Guidelines no. 3. Використання UNIMARC для монографічних стародруків (антикварних)

UNIMARC. Guidelines № 3

Використання UNIMARC для монографічних стародруків (антикварних)

Оригінал документу знаходиться за адресою:
http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/guide3.htm
Переклад — Ірина Багрій

1998-04-30 (14.6.2002)

Посібник ілюструє, як Формат UNIMARC може застосовуватися для створення записів для монографічних стародруків (антикварних).

Посібник було розроблено під егідою IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC (UBCIM) Programme. Він став результатом зустрічей комітетів IFLA Permanent UNIMARC Committee та з вимог International Standard Bibliographic Description of Older Monographic Publications (Antiquarian) (ISBD (A)). На цих зустрічах було визначено елементи даних, використосувані для опису монографічних стародруків, та їх розташування в UNIMARC’у. В деяких випадках визначалися нові поля та визначальники змісту чи перевизначення полів, які вже були наявні. Додатки до UNIMARC’у, рекомендовані в цьому Посібнику, було представлено UNIMARC maintenance process. Зі зростанням використанням UNIMARC’у для монографічних стародруків вимоги до додаткових елементів даних можуть бути переглянуто. Вони повинні бути доведені до відома IFLA UBCIM Programme Office.

Монографічні стародруки  — це, головним чином, монографічні видання, вироблені до впровадження в дев’ятнадцятому столітті машинного друку. Вони включають ті стародруки, які було видано для обмеженого розповсюдження та для продажу за замовленням. Пізніші публікації, вироблені вручну чи методом дотримання традицій вироблення книг вручну, також можуть опрацьовуватися за тими ж стандартами (ISBD (A) визначення). Тим не менш, застосування цього Посібника не обмежилося тільки монографічними публікаціями, проте надало інструктивний матеріал для опису різних типів публікацій, виготовлених протягом епохи ручних друкарень.

Для створення запису на монографічні стародруки необхідно встановити стандартизовані визначальники змісту, які могли б відобразити спеціальні характеристики публікацій цього типу. Ці характеристики (як, наприклад, розбіжність між ідеальним примірником та специфічною інформацією про екземпляр, а також опрацюванням «штучно створеної» збірки та багатотомної публікації) будуть спеціально розглянуті в цьому Посібнику.

Перша частина Посібника містить модель кодування UNIMARC’івських записів на монографічні стародруки як такі. Для інших типів публікацій можна слідувати тій самій моделі з додатковим кодуванням специфічної інформації про їх власний матеріал. Він описує опрацювання (1) ідеального примірника чи бездоганного примірника та дефектного примірника, (2) «штучно створених» збірок і (3) багатотомних публікацій. Наступний розділ містить елементи даних, зазвичай включені до бібліографічних описів антикварних стародруків та вказує, де ці елементи даних мали б розташовуватися в UNIMARC’івському записі. Останній розділ надає повні приклади записів.

МОДЕЛІ UNIMARC’У

У наслідок специфіки друку та умов розповсюдження епохи ручних друкарень (перероблень протягом процесу друку, примірників із спеціальним присвяченням, наявності передрукованих аркушів) та історичних умов (рукописні примітки на титульній сторінці чи полях, переплетених разом аркушів і документів, приміток щодо походження типу екслібрисів, автографів авторів та/або власників тощо), які можуть не стосуватися усіх примірників того ж самого видання, Форматом UNIMARC пропонуються моделі для запису цих особливостей.

(1) Ідеальний примірник чи бездоганний примірник та дефектний примірник

ISBD (A) пов’язане з описом бездоганних примірників бібліотечного матеріалу. В ситуаціях, коли ідеального примірника немає, дефектний примірник має каталогізуватися за допомогою бібліографічного описання повного примірника, якщо його може бути знайдено. Пошкодження та інші специфічні характеристики мають бути описаними в примітках, пов’язаних з каталогізованим примірником. Тим не менш, коли не може бути знайдено жодного повного примірника, дефектний примірник має бути описаним відповідно до положень ISBD (A). У цьому останньому випадку, це не відбивається на схемі тегування UNIMARC’у.
Специфічна інформація щодо примірника забезпечується за допомогою наступних полів приміток:

316 ПРИМІТКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З КАТАЛОГІЗОВАНИМ ПРИМІРНИКОМ
317 ПРИМІТКИ ЩОДО ПОХОДЖЕННЯ
318 ПРИМІТКИ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ПРИМІРНИКОМ

Підполе $5 ОРГАНІЗАЦІЯ, ДО ЯКОЇ ДОДАЄТЬСЯ ПОЛЕ заноситься до цих полів для ідентифікації організації, котра здійснює опрацювання примірника, а також для специфікації примірника, коли організація утримує їх більш як один.

