513 Назва додаткового титульного аркуша

Поле містить назву, зазначену на додатковому титульному аркуші, коли вона  відрізняється від основної назви у полі 200$a, до якої бажано створення точки доступу або примітки.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви додаткового титульного аркуша
0 Назва додаткового титульного аркуша не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва додаткового титульного аркуша значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • Підполя

Будь-яке підполе, що входить до поля 510 може використовуватись:

$a Назва додаткового титульного аркуша
Назва як на додатковому титульному аркуші документа без інших відомостей щодо назви або відомостей про відповідальність. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви додаткового титульного аркуша
Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається на додатковому титульному аркуші і вміщена до підполя $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Номер частини
Нумерація розділу або частини для документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та відноситься до назви на додатковому титульному аркуші, що записана до $a. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Найменування частини
Найменування частини документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та розташовуються на додатковому титульному аркуші. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви додаткового титульного аркуша
Ідентифікує мову назви додаткового титульного аруша. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви додаткового титульного аркуша на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Співвіднесені поля

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка, що містить текст назви додаткового титульного аркуша може альтернативно бути занесена до поля 312.


  • Приклади

EX 1
513 l#$aNSBDas NSEheutige Bibliothekarsamt in Deutschland$zger
Документ має два титульних аркуша рівного статусу німецькою та англійською мовою. Оскільки титульний аркуш англійською мовою взятий як основне джерело інформації, зроблено додатковий запис на німецьку назву як на назву додаткового титульного аркушу. "Das" помічено як несортований символ. Як альтернатива слово може бути опущено повністю.