886 Дані, не конвертовані з вихідного формату

Поле містить в собі дані, не конвертовані з вихідного формату, для яких не можливо визначити жодного окремого поля UNIMARC. Поле використовується в разі переробки записів з іншого формату та при бажанні залишити елементи полів, для яких не існує жодних еквівалентів у форматі UNIMARC.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: Тип поля
0 маркер запису
1 змінний контрольний номер (0- - поля без індикаторів та підполів)
2 змінні поля даних (поля 010-999)

Індикатор 2: пробіл (не визначений)


  • ПІДПОЛЯ

$a Метка поля вихідного формату
Підполе не використовується, якщо індикатор 1 має значення 0.  Підполе може бути використане лише одноразово зі значенням маркеру поля вихідного формату. ?Всі інші значення підполя $a повторюються разом із полем 886.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ, якщо значення першого індикатору 1 або 2
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Індикатори та підполя вихідного формату
Підполе містить індикатори, ідентифікатори підполів та підполя вихідного поля в оригінальному порядку. Підполе може бути використаним лише одноразово зі значення Індикатори та підполя вихідного формату. [Всі інші підполя $b в цьому полі мають значення задані полем формату джерела.]
Всі інші значення підполя $b повторюються разом із полем 886.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ за наявності даних
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код правил каталогізації і форматів
Позначення бібліографічного формату, що використовується для машиночитаного запису (Додаток H).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИКЛАДИ

Приклад 1
886 2#$2ukmarc$a083$b00$aRussia. Education$b- Biographies - Collections  
Не існує жодного еквіваленту VFH (Вербальні заголовки) UKMARC в UNIMARC: 083 00$aРосія. Освіта$b- Біографії – Збірки.