500 Уніфікована форма назви

Визначення поля

Поле містить форму назви, вибрану бібліографічним агентством, під якою твір з різними варіантами назви ідентифікується з метою каталогізації . Щоб зробити форму назви унікальною, до неї можуть надаватись додаткові елементи. Уніфікована форма  назви може бути заголовком основного запису, або це може міститись у основному запису під ім’ям особи чи найменуванням колективного автора.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор Значущості Назви
0 Уніфікована форма назви незначуща
Точка доступу не створюється  (EX 1).
1 Уніфікована форма назви значуща
Точка доступу  створюється  (EX 2).

Індикатор 2: Індикатор Заголовку Основного Запису
Визначає, що уніфікована форма  назви є заголовком основного опису, тобто заголовок основного запису не є авторським (не має полів блоку 7--)
0 Назва не використовується як заголовок
Уніфікована форма назви не є заголовком основного опису, але додаткова точка доступу може бути створена для неї, як визначено Індикатором 1 (EX 1, 2).
1 Назва є заголовком основного опису
Основним заголовком опису документа є уніфікована назва (EX 3). У будь-якому випадку, якщо уніфікована форма назви є заголовком основного запису (Індикатор 2 = 1), вона повинна вважатися значущою для створення самостійної точки доступу.


  • Підполя

$a Уніфікована форма назви
Назва, під якою твір відомий, без уточнень, або згадки про будь-яку частину. Підполе має бути присутнім, якщо використовується поле 500. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Загальне визначення матеріалу носія документа
Текст про матеріал носія в цілому. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Номер розділу або частини
Номер частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви є лише частиною твору описаного під уніфікованою формою назви (EX 2). ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної підпорядкованої частини (EX 17).

$i Найменування розділу або частини
Найменування частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви є лише частиною твору описаного під уніфікованою формою назви
(EX 3,4,14,15). ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної підпорядкованої частини  (EX 3, 18).

$j Підрозділ форми твору
Опис підполя знаходиться перед описом підполя

$k Дата публікації
Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (EX 3). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ . Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.

$l Підзаголовок форми (підназва форми)
Стандартна фраза, що додається  до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (EX 7, 9). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$m Мова (якщо є частиною заголовка)
Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (EX 2, 3, 5, 7). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ . Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (EX 5).

$n Змішана інформація
Будь-яка інформація, не призначена для будь-яких інших підполів (EX 8). ПОВТОРЮЄТЬСЯ (EX 6, 9).

$q Версія ( або дата версії)
Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (EX 3). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$r Засоби виконання (для музичних творів)
Інструментовка тощо надана в документі (EX 12, 13, 16). ). ПОВТОРЮЄТЬСЯ  

$s Числове визначення  музичних творів
Номер, привласнений  для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(EX 12-14). ПОВТОРЮЄТЬСЯ .

$u Ключ  музичних творів
Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (EX 12). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ .

$v Визначення тому
Використовується для визначення окремої частини документа, яка пов’язана з іншим документом. Підполе використовується тільки у випадках, коли поле є вставленим до блоку 4--  (EX 10). Воно визначає частину зв’язаного документа, яка має відношення зв’язку, позначеного міткою поля блоку 4--. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$w Відомості про аранжування (для музичних творів)
Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (EX 16). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Підрозділ форми твору
Термін, доданий до предметного заголовку, для більш детального визначення категорії або жанру матеріалу . Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$x Тематичний (предметний) підрозділ
Термін доданий до назви, коли вона використана  як  предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку . Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$y Географічний підрозділ
Термін доданий до назви, коли вона використана  як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку. Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Хронологічний підрозділ
Термін доданий до назви, коли вона використана  як предметний заголовок для визначення періоду часу, пов’язаного з темою, представленою у предметному заголовку. Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$2 Код системи
Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої було взято предметні рубрики . Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$3 Номер авторитетного запису
Контрольний номер авторитетного запису для заголовку. Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Примітки до змісту поля

Уніфікована форма назви має заноситись відповідно до правил агентства, яке складає запис.  Уніфіковані назви, які є заголовком основного опису, наприклад у описах анонімних класичних творів, являють собою суттєву частину запису і повинні брати участь в обміні, тому що вони можуть бути єдиною точкою доступу. Інші уніфіковані назви, які ніколи не використовуються як заголовки основного запису, менш значущі, але рекомендовано включати їх до обмінних записів.

Кожні правила каталогізації надають перевагу своїм формам заголовків, які залежать від традицій та мови каталогізації. Хоча не існує єдиних міжнародних стандартів, наступні документи, опубліковані IFLA International Office for UBC є кроком в цьому напрямку.

Anonymous classics : a list of uniform headings for European literatures. London : IFLA/UBC, 1978. ISBN: 0-903043-15-7

List of uniform titles for liturgical works of the Latin rites of the Catholic Church. 2nd ed. rev. London : IFLA/UBC, 1981. ISBN: 0-903043-35-1

Деякі правило каталогізації  вимагають використання уніфікованих заголовків (заголовки форми) для договорів. законів, протоколів тощо. Вони також мають бути розміщені у полі UNIMARC 500 і розглядатись як уніфіковані назви. Будь-які дані про пов’язані з ними дати та місцевості заносяться до $n Змішана інформація (EX 6, 9).


