730 Ім'я/найменування - інтелектуальна відповідальність

Поле містить ім’я особи/найменування колективу, з інтелектуальною відповідальністю за твір. Використовується, якщо для даної особи/ колективу не можуть бути використані інші поля блоку 7--.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: Індикатор типу імені/найменування
0 Тип імені/найменування не визначено
1 Ім’я особи
2 Найменування колективу

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Ім’я/найменування. До підполя повністю з усією необхідною пуктуацією заноситься ім’я особи/найменування колективу.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 730 наявне в запису.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$4 Код відношення. Код використовується для визначення виду інтелектуальної відповідальності за документ. Список кодів  міститься в Додатку C.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • ПРИМІТКИ

Поле заповнюється при прийомі даних або коли неможливо встановити тип інтелектуальної відповідальності.


  • ПРИКЛАДИ

EX1
<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Derek Weselak">
730.0#$aDerek Weselak$4070
The record was converted from a Dublin Core entry which makes no distinction between personal authors and others. "Creator" has the sense of primary responsibility for the item so the relator code for "author" is added.

EX2
<META NAME=DC.Creator.Organization" CONTENT="Information Systems, British Library">
730.2#$aInformation Systems, British Library$4070.

EX3
<META NAME="DC.Creator.Personal" CONTENT="Weselak, Derek">
700.#1$tWeselak$bDerek
CONTENT takes the form "term comma term" and the NAME is "Creator.Personal". The name can with some confidence be assigned to a more specific 7-- field by the use of computer algorithms.

EX4
<META NAME="DC.Contributor" CONTENT="Derek Weselak">
730.0#$aDerek Weselak
The record was converted from a Dublin Core entry which makes no distinction between personal authors and others. "Contributor" has the sense of any responsibility for the item other than primary responsibility, eg illustrator, sponsor, so no relator code can be added.