541 Перекладена назва, надана каталогізатором

Поле містить переклад одної з назв, що наявні на документі, зроблений каталогізатором.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви
Визначає, чи буде перекладена назва розглядатись як незалежна точка доступу, тобто чи буде створена точка доступу або додатковий запис для неї.
0 Перекладена назва не  значуща
Точка доступу не створюється.
1 Перекладена назва значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл(не визначено)


  • Підполя

$a Перекладена назва
Основна назва без будь-яких інших відомостей про назву у перекладі. (EX 3). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви
Підназви та інші відомості щодо назви у перекладі, що є підпорядкованими перекладеній назві (EX 2). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Нумерація частини
Нумерація розділу або частини документів, що ідентифікуються загальним найменуванням та найменуванням підрозділу з перекладом або без перекладу їх назви. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Найменування частини
Найменування розділу або частини документів, що ідентифікуються загальним найменування та найменуванням підрозділу. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова перекладеної назви
Підполе визначає мову перекладеної назви. Див. Додаток А: Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Примітки до змісту поля

Поле використовується тільки для назв, які було перекладено каталогізатором або переклад був взятий з будь-якого джерела, крім документа, до якого було прикладено правила каталогізації. Перекладені назви, які  вимагаються деякими правилами каталогізації, зазвичай вважаються за уніфіковані назви і записуються до поля 500. Підполя мають ті ж значення, що підполя поля 200.


  • Співвіднесені поля

200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Назва, на якій базується переклад, завжди повинна бути наявною у полі 200. На додаток перекладена назва, наявна на самому документі, має заноситися до 200 $d, паралельна назва в полі приміток, якщо вона не є головним джерелом інформації.

500 УНІФІКОВАНА НАЗВА
Поле 500 містить будь-які перекладені назви, які вимагаються як уніфіковані назви правилами каталогізації.

510 ПАРАЛЕЛЬНА ОСНОВНА НАЗВА
Назва іншою мовою на самому документі записується до поля 510, якщо вона потребує створення точки доступу.


  • Приклади

EX 1
200 1#$aNSBDer NSESpiegel
541 1#$aNSBThe NSEMirror$zeng
Титульний аркуш читається як  Der Spiegel.

EX 2
200 1#$aNSBDie NSEZentralafrikanische Zoll- und Wirtschaftsunion$eIntegrationswirkungen bei Ländern im Frühstadium der industriellen Entwicklung$fR.J. Langhammer
541 1#$aNSBThe NSECentral African Customs and Economic Union$eintegration effects in countries in the early stage of industrial development$zeng
Титульний аркуш читається як Die Zentralafrikanische Zoll- und Wirtschaftsunion: Integrationswirkungen bei Ländern im Frühstadium der industriellen Entwicklung / R.J. Langhammer.

EX 3
200 1#$aNSBDe NSErol van de universiteit bij de ontwikkeling van een Land
541 1#$aRole of universities in national development$zeng
Агентство перекладає всі назви іншими мовами на англійську, випускаючи усі початкові несортовані символи, наприклад "The". Титульний аркуш читається як De rol van de universiteit bij de ontwikkeling van een Land.