447 Злито з ... та ... щоб утворити ...

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле використовується для створення зв’язку між каталогізованим серіальним виданням та іншими серіальними виданнями, з якими воно злилося, та виданням яке утворилось внаслідок злиття.
 


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ: Останнім в переліку повторюваних 447 полів наводиться поле зв’язку з виданням, яке утворилось внаслідок злиття.

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

434 ПОГЛИНУТЕ
Якщо каталогізований документ зливається з одним або кількома і утворює нове серіальне видання, яке має ту ж саму назву, у запису для нього повинно бути наявним поле 434 яке містить посилання до кожної з поглинутих назв і поле 447 не використовується.

444 ТЕ, ЩО ПОГЛИНУЛО
Якщо каталогізований документ зливається з одним або кількома і утворює нове серіальне видання, яке має назву одного з поглинутих видань, у запису для нього повинно бути наявним поле 444, яке містить посилання до назви, що продовжується, і поле 447 не використовується.


  • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
530 1#$aPulpit preaching
447 #1$15301#$aPulpit digest
447 #1$15301#$aNew pulpit digest$1011##$a0145-7969

EX 1B: Техніка стандартних підполів
530 1#$aPulpit preaching
447 #1$tPulpit digest
447 #1$tNew pulpit digest$x0145-7969

Серіальне видання Pulpit preaching злилося з Pulpit digest і утворило New pulpit digest. Зв’язок між записами був утворений за допомогою ключової назви.

EX 2A: Техніка вставлених полів
500 11$aAbstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals.$iGeology and geography series.
447 #1$150011$aAbstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals. $iMetallurgy.
447 #1$150011$aAbstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals.$iMining series.
447 #1$150011$aCommunist Chinese scientific abstracts.

EX 2B: Техніка стандартних підполів
500 11$aAbstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals.$iGeology and geography series.
447 #1$tAbstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals. Metallurgy.
447 #1$tAbstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals. Mining series.
447 #1$tCommunist Chinese scientific abstracts.

Серіальне видання Abstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals. Geology and geography series злилося з Abstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals. Metallurgy та Abstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals. Mining series щоб утворити Communist Chinese scientific abstracts. Зв’язок між записами був створений за допомогою уніфікованих назв.