Відділ формування та використання газетних фондів

Відділ створено у 1931 р., та реорганізовано у 2016 році

Газетний відділ Всенародної бібліотеки України був заснований 5 жовтня 1918 року. Про це свідчать архівні документи, зокрема параграф 5 розділу II «Устрій бібліотеки» «Інструкції Тимчасовому комітету з заснування Національної бібліотеки Української Держави» до структури бібліотеки входило сім відділів та читальний зал, під пунктом 3 «Устрою» значився відділ газетно-графічний. Підрозділ, котрий проіснував як окремий відділ до 1921 р., а надалі аж до 1931 р. як газетний підвідділ відділу періодики.  З вересня 1931 р. починає свою діяльність як самостійний Газетний відділ. У 2016 р. була здійсненна реорганізація відділу, на базі котрого було створено два відділи: науковий – Відділ пресознавста та бібліотечний – Відділ формування та використання газетних фондів.


Напрями діяльності

Бібліотечно-бібліографічна діяльність:

 1. формування газетного фонду відповідно до профілю комплектування газетами, що видаються в Україні, газетами, що видаються українською діаспорою за межами України, іноземними виданнями:
 • облік фондів, їх аналітико-синтетичне опрацювання;
 • упорядкування фонду, його оптимальна організація і розміщення у фондосховищі та забезпечення зберігання.
 • створення архіву електронних аналогів газетних видань;
 • створення довідково-бібліографічного апарату – ведення бібліографічних баз даних: «Газети. Нові надходження 2010–   .», «Довідковий фонд ВФВГФ».
 1. Забезпечення наукових, науково-дослідних, інформаційних потреб користувачів:
 • надання інформації про наявні документні фонди (газети, довідковий фонд) через інформаційні ресурси на фонди відділу; письмові і усні довідки, консультації, виставки;
 • забезпечення використання спеціалізованих фондів ‎ВФВГФ через безпосереднє надання документних ресурсів (газети, довідковий фонд) дослідникам і фахівцям з різних наукових, освітніх та культурологічних установ і закладів та приватних осіб у читальному залі відділу;
 • обслуговування користувачів у автоматизованому режимі – надання консультацій і довідок, приймання замовлень користувачів на документні ресурси відділу;
 • культурно-просвітницька робота: організація виставок, екскурсій, участь у радіо- та телепередачах;
 • надання документів для копіювання.

Завідувач відділу формування та використання газетних ресурсів Наталія Носкіна.

+38 (044) 288-14-19