Додаток А: Коди мов

В УКРМАРК (відповідно до базового формату UNIMARC) застосовуються Альфа 3 коди мов, наведені в додатку відповідно до ISO 639 2 «Codes for the representation of names of languages: alpha-3 codes)» («Коди представлення назв мов: альфа 3 коди»), який було розроблено у 1998 році Об’єднаною робочою групою Міжнародної організації з стандартизації та опубліковано TC37/SC2-TC46/SC4. ISO 639 2 містить два переліки кодів мов: бібліографічний (B), використовуваний у записах УКРМАРК, і термінологічний (T). Детальнішу інформацію можна одержати в Бібліотеці Конгресу США за адресою:

http://lcweb.loc.gov/marc/iso639.html

Кодовий набір B з урахуванням декількох відхилень можна вважати ідентичним до переліку кодів мов MARC21. Саме його й було адаптовано для UNIMARC.

Незначна кількість кодів ISO 639 2 відрізняється від застосовуваних раніше кодів ISO 639. Щоб ознайомитися з внесеними до переліку змінами, варто звернутися до Бібліотеки Конгресу США за адресою:

http://leweb.loc.gov/marc/isochange_ann.html

або за адресою:

http://ifla.org/VI/3/ubcim.html"http://ifla.org/VI/3/ubcim.html

Характеристика переліку

Додаток А «Коди мов» складається з абеткового переліку мов, укладеного на основі покажчику кодів переліку B ISO 639-2 з використанням абеткового покажчика мов.

Наведені в переліку мнемонічні коди утворюються з англійської форми назв мов і записуються трьома малими латинськими літерами.

Включення

До переліку включено тільки ті мови, які мають писемність. У разі, коли розмовна мова записується за допомогою двох різних наборів символів (приміром, сербська та хорватська мови мають одну розмовну мову, проте перша записується кирилицею, а друга — латиницею, тому до переліку занесено коди обох мов):

Сербо-хорватська (кирилиця) [scc]
Сербо-хорватська (латиниця) [scr]
Сербська [scc]
(сербо-хорватська (кирилиця))
Хорватська [scr] (сербо-хорватська (латиниця))

Мовні групи

Деякі з кодів переліку призначено для великих мовних груп. Їх уведено замість надання кодів кожній окремій малій мові. Так, приміром, полабську мову відносять до мовної групи «Слов’янські (інші)» ([sla]) і тому їй не надається власного коду:

Форма давньої або застарілої мови, яка не має унікального коду, визначатиметься кодом великої мовної групи, до якої вона належить, а не кодом сучасної форми цієї мови. Наприклад, давньоукраїнська мова (мертва мова) визначатиметься кодом мовної групи слов’янських мов ([sla]), а не кодом сучасної української мови ([ukr]).

Критерій призначення дискретних кодів

Зазвичай використовуються тризначні літерні мнемонічні коди, утворені з перших початкових літер англійської форми назви мови. Винятком є випадки, коли назви кількох мов мають однакові початкові літери. Приміром,

малагасійська (Malagasy) [mlg]
малайська (Malay) [may]
малаяламська (Malayalam) [mal]
мальтійська (Maltese) [mit]

Для визначення сучасних і застарілих форм деяких мов при утворенні коду використовувалися початкові літери кожного з слів з найменування мови. Наприклад:

середньоверхньонімецька (German (Middle High) (1050-1500)) [gmh]
давньоверхньонімецька (German (Old High) (750-1050)) [goh]

У разі, коли багатомовному документу необхідно присвоїти єдиний код без надання переваги мові будь-якого з його фрагментів, прийнято використовувати код [mul]. Коли мову документу не визначено, застосовується код [und].

Доповненя і виправлення

У Додатку А коди, які вийшли з ужитку, позначені в круглих дужках знаком мінус, а нові — знаком плюс. Наприклад,
[epo](+) Есперанто (Esperanto)
[esp]( ) Есперанто (Esperanto)

Назва мови
українською мовою

Код Альфа‑3

Назва мови
англійською мовою

Абхазька

abk (+)/cau(-)

Abkhazian

Авадхі

awa

Awadhi

Аварська

ava

Avaric

Авестійська

ave

Avestan

Австралійська

aus (+)/paa(-)

Australian

Адангме

ada

Adangme

Азербайджанська

aze

Azerbaijani

Аймара

aym

Aymara

акан

aka

Akan

аккадська

akk

Akkadian

албанська

alb

Albanian

алгонкінські мови (інші)

alg

Algonquian (Other)

