512 Назва обкладинки

Поле містить назву, зазначену на обкладинці документа, коли вона  відрізняється від основної назви у полі 200$a, до якої бажано створення точки доступу або примітки.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви обкладинки
0 Назва обкладинки не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва обкладинки значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • Підполя

Може використовуватись будь-яке підполе, що входить до поля 510. Зазвичай передбачається використання підполів:

$a Назва обкладинки
Назва як подано на обкладинці документа без будь-якої іншої інформації щодо назви або відомостей про відповідальність. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви обкладинки
Підназви та інша інформація щодо назви обкладинки. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви обкладинки
Ідентифікує мову назви обкладинки. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви обкладинки на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Співвіднесені поля

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка, що містить текст назви обкладинки може альтернативно бути занесена до поля 312.


  • Приклади

EX 1
512 l#$aWoods and trees of the Amazon basin
Назва з титульного аркушу книги Woods of the Amazon basin. Назва на обкладинці Woods and trees of the Amazon basin, яка потребує точки доступу.

EX 2
512 l#$aCity of Coventry archaeology and development$n(paperback version)
Coventry archaeology and redevelopment  опубліковано у твердій та паперовій обкладинці і запис включає дані про обидві. Версія у паперовій обкладинці  City of Coventry archaeology and development. На дисплеї відображаються дані з поля 512:
Назва обкладинки: City of Coventry archaeology and development (paperback version)

EX 3
512 l#$aChemical age yearbook$n(varies slightly)$jl957-
З 1957 до сьогодні серіальне видання мало назву обкладинки  Chemical age yearbook хоча воно злегка варіювалось.