720 Родове ім'я - первинна інтелектуальна відповідальність

Поле містить родове ім’я з первинною інтелектуальною відповідальностю за твір (заголовок родового імені) у формі точки доступу,  за умови, що запис створюється відповідно до правил каталогізації, які дотримуються концепції основного опису під заголовком.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ. Використовується  за необхідності створення заголовку родового імені. В одному запису не можуть бути одночасно наявними  поля 700  ІМ’Я ОСОБИ -  ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,  710 НАЙМЕНУ-ВАННЯ  КОЛЕКТИВУ - ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬ-НІСТЬ, 720 РОДОВЕ ІМЯ - ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Запис може мати тільки один заголовок з первинною інтелектуальною відповідальністю. Якщо в деяких правилах каталогізації принцип основного опису під заголовком не застосовується або у вихідному форматі воно відсутнє,  поле 720 не використовується, а   для всіх заголовків родового імені заповнюється поле 721 (дивіться Пов’язані поля).

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор1: пробіл (не визначено)

Індикатор2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку/точки доступу. Родове ім’я у формі точки доступу.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 710 наявне в запису (EX 3).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$f Дати. Дати щодо родових імен, якщо вони потрібні як частина заголовку.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер авторитетного запису для заголовка.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$4 Код відношення. Код використовується для визначення виду інтелектуальної відповідальності за документ. Список кодів  міститься в Додатку C.  
ОБОВ’ЯЗКОВЕ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • ПРИМІТКИ

Форма найменування в полі визначається правилами каталогізації та/або авторитетного контролю. Ці примітки призначені, щоб надати загальні  рекомендації, але вони не є вичерпними.

Усі дані, що складають заголовок (крім дат), заносяться до $a. Будь-які ідентифікаційні ознаки заносяться у круглих дужках для відокремлення його від імені.

Пунктуація.
Вимоги до пуктуації у цьому полі відсутні. Пунктуація, яка єскладовою змісту підполя, заноситься каталогізатором згідно з правилами (дужки, коми, дефіси). Приклади…
Оскільки не існує стандартів на пунктуацію в цьому полі, отримувач записів у форматі Укрмарк має бути ознайомленим з практикою, існуючою в агентстві, що готує запис; однак, агентства, які розповсюджують записи мають дотримуватися співставлення своїх власних записів. Пояснення щодо пуктуації мають бути включеними в документацію, яка супроводжує обмінні записи (Дивись Додаток К).


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Перші Відомості про Відповідальність і Наступні Відомості про Відповідальність.
Дані в поле 200 записуються, як на документі. Родове ім’я, що наведено в $f або в деяких випадках $g і несе первинну відповідальність за твір має бути занесено до поля 720 у формі  точки доступу.

721 РОДОВЕ ІМ’Я - АЛЬТЕРНАТИВНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Родове ім’я може мати альтернативну інтелектуальну відповідальність водночас з родовим іменем з первинною інтелектуальною відповідальністю, зафіксованою у полі 720. У цьому випадку використовується поле 721, оскільки  поле 720 не повторюється.

722 РОДОВЕ ІМ’Я - ВТОРИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Родове ім’я може мати вторинну інтелектуальну відповідальність.


  • ПРИКЛАДИ

EX 1
720 ##$aCecil (family)

EX 2
720 ##$aBuchanan (clan)

EX 3
720 ##$aShah dynasty,$f1768-