317 Примітки щодо походження

Поле містить примітку щодо походження документа. Головним чином використовується для старовинних монографічних публікацій (антикварних). Примітка пов’язана з елементом Області приміток ISBD(A) Примітки щодо каталогізованого примірника.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 316 ПРИМІТКИ ЩОДО КАТАЛОГІЗОВАНОГО ПРИМІРНИКА. Це поле містить примітку, пов’язану з характеристиками примірника старовинної монографічної публікації, такими як відсутні аркуші, характеристики примірника, палітурка, нумеровані примірники видання, рукописні нотатки на титульному аркуші чи маргіналіях, переплетені аркуші, документи тощо.


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки
ФАКУЛЬТАИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$5 Організація, до якої додається поле. Кодована форма назви організації, до якої додається поле. Оскільки не існує міжнародно узгоджених кодів для назв організацій, рекомендуються до використання коди з USMARC Code List for Organizations, які містять коди багатьох неамериканських бібліотечних агентств. В інших випадках, може бути застосованим повна назва агентства чи національний код. Якщо в установі зберігається більше одного примірника, підполе $5 може також містити розстановочний шифр після двокрапки.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 316 НАЯВНЕ В ЗАПИСІ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


  • ПРИМІТКИ

Передбачається, що запис складається для ідеального примірника. Тим не менш, у цьому полі приміток про походження примірник описується у формі, в якій він зустрічається в книзі, тобто екслібриси, автографи автора та/або власника, печатки тощо. Код організації, якої стосується примітка щодо каталогізованого примірника, записується до підполя $5.