алеутська

ale

Aleut

алтайські мови (інші)

   кримськотатарська

tut

Altaic (Other)

   Crimean Tatar

амхарська

amh

Amharic

англійська

eng

English

англо-креольські та піджінізовані англійські мови (інші)

cpe

Creoles and Pidgins, English-based (Other)

апачі, мови

apa

Apache languages

арабська

ara

Arabic

аравакська

arw

Arawak

арамаїкська

arc

Aramaic

арапахо

arp

Arapaho

ассамі

asm

Assamese

атапаскські (атабаскські) мови (інші)

ath

Athapascan (Other)

аустронезійські мови (інші)

map

Austronesian (Other)

афар

aar (+)/cus(-)

Afar

африкаанс

afr

Afrikaans

африхілі (штучна мова)

afh

Afrihili (Artificial language)

афроазійські мови (інші)

afa

Afroasiatic (Other)

ачехська

ace

Achinese (atjeh)

ачолі

ach

Acoli

багатомовність

mul

Multiple languages

балійська

ban

Balinese

балтійські мови (інші)

   давньопруська

   пруська

bat

Baltic (Other)

   Old Prussian

   Prussian

балучі

bal

Baluchi

бамана (бамбара)

bam

Bambara

бамілеке

bai

Bamileke languages

банда

bad

Banda

банту мови (інші)

bnt

Bantu (Other)

баса

bas

Basa

басків, мова

baq

Basque

батак

btk

Batak

башкірська

bak

Bashkir

беджа (бедауйє)

bej

Beja

бемба

bem

Bemba

бенгалі (бенгальська)

ben

Bengali

берберські мови (інші)

ber

Berber (Other)

бікольська

bik

Bikol

білоруська

bel

Belarusian

біні

bin

Bini

бірманська

bur

Burmese

біслама

bis

Bislama

біхарі

bih (+)/inc(-)

Bihari

блекфут

bla

Siksika

болгарська

bul

Bulgarian

брадж

bra

Braj

бретонська

bre

Breton

бугійська

bug

Bugis

бурятська

bua (+)/tut(-)

Buriat

бходжпурі

bho

Bhojpuri

в’єтнамська

vie

Vietnamese

ваї

vai

Vai

вакашські мови

wak

Wakashan languages

валамо (воламо, веламо)

wal

Walamo

валлійська (уельська)

wel

Welsh

варай

war

Waray

вашо

was

Washo

венда

ven

Venda

вірменська

arm

Armenian

водська

vot

Votic

волап’юк

vol (+)/art (-)

Volapuk

волоф

wol

Wolof

га

gaa

Ga

гавайська

haw

Hawaiian

гайо

gay

Gayo

галісійська

glg (+)/gag (-)

Galician

ганда (луганда)

lug

Ganda

гбайя

gba

Gbaya

гельська (гаельська, шотландська, ерська)

gla (+)/gae (-)

Gaelic (Scots)

гереро (очигереро)

her

Herero

германські мови (інші)

   давньоданська (до 1500)

   давньонижньонімецька (850-1050)

   давньонижньофранконська

   давньонідерландська (до 1050)

   давньосаксонська

   давньофризька (до 1500)

   давньошведська

   ломбардська

   нижньонімецька

   пенсільванська німецька

gem

Germanic (Other)

   Danish, Old (to 1500)

   Low German, Old (ca. 850-1050)

   Franconian, Old Low

   Dutch, Old (to 1050)

   Saxon, Old

   Frisian, Old (to 1500)

   Swedish, Old (to 1550)

   Lombard

   Low German

   Pennsylvania German

гєез (гез, ефіопська)

gez (+)/eth (-)

Geez (Ethiopic)

гільбертська (кірібаті)

gil

Gilbertese

гінді (хінді)

hin

Hindi

голландська (нідерландська)

   фламандська

dut

Dutch

   Flemish

гонді

gon

Gondi

горонтало

gor

Gorontalo

готська

got

Gothic

гребо

grb

Grebo

грузинська

geo

Georgian

гуарані

grn (+)/gua (-)

Guarani

гуджараті

guj

Gujarati

давньоанглійська (староанглійська) (450-1100)

   англо-саксонська

   західносаксонська

ang

English, Old (ca. 450-1100)

   Anglo-Saxon

   West Saxon

давньоверхньонімецька (староверхньонімецька) (750-1050)

goh

German,

Old High (ca. 750-1050)

