712 Найменування колективу - вторинна інтелектуальна відповідальність

Поле містить найменування колективу з вторинною інтелектуальною відповідальністю за твір  у формі точки доступу.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ,  якщо має бути створена точка доступу на найменування колективу з вторинною інтелектуальною відповідальністю.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатори такі ж як і для поля 710.


  • ПІДПОЛЯ

Підполя такі ж як і у полі 710 з додатковим підполем 5.
$5 Установа-утримувач примірника
Найменування  в кодованій або повній формі установи-утримувача примірника твору (найчастіше використовується для стародруків). Доки не існує міжнародно визнаних кодів організацій, рекомендовано застосовувати USMARC Code List for Organizations, який містить більшість бібліотечних агентств. У підполі після двокрапки необхідно зазначати ознаки ідентифікації примірника (шифр зберігання з поміткою номера примірника тощо). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • ПРИМІТКИ

Такі ж самі як для поля 710.
Поле використовується стосовно колективів, які не є колективними авторами, наприклад, друкарень, видавництв, попередніх установ-власників тощо, пов’язаних з виробництвом та історією окремих томів, екземплярів. Підполе $5, код установи, в якій застосовується поле, використовується тільки тоді, коли є важливими фізичні характеристики окремого  екземпляру. Зазвичай використовується для стародруків.


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Перші відомості про відповідальність та Наступні відомості про відповідальність. Дані до поля 200 заносяться у формі як на документі. Найменування колективів, занесені до $f або $g зі вторинною інтелектуальною відповідальністю за документ (якщо такі є), записуються до поля 712 у формі точки доступу.

710  НАЙМЕНУВАННЯ КОЛЕКТИВУ – ПЕРВИННА ІНТЕЛЕК-ТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.  Найменування першого колективу, зазначеного на титульному аркуші, з первинною інтелектуальною відповідальністю заноситься до поля 710. Найменування колективів зі вторинною інтелектуальною відповідальністю заносяться до поля 712.

711 НАЙМЕНУВАННЯ КОЛЕКТИВУ – АЛЬТЕРНАТИВНА   ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Альтернативну інтелектуальну відповідальність мають другий або наступний колектив з первинною відповідальністю. Якщо правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком або вихідний формат не дає чіткого розрізнення  ступеня відповідальності, всі найменування колективів  мають бути записаними до поля 711.

317 ПРИМІТКИ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ПРИМІРНИКА.

899 ДАНІ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПРИМІРНИКІВ.
Шифри усіх примірників документа, що каталогізується та їх інвентарні номери наводяться у полі 899.
У полі 712  наводяться шифри та інвентарні момери тільки тих примірників, до яких належить найменування установи, яке міститься у полі.


  • ПРИКЛАДИ

Форма наведення даних для поля 712 такаж сама як для поля 710. Нижче наведені приклади для колективних авторів з вторинною інтелектуальною відповідальністю.

EX 1
712 02$aIEA Coal Research
On title page: Coal research projects, United Kingdom, London, IEA Coal Research. IEA Coal Research is given as publisher, but clearly has a certain degree of intellectual responsibility for the item.

EX 2
712 02$aNacionalna i sveuèiliљna biblioteka$bKnjigoveznica$5CiZaNSB: R IV-4º -5b
This copy of J. W. Valvasor's Crain, 1689 was rebound in the Binding Department of the National and University Library, Zagreb, on 23/05/91.