вивчення газетної періодики на основі вироблених методологічних засад, наукових принципів і методів дослідження; історико-пресознавчі та науково-бібліографічні дослідження у галузі національної бібліографії періодики; науково обґрунтоване формування системи науково-інформаційних ресурсів традиційного та електронного типу на газетні фонди;

науково-організаційна діяльність: співпраця з іншими бібліотеками України,  участь у роботі наукових конференцій, нарад, брифінгів, круглих столів; організація виставок, семінарів, підготовка інформації про пам’ятні дати, події, новини на портал НБУВ, у соціальні мережі, у видання НБУВ, інші видання;

науково-методична робота: забезпечення наукового опрацювання періодики, створення науково-довідкового апарату на газетні фонди у вигляді традиційних та електронних ресурсів, забезпечення доступу до них всіх категорій користувачів.