давньогрецька (старогрецька)

(до 1453)

   аттічна давньогрецька

   патристична давньогрецька

   біблійна давньогрецька

   візантійська давньогрецька

   еліністична давньогрецька

   класична давньогрецька

   койне

   середньогрецька

grc

Greek, Ancient

(to 1453)

   Attic Greek

   Patristic Greek

   Biblical Greek

   Byzantine Greek

   Hellenistic Greek

   Classical Greek

   Greek (Koine)

   Medieval Greek

давньоєврейська (староєврейська)

heb

Hebrew

давньоірландська (староірландська) (до 900)

sga (+)/cel (-)

Irish (Old)

to 900

давньонорвезька (старонорвезька)

   давньоісландська (до 1550)

non

Old Norse

   Icelandic, Old (to 1550)

давньоперська (староперська) (600-400 до н. е.)

peo

Old Persian (ca. 600-400 B. C.)

давньопровансальська (старопровансальська) (до 1500)

pro

Provencal (to 1500)

давньофранцузька (старофранцузька) (842-1400)

fro

French, Old (ca. 842-1400)

дакота (сіу)

dak

Dakota

данська

dan

Danish

даяк

day

Dayak

делаварська

del

Delaware

дзонгха

dzo (+)/sit(-)

Dzongkha

дівехі (мальдівська)

div

Divehi

дінка

din

Dinka

діула

dyu

Dyula

догрибська

dgr (+)/ath (-)

Dogrib

догрі

doi

Dogri

дравідійські мови (інші)

dra

Dravidian (Other)

дуала

dua

Duala

еве (евегбе)

ewe

Ewe

евондо

ewo

Ewondo

еламська

elx

Elamite

ескімоські мови

esk

Eskimo languages

есперанто

epo (+)/esp (-)

Esperanto

естонська

est

Estonian

ефік

efi

Efik

ефіопська

gez (+)/eth (-)

Ethiopic

єгипетська

egy

Egyptian

занде

znd

Zande

зенага (ізнаген)

zen

Zenaga

змішані (мішані) мови

mis

Miscellaneous languages

знакові мови

sgn

Sign languages

зулуська

zul

Zulu

зуньї

zun

Zuni

ібанська

iba

Iban

іберокавказькі мови (інші)

cau

Caucasian (Other)

ігбо (ібо)

ibo

Igbo

іджо

ijo

Ijo

ілоканська

ilo

Iloko

індійські мови (інші)

inc

Indic (Other)

індоєвропейські мови (інші)

ine

Indo-European (Other)

індонезійська

ind

Indonesian

інтерлінгва

ina (+)/int (-)

Interlingua

інуктітут

iku (+)/esk(-)

Inuktitut

інуп’як

ipk (+)/esk(-)

Inupiaq

іранські мови (інші)

ira

Iranian (Other)

ірландська

gle (+)/iri (-)

Irish

ірокезькі мови (інші)

iro

Iroquoian (Other)

ісландська

ice

Icelandic

іспанська

spa

Spanish

італійська

   міланська

   моденський діалект

   неаполітанський діалект

   романьольська

   сіцілійський діалект

ita

Italian

   Milanese

   Modena Italian

   Neapolitan Italian

   Romagnol

   Sicilian Italian

іудео-арабська

jrb

Judeo-Arabic

іудео-перська

jpr

Judeo-Persian

їдиш (новоєврейська)

yid

Yiddish

йоруба

yor

Yoruba

кабильська

kab

Kabyle

каві

kaw

Kawi

каддо

cad

Caddo

казахська

kaz

Kazakh

калаалісут

kal (+)/esk(-)

Kalaalisut

камба

kam

Kamba

каннада

kan

Kannada

канурі

kau

Kanuri

каракалпацька

kaa

Kara-Kalpak

каренська

kar

Karen

карібська (караїбська)

car

Carib

каталонська

cat

Catalan

качін (цзінпо)

kac

Kachin

кашмірі

kas

Kashmiri

кельтські мови (інші)

cel

Celtic (Other)

кечуа

que

Quechua

киргизька

kir

Kyrgyz

китайська

chi

Chinese

китайсько-тибетські мови (інші)

sit

Sino-Tibetan (Other)

кікуйю (гікуйю)

kik

Kikuyu

кімбунду

kmb

Kimbundu

кіньяруанда

kin

Kinyarwanda

койсанські мови (інші)

khi

Khoisan (Other)

комі

kom (+)/fiu (-)

