721 Родове ім'я - альтернативна інтелектуальна відповідальність

Поле містить родове ім’я з альтернативною інтелектуальною відповідальностю за твір у формі точки доступу. Поле заповнюється водночас з полем 720. Якщо родових імен більше трьох, або правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком, усі родові імена  з первинною інтелектуальною відповідальністю, заносяться до поля 721, а поле 720 не використовується.


ФАКУЛЬТАТИВЕ. Використовується для створення точки доступу родового імені з альтернативною інтелектуальною відповідальністю.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного з родових імен з альтернативною інтелектуальною відповідальністю.


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатори такі ж як і для поля 720.


  • ПІДПОЛЯ

Підполя такі ж як і в полі 720.


  • ПРИМІТКИ

Примітки такі ж як і в полі 720.


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Перші Відомості про Відповідальність і Наступні Відомості про Відповідальність.
Дані в поле 200 записуються, як на документі. Коли наявні два або більше родових імені у перших відомостях про відповідальність, то наступні після першого імені є родовими іменами з альтернативною інтелектуальною відповідальністю, які заносяться до полів 721 у формі точки доступу.

720 РОДОВЕ ІМ’Я - ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Коли поле 721 використовується тільки для родових імен, що мають альтернативну інтелектуальну відповідальність, поле 720, або зрідка 700, повинні бути присутні. Якщо поле 721 використовується тому, що правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком, то поле 720 не використовується.

722 РОДОВЕ ІМ’Я - ВТОРИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Родові імена, що мають інтелектуальну відповідальність за твір, але не є  авторами, занесеними до полів 720 та 721, записуються до поля 722.


  • ПРИКЛАДИ

Дивись приклади до поля 720.