722 Родове ім'я - вторинна інтелектуальна відповідальність

Поле містить родове ім’я з вторинною інтелектуальною відповідальністю за твір у формі точки доступу.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ. Використовується  для створення точки доступу на родове ім’я з вторинною інтелектуальною відповідальністю.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатори такі ж як і для поля 720.


  • ПІДПОЛЯ

Підполя такі ж як і у полі 720 з додатковим підполем 5.
$5 Установа-утримувач примірника
Найменування  в кодованій або повній формі установи-утримувача примірника твору (найчастіше використовується для стародруків). Доки не існує міжнародно визнаних кодів організацій, рекомендовано застосовувати USMARC Code List for Organizations, який містить більшість бібліотечних агетств. У підполі після двокрапки необхідно зазначати ознаки ідентифікації примірника (шифр зберігання з поміткою номера примірника тощо). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • ПРИМІТКИ

Такі ж самі як для поля 720.
Підполе $5, код установи, в якій застосовується поле, використовується тільки тоді, коли є важливими фізичні характеристики окремого  екземпляру. Зазвичай використовується для стародруків.


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП

200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Перші відомості про відповідальність та Наступні відомості про відповідальність. Дані до поля 200 заносяться у формі як на документі. Родові імена, занесені до $f або $g зі вторинною інтелектуальною відповідальністю за документ (якщо такі є), записуються до поля 722 у формі точки доступу.

720  РОДОВЕ ІМ’Я – ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПО-ВІДАЛЬНІСТЬ.   Перше родове ім’я з первинною інтелектуальною відповідальністю заноситься до поля 720. Родові імена зі вторинною інтелектуальною відповідальністю заносяться до поля 722.

721  РОДОВЕ ІМ’Я – АЛЬТЕРНАТИВНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Альтернативну інтелектуальну відповідальність мають друге або наступне родове ім’я з первинною відповідальністю. Якщо правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком або вихідний формат не дає чіткого розрізнення  ступеня відповідальності, всі родові імена  мають бути занесеними до поля 721.


  • ПРИКЛАДИ

Форма наведення даних для поля 722 такаж сама як для поля 720.