Komi

конголезька

kon

Kongo

конкані

kok

Konkani

коптська

cop

Coptic

корейська

kor

Korean

корнійська (корнуольська)

cor

Cornish

корсіканська

cos

Corsican

косрае

kos (+)/kus (-)

Kosraen

кпеллє

kpe

Kpelle

креольські та піджінізовані мови (інші)

crp

Creoles and Pidgins

(Other)

крі

cre

Cree

крік (мускогі)

mus

Creek

кру

kro

Kru

кумикська

kum (+)/tut (-)

Kumyk

кунама (чунама)

kua

Kuanyama (Cuanhama)

курдська

kur

Kurdish

курукх

kru

Kurukh

кусайє

kos (+)/kus (-)

Kusaie

кутенаї

kut

Kutenai

кучін

gwi (+)/ath(-)

Gwich'in (Kutchin)

кушітські мови (інші)

cus

Cushitic (Other)

кхасі

kha

Khasi

кхмерська

khm (+)/cam (-)

Khmer

кхоса (коса)

xho

Xhosa

ладіно (спаньйоль, іспанська єврейська)

lad

Ladino

ламба

lam

Lamba

лаоська

lao

Lao

латинська

lat

Latin

латиська

lav

Latvian

лахнда (ленді)

lah

Lahndi

лезгінська

lez (+)/cau (-)

Lezgian

литовська

lit

Lithuanian

лінгала

lin

Lingala

лозі

loz

Lozi

луба-катанга

lub

Luba-Katanga

луба-лулуа

lua

Luba-Lulua

лужицькі (сорбські, вендські) мови

wen

Sorbian languages

луїсеньо

lui

Luiseno

лунда

lun

Lunda

луо (Кенія та Танзанія)

luo

Luo (Kenya and Tanzania)

лушей (мізо)

lus

Lushai

магавк

moh

Mohawk

магадхі

mag

Magahi

мадурська

mad

Madurese

майтхілі

mai

Maithili

майянські мови

myn

Mayan languages

макасарська

mak

Makasar

македонська

mac

Macedonian

малагасійська

mlg (+)/mla (-)

Malagasy

малайська

may

Malay

малайяламська

mal

Malayalam

мальтійська

mlt

Maltese

мандарська

mdr

Mandar

мандінго

man

Mandingo

маніпурі

mni

Manipuri

манобо, мови

mno

Manobo languages

маорі

mao

Maori

мапуче (арауканська)

arn

Mapuche

маратхі

mar

Marathi

марварі

mwr

Marwari

марійська

chm (+)/fiu (-)

Mari

маршалльська

mah

Marshall

масаї

mas

Masai

менде

men

Mende

менкська

glv (+)/max (-)

Manx

мікмак

mic

Micmac

мінангкабау

min

Minangkabau

молдвська

mol

Moldavian

монгольська

mon

Mongolian

монго-нкунду

lol

Mongo-Nkundu

мон-кхмерські мови (інші)

mkh

Mon-Khmer (Other)

море (мосі)

mos

Moore

мунда мови (інші)

mun

Munda (Other)

навахо

nav

Navajo

науру

nau

Nauru

нахуатль (ацтецька)

nah

Nahuatl

ндебелє (Зімбабве)

nde

Ndebele (Zimbabwe)

ндебелє, південне

nbl (+)/bnt(-)

Ndebele, South

ндонга

ndo

Ndonga

неварі

new

Newari

невизначена

und

Undetermined

непалі

nep

Nepali

нзіма

nzi

Nzima

ніаська

nia

Nias

нігеро-кордофанські мови (інші)

nic

Niger-Kordofanian (Other)

ніло-сахарські мови (інші)

ssa

Nilo-Saharan (Other)

німецька

ger

German

ніуе

niu

Niuean

новогрецька (1453- )

   крітська грецька

   східнокрітська грецька

gre

Greek, Modern (1453- )

   Cretan Greek

   East Cretan Greek

норвезька

   букмол

   данськонорвезька

   ландсмол

   новонорвезька

   нюнорск

   ріксмол

nor

Norwegian

   Bokmaal

   Dano-Norwegian

   Landsmaal

   New Norwegian

   Nynorsk

   Riksmaal

нуба, мови

nub

Nubian languages

ньоро

nyo

Nyoro

ньямвезі

nym

Nyamwezi

ньянджа

nya

Nyanja

оджібва

oji

Ojibwa

оксітанська (провансальсьа) (після 1500)

   беарнська (після 1500)

   гасконська (після 1500)

   лангедокська (після 1500)

   провансальська, сучасна (після 1500)

oci (+)/lan (-)

Occitan (post-1500)

   Bearnais (post 1500)

   Gascon (post 1500)

   Langue d’oc (post 1500)

   Provencal, Modern (post-1500)

орія

ori

Oriya

оромо

orm (+)/gal (-)

Oromo

осетинська

oss

Ossetic

отоманська, турецька

ota

Turkish, Ottoman

отомі, мови

oto

Otomian languages

палауанська

pau

Palauan

палі

pli

Pali

пампанга

pam

Pampanga

пангасінанська

pag

Pangasinan

пап’яменто

pap

Papiamento

папуасько-австралійські мови (інші)

paa

Papuan-Australian (Other)

пенджабі

pan

Panjabi

перська

per

Persian

пехлеві

pal

Pahlavi

південноамериканських індіанців мови (інші)

sai

South American Indian (Other)

північноамериканських індіанців, мови (інші)

nai

North American Indian (Other)

полінезійська мова мешканців островів Самоа, самоанська

smo (+)/sao (-)

Samoan

польська

pol

Polish

понапе

pon

Ponape

португальська

por

Portuguese

португальсько-креольські та піджінізовані португальські мови (інші)

cpp

Creoles and Pidgins, Portuguese-based (Other)

пракрити, мови

pra

Prakrit languages

пушту, мова (афганська мова)

pus

Pushto

раджастані

raj

Rajasthani

рапануї

rap

Rapanui

раротонга

rar

Rarotongan

ретророманські діалекти

   ладінська (тірольська)

   романшська

   фріульська

roh

Raeto-Romance

   Ladin

   Romansh

   Friulian

романські мови (інші)

   англо-норманська

   англо-французька

   арумунська

   валонська

   давньоіспанська (до 1300)

   давньоіталійська (до 1300)

   франко-венеціанська

   франко-італійська

roa

Romance (Other)

   Anglo-Norman

   Anglo-French

   Aromanian

   Walloon

   Old Spanish (to 1500)

   Old Italian (to 1300)

   Franco-Venetian

   Franco-Italian

російська

rus

Russian

румунська

rum

Romanian

рунді

run

Rundi

саамські (лапландські, лопарські) мови

smi (+)/lap (-)

Sami languages

салішські мови

sal

Salishan languages

санго

sag

Sango

сандаве (сандаві)

sad

Sandawe

санскрит

san

Sanskrit

санталі (сантальська)

sat

Santali

сапотекська

zap

Zapotec

сардська (сардінська)

srd (+)/roa (-)

Sardinian

сасакська

sas

Sasak

свазі

ssw (+)/swz (-)

Swati (Swazi)

себуанська

ceb

Cebuano

селькупська

sel

Selkup

семітичні мови (інші)

sem

Semitic (Other)

сербохорватська (кирилиця)

scc

Serbo-Croatian (Cyrillic)

сербохорватська (латиниця)

scr

Serbo-Croatian (Roman)

середньоанглійська (1100-1500)

enm

English, Middle (1100-1500)

середньоверхньонімецька (1050-1500)

gmh

German, Middle High (ca. 1050-1500)

середньоірландська (900-1200)

mga (+)/cel (-)

Irish, Middle (900-1200)

середньонідерландська (1050-1350)

dum

Dutch, Middle (ca. 1050-1350)

середньофранцузька (1400-1600)

frm

French, Middle (ca. 1400-1600)

серер (серер-сін)

srr

Serer

сингальська

sin (+)/snh (-)

Sinhalese

сідамо

sid

Sidamo

сіндхі

snd

Sindhi

сіу мови (інші)

sio

Siouan (Other)

слейв

den (+)/ath (-)

Slave

слов’янські мови (інші)

    чакавський діалект

    давньоруська (до 1300)

    давньоукраїнська (1300-1700)
 

    давньочеська (до 1500)

    кашубська

    полабська

    східнослов’янська

sla

Slavic (Other)

    Cakavian

    Russian, Old (to 1300)

    Ukrainian, Old (ca. 1300-1700)

    Czech, Old (to 1500)

    Kashubian

    Polabian

    East Slavic

словацька

slo

Slovak

словенська

slv

Slovenian

согдійська

sog

Sogdian

сомалі, мова

som

Somali

сонгай

son

Songhai

сонінке

snk

Soninke

сото

sot (+)/sso (-)