Наступні поля, якщо вони знаходяться в записі, мають також містити підполе $a:

012 ІДЕНТИФІКАТОР ФІНГЕРПРИНТУ
141 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: МОНОГРАФІЧНІ СТАРОДРУКИ — СПЕЦИ¬ФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМІРНИКА
200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, коли це поле є включеним до полів зв’язку 481 та 482
316 ПРИМІТКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З КАТАЛОГІЗОВАНИМ ПРИМІРНИКОМ
317 ПРИМІТКИ ЩОДО ПОХОДЖЕННЯ
318 ПРИМІТКИ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ПРИМІРНИКОМ
481 ТАКОЖ ПЕРЕПЛЕТЕНО В ЦЬОМУ ТОМІ
482 ПЕРЕПЛЕТЕНО З
Додатково, наступні поля також факультативно можуть містити підполе $5:
702 ІМ’Я ОСОБИ — ВТОРИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛНІСТЬ
712 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ/ УСТАНОВИ — ВТОРИННА ІНТЕЛЕК¬ТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
722 РОДОВЕ ІМ’Я — ВТОРИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Кодовані дані загальної інформації про ідеальний примірник записуються до поля
140 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: МОНОГРАФІЧНІ СТАРОДРУКИ — ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приклад:
Три примірники Dictionarium… (автор Faust Vrancic) зберігаються в Національній та Університетській бібліотеці Загреба, раніше відомій як Хорватська. Примірник «a» ('primj. a' у прикладі) зберігся добре, тоді як у двох інших не вистачає сторінок і вони потребують реставрації.
001 940510150
100 ##$a19940510d1595####///y0engy0103####ba
101 0#$alat$aita$ager$ahrv$ahun
102 ##$aIT
140 ##$aacf####eff######yyya#0000##
141 ##$afb#b0bb#$5CiZaNSK: RIIC-8º-59 primj. a
141 ##$ah##h0fde$5CiZaNSK: RIIC-8º-59 primj. b
141 ##$ab##b0de#$5CiZaNSK: RIIC-8º-59 primj. c
200 1#$aDictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum$eLatinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae ! et Ungaricae$aVocabula Dalmatica quae Ungari sibi usurparunt$aSymbolum apostolorum$fFausti Verantij
210 ##$aVenetiis$capud Nicolaum Morettum$d1595
215 ##$a8, 128 p. $d 8º (19cm)
316 ##$aMarble cardboard binding, backed in leather $5CiZaNSK: RIIC-8º-59 primj. a
316 ##$aUnbound, damaged and incomplete copy, missing p.: 1-8, 23-24, 75-78, 121-122, 127-128$5CiZaNSK: RIIC-8º-59 primj. b
316 ##$aLeather binding, damaged and incomplete copy, missing p.: 1-8, 126-128$5CiZaNSK: RIIC-8º-59 primj. c
317 ##$aInscription on the title page: Velimir Gaj 1873$5CiZaNSK: RIIC-8º-59 primj. a
317 ##$aInscription on p. 126: Saecularis presbiter Wolffgangus Vlatkovich anno Domini 1695 die 18Xbris$5CiZaNSK: RIIC-8º-59 primj. b
317 ##$aInscription on inside of front cover: Kupio u Splitu hrv. knjizevnik Fr. Fancev$5CiZaNSK: RIIC-8º- 59 primj. c
318 ##$aCondition reviewed$c19941031$lWell preserved $nRestore$5CiZaNSK: RIIC-8º-59 primj. a
318 ##$aCondition reviewed$c19941031$lBadly damaged $5CiZaNSK: RIIC-8º-59 primj. b
318 ##$aCondition reviewed$c19941031$lBadly damaged $5CiZaNSK: RIIC-8º-59 primj. c
321 1#$aBadalic, Iugoslavica, 200
620 ##$aItalija$dVenezia
700 #1$3920116071$aVrancic$bFaust
702 #1$3930712033$aMoretti$bNiccolo$4750
702 #1$3910312145$aGaj$bLjudevit$f1809-1872$4390$5CiZaNSK: RIIC-8º-59 primj. a
702 #1$3910725070$aGaj$bVelimir$4390$5CiZaNSK: RIIC-8º-59 primj. a
702 #1$3940524075$aVlatkovic$bWolfgang$5CiZaNSK: RIIC-8º-59 primj. b
702 #1$3910514052$aFancev$bFranjo$4390$5CiZaNSK: RIIC-8º-59 primj. c

(2) «Штучно створені» збірки

У наслідок різноманіття умов друкування, а також історичних та індивідуальних, часто виникає випадок, у котрому томи в бібліотечних спