3-- Блок приміток

Визначення та призначення полів

Блок включає примітки -у довільній текстовій формі-, уточнюючі і доповнюючі записи,  точки  доступу, будь-які характеристики, що відносяться до оформлення документа або його змісту.

Примітки до змісту полів

Згідно з ISBD (G), область приміток містить будь-яку описову інформацію, що не була наведена в інших областях опису, але вважається важливою. Примітки розширюють бібліографічний опис і можуть мати зв'язки з будь-якими аспектами, що стосуються документа: його оформлення, змісту, зв'язку з іншими виданнями (творами) тощо.

У картковій/дисплейній формі представлення опису примітки групуються таким чином: спочатку  примітки, що відносяться до областей і елементів опису, а потім - до видання в цілому.

Мова приміток:
Примітки наводяться  мовою каталогізіції
Пунктуація:
Пунктуація між окремими полями Блоку 3-- проставляється автоматично у відповідності до правил ISBD :  крапка та тире; крапка. У картковій/дисплейній формі можливе розташування з нової строки.
Загальні примітки:
Поле 300 використовують у двох випадках:

  • для приміток загального характеру, що не можуть бути віднесені до специфічних типів приміток;
  • для приміток, що можуть бути віднесені до однієї зі специфічних приміток, не ідентифікованих відповідним чином у вихідному форматі, або можуть бути віднесені у вихідному форматі до типу приміток, відсутніх у форматі Укрмарк.

Якщо примітка може бути віднесене більш, ніж до однієї категорії (у межах полів 301-315), воно записується в поле з найменшим порядковим номером, починаючи з поля 320- у відповідні поля. Якщо дві примітки можуть бути віднесені до одного типу приміток, вони записуються з повторенням відповідного поля.

Примітки, згенеровані з полів зв'язку:
Примітки можуть генеруватися з даних інших полів запису Укрмарку. Наприклад, з полів зв'язку або полів взаємопов'язаних назв блоку 5--. У цьому випадку примітки не записуються до полів блоку 3--.