Sotho

сото, північне

nso

Northern Sotho

стародавньої Самарії мешканців мова (самаритянська арамейська)

sam

Samaritan Aramaic

старосирійська

syr

Syriac

суахілі

swa

Swahili

сунданська

sun

Sundanese

сусу

sus

Susu

тагальська

tgl (+)/tag (-)

Tagalog

таджицька

tgk (+)/taj (-)

Tajik

таїтянська

tah

Tahitian

тайська

tha

Thai

тайські мови (інші)

tai

Tai (Other)

тамашек

tmh

Tamashek

тамільська

tam

Tamil

татарська

tat (+)/tar (-)

Tatar

тві (чі)

twi

Twi

телугу

tel

Telugu

темне

tem

Temne

терена

ter

Terena

теттум

tet

Tetum

тибетська

tib

Tibetan

тів

tiv

Tiv

тіграй (тігріннья, тігриння)

tir

Tigrinya

тігре (тигре, хаса)

tig

Tigre

тлінгіт

tli

Tlingit

токелау

tkl

Tokelauan

ток-пісін

tpi

Tok Pisin

тонга (ньяса)

tog

Tonga (Nyasa)

тонга (островів Тонга мешканців мова)

ton

Tonga (Tonga Islands)

трук

chk (+)/tru (-)

Truk

тсвана (чвана)

tsn (+)/tsw (-)

Tswana

тсонга

tso

Tsonga

тувалу

tvl

Tuvalu

тувинська

tyv (+)/tut (-)

Tuvinian

турецька

tur

Turkish

туркменська

tuk

Turkmen

угаритська

uga

Ugaritic

угорська

hun

Hungarian

узбецька

uzb

Uzbek

уйгурська

uig

Uighur

українська

    карпато-русинська

    ?

    русинська

ukr

Ukrainian

   Carpatho-Rusyn

   Ruthenian

   Rusyn

умбунду

umb

Umbundu

урду

urd

Urdu

фанг

fan

Fang

фанті

fat

Fanti

фарерська

fao (+)/far (-)

Faroese

фіджі (віті)

fij

Fijian

філіпінські мови (інші)

phi

Philippine (Other)

фінікійсько-пунічна

phn (+)/sem(-)

Phoenician

фінно-угорські мови (інші)

fiu

Finno-Ugrian (Other)

фінська

fin

Finnish

фон

fon

Fon

франко-креольські та піджінізовані франкофонні мови (інші)

cpf

Creoles and Pidgins, French-based (Other)

французька

fre

French

фризька

fry (+)/fri (-)

Frisian

фріульська (східна ретророманська)

fur (+)/roh (-)

Friulian

фула

ful

Fula

хайда

hai

Haida

хамітські мови

cmc

Chamic languages

хауса

hau

Hausa

хілігайнон (панаянська)

hil

Hiligaynon

хімачалі

him

Himachali

хірі-моту

hmo

Hiri Motu

хітіті (хічіті)

hit (+)/ine (-)

Hittite

хмонг

hmn

Hmong

хотаносакська

kho

Khotanese

хупа

hup

Hupa

центральноамериканських індіанців, мови (інші)

cai

Central American Indian (Other)

церковнослов’янська

   давньоболгарська

   давньословенська

   давньоцерковнослов’янська

chu

Church Slavic

   Bulgarian, Old (to 1100)

   Old Slovenian

   Old Church Slavic

циганська

rom

Romany

чагатайська

chg

Chagatai

чаморро

cha

Chamorro

чейєнн

chy

Cheyenne

черокі (чирокі)

chr

Cherokee

чеська

cze

Czech

чеченська

che

Chechen

чжуан

zha (+)/tai(-)

Zhuang

чинук, жаргон

chn

Chinook jargon

чібча

chb

Chibcha

чіпев’ян

chp (+)/ath (-)

Chipewyan

чокто

cho

Choctaw

чуваська

chv

Chuvash

чуукська

chk (+)/tru(-)

Chuukese

шанська

shn

Shan

шведська

swe

Swedish

шона

sna (+)/sho (-)

Shona

шотландський діалект

sco

Scots

штучні мови (інші)

art

Artificial (Other)

шумерська

sux

Sumerian

юпік, мови

ypk (+)/esk (-)

Yupik languages

яванська

jav

Javanese

якутська (саха)

sah (+)/tut (-)

Yakut

яо

yao

Yao

яп

yap

Yapese

японська

jpn

Japanese