  • Співвіднесені поля

501 ЗАГАЛЬНА УНІФІКОВАНА НАЗВА
Загальна уніфікована назва використовується виключно для угрупування разом творів одного автора, такого як зібрання творів.

503 УНІФІКОВАНИЙ ЗАГОЛОВОК
Уніфіковані заголовки завжди використовуються як заголовки основних описів творів, які не мають авторів з первинною відповідальністю за правилами каталогізації, що визначають форми заголовків для конференцій, виставок, ювілейних видань тощо, коли вони не розглядаються як колективні автори.


  • Приклади

EX 1
200 1#$aNSBThe NSEGrimani breviary
500 00$aBrevarium
710 02$aCatholic Church
Певні  типи уніфікованих назв призначені тільки для упорядкування записів в межах одного заголовку. Для них не робиться додатковий запис. Наприклад, деякі правила вимагають, щоб усі Breviaries були упорядковані в межах заголовку для церкви під уніфікованою назвою Brevarium. У полі 200  'The' визначений як несортований.

EX 2
200 1#$aIliad, Book XXIV$fHomer$gedited by C.W. Macleod
500 10$aIliad.$hBook 24.$mEnglish
700 #0$aHomer
Назва документа – Книга XXIV Іліади Гомера. Твір записаний під авторством Гомера відповідно до використаних правил каталогізації  Уніфікована назва створена для того, щоб всі примірники Книги 24 були розташовані разом, як під заголовком на Гомера, так і під додатковим описом під назвою.

EX 3
500 11$aBible.$iNew Testament.$iLuke.$mEnglish.$qRevised Standard Version.$k1972
Документ є одною з книг Біблії, Лука, виправлена стандартна версія. Біблія є заголовком основного запису. Тому що є багато різних видань та друків Біблії, зазвичай додають дату публікації уніфікованої назви для кожного для упорядкування.

EX 4
500 10$aCanterbury tales.$iKnight's tale
700 #1$aChaucer,$bGeoffrey,$fd.1400
Переклад на сучасну англійську мову Knight's tale Чосера записано під уніфікованою назвою Canterbury tales. Knight's tale.

EX 5
500 10$aNSBLe NSEmalade imaginaire.$mEnglish & French
700 #0$aMolière,$fl622-1673
Видання Le malade imaginaire Мольєра у формі паралельного тексту, англійський переклад окрім французького оригіналу. У прикладі, 'Le ' позначено як несортований.

EX 6
500 00$aTreaties, etc.$nPrussia,$nl713
710 01$aFrance
711 01$aPrussia$c(Kingdom)
Утрехтська угода може за певними правилами каталогізації бути описана на France, з уніфікованою назвою Treaties, etc. Prussia, 1713.

EX 7
200 #1$aLondoner Skizzen von Boz
500 10$aSketches by Boz.$mGerman.$lSelections
700 #l$aDickens,$bCharles,$fl812-1870
Вибране Ч.Дикенса' Sketches by Boz перекладено на німецьку під заголовком Londoner Skizzen von Boz.

EX 8
500 11$aGenesis$n(Anglo-Saxon poem)
Уніфікована назва англо-саксонської поеми Genesis має бути відрізнена від Genesis, книги Біблії.

EX 9
500 10$aTreaties,etc.$nPoland,$n1948 Mar. 2.$lProtocols, etc.,$nl95l Mar. 6
710 0l$aUnited Kingdom
Уніфікована назва для угод потребує відповідно використаним правилам каталогізації підзаголовку (підназви) форми 'Protocols, etc.'

EX 10
410 #0$150010$aRecent research in the music of the classical era,$vv.
1718$1011##$a0147-00 86
Поле 500 є вставленим до блоку 4--  тому, що каталогізований документ належить до серії. Агентство складає до всіх серій додаткові записи, вважаючи їх різновидом уніфікованих назв.

EX 11
Для іншого використання поля 500 у 4—блоку див. інші приклади блоку 4--.

EX 12
500 10$aConcertos$roboes(2), string orchestra$sop.9, no.3$uF major
Твір має як номер опусу, так і номер в межах опусу. Обидва занесені до одного підполя  $s

EX 13
500 10$aConcertos,$rviolin, orchestra$s(1938)
Чисельним визначенням твору є дата.

EX 14
500 10$aAlbum für die Jugend.$sOp. 68, Nr. 2.$iSoldatenmarsch
Твір має номер іі назву.

EX 15
500 10$aAida$iCéleste Aida
Частина має лише назву.

EX 16
500 10$aConcertos$rbassoon, string orchestra$warr
Твір є аранжировкоюThe piece is an arrangement.

EX 17
500 10$aPièces de violes.$h4e livre.$h23e partie.$h80.$iArabesque

EX 18
500 10$aOpus musicum.$iCantiones sacrae.$ EX 18
500 10$aOpus musicum.$iO vos
omnes