540 Додаткова назва, надана каталогізатором

Визначення поля

Поле містить сталу(поширену) або популярну назву, що не є назвою документу і не вважається уніфікованою назвою. Вона може використовуватися як точка доступу, похідна від основної назви.


Наявність

Факультативне. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви
Визначає, чи буде додана назва розглядатися як незалежна точка доступу , тобто чи буде створена точка доступу або додатковий запис для неї.
0 Додана назва не значуща
Точка доступу  не створюється.
1 Додана назва значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • Підполе

$a Додаткова назва
Текст додаткової назви, що надана каталогізатором. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Примітки до змісту поля

Поле містить назву, що не надана на документі: вона надається каталогізатором для використання як додаткового запису. Це може бути назва, під якою твір є широко відомим, хоча вона не є уніфікованою назвою. Деякі агентства вміщують такі назви до авторитетних файлів як посилання і не створюють точок доступу від них у бібліографічнім записі.


  • Співвіднесені поля

500 УНІФІКОВАНА НАЗВА
Поле 500 використовується для стандартних уніфікованих назв, які зазвичай пропонуються правилами каталогізації і не повинні заноситися до поля 540.

541 НАЗВА, ПЕРЕКЛАДЕНА КАТАЛОГІЗАТОРОМ
Поле 541 повинне використовуватися для перекладу назви документа, що надається каталогізатором.


  • Приклади

EX 1
540 1#$aParis principles
Документ Statement of principles adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October 1961 широко відомий як Paris principles.