530 Ключова назва (серіальні видання)

Поле містить ключову назву, що є унікальною і надається серіальним виданням  Міжнародною системою серіальних даних (ISDS).


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ. Оскільки була б логічною наявність однієї ключової назви в одному записі, відміни у практиці агентств, що готують записи та ISDS можуть  мати як результат дві або більше ключові назви у одному записі на серіальні видання.


  • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор основної назви
Цей індикатор визначає, чи співпадає ключова назва із основною назвою у полі 200$a. (EX 2, 3, 4).
0 Ключова назва співпадає з основною назвою
1 Ключова назва відрізняється від основної назви

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • Підполя

$a Ключова назва
Ключова назва без додавання будь-якого уточнення. Для типових назв до неї включене ім’я організації з первинною інтелектуальною відповідальністю, яке відокремлюється  пробілом – дефіс – пробілом  (EX 3,4). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Уточнення
Будь-яке уточнення, додане  до ключової назви, з метою відрізнення її від інших серіальних видань з однаковими назвами. (EX 2, 4).  За практикою  ISDS уточнення заключене у круглі дужки. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Том або дата, пов’язані з ключовою назвою
Поле використовується, коли запис містить більш ніж одну ключову назву, яка надавалась діапазонам томів та/або  дат на протязі існування періодичного видання. Дані розрізнюють періоди, протягом яких застосовувалась відповідна ключова назва. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$v Визначення тому
Підполе використовується для визначення окремої частини документа (тому, випуску або сторінок, якщо це прийнято), яка відноситься до іншого документа. Підполе використовується тільки у випадках, коли воно є вставним до полів зв’язку блоку 4--. Воно в подальшому визначає частину пов’язаного документа, яка визначає характер зв’язку, зазначений міткою блоку 4--. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Примітки до змісту поля

Дані до підполів $a, $b, та $j заносяться відповідно до рекомендацій , що містяться у ISDS manual (1983). Ключова назва встановлюється Центром ISSN, який є відповідальним за реєстрування серіальних видань. Ключова назва виводиться з інформації в назві, що наявна в публікації на момент реєстрування. Оскільки лише Центр ISSN може встановити ключову назву, будь-яке інше агентство, що готує запис, може записувати ключову назву тільки в тому разі, коли вона наявна на документі, або якщо її перевірено у Центрі ISSN  Будь-яка інша назва за визначенням не є ключовою. За подальшою інформацією щодо ключових назв звертайтеся до Центру ISSN.


  • Співвіднесені поля

011 ISSN
Згідно правил ISDS ключова назва документа нерозривно пов’язана з його ISSN та обидва мають заноситися до запису, коли це можливо.

200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Назва як подано на документі заноситься до поля 200.


  • Приклади

Наступні приклади ключових назв у полі 530 супроводжуються їх представленням у дисплейній формі. У прикладах 2, 3, та 4 перший індикатор дорівнює 1 тому, що ключова назва відрізняється від основної назви.

EX 1
530 0#$aScientific American
Scientific American

EX 2
530 l#$aNSBLa NSECiencia y la tecnica$b(Barcelona. 1936)
La Ciencia y la tecnica (Barcelona. 1936)
Ключовою  назвою є  "Ciencia y la tecnica...".

EX 3
530 l#$aAnnual accounts -  Welsh Water Authority
Annual accounts -  Welsh Water Authority

EX 4
530 1#$aBulletin -  Canadian Association of Medical Records Librarians$b(1944)
Bulletin -  Canadian Association of Medical Records Librarians (1944)