711 Найменування колективу - альтернативна інтелектуальна відповідальність

Це поле містить найменування колективу з альтернативною інтелектуальною відповідальностю за твір (колективний автор) у формі точки доступу. Поле заповнюється водночас з полем 720.


ФАКУЛЬТАТИВЕ. Використовується для створення точки доступу найменування колективу з альтернативною інтелектуальною відповідальністю.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного з найменувань з альтернативною інтелектуальною відповідальністю


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатори такі ж як і для поля 710.


  • ПІДПОЛЯ

Підполя такі ж як і в полі 710.


  • ПРИМІТКИ

Примітки такі ж як і в полі 710.


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Перші Відомості про Відповідальність і Наступні Відомості про Відповідальність.
Дані в поле 200 записуються, як на документі. Коли наявні два або три найменування у перших відомостях про відповідальність, то наступні після першого найменування є найменування колективів з альтернативною інтелектуальною відповідальністю, які заносяться до полів 711 у формі точки доступу.

710 НАЗВА КОЛЕКТИВУ - ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Коли поле 711 використовується тільки для найменувань колективів, що мають альтернативну інтелектуальну відповідальність, поле 710, або зрідка 700, повинні бути присутні. Якщо поле 711 використовується тому, що правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком, то поле 710 не використовується.

712 НАЗВА КОЛЕКТИВУ - ВТОРИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Колективи, що мають інтелектуальну відповідальність за твір, але не є колективними авторами, занесеними до полів 710 та 711, записуються до поля 712.


  • ПРИКЛАДИ

The form of the data in the examples under field 710 applies equally here.

EX 1
710 01$aPennsylvania.$bState University.$bDept. of Agricultural Economics and Rural Sociology
711 01$aPennsylvania.$bAgricultural Experiment Station, University Park
The corporate bodies have joint responsibility for a serial. The name appearing second is coded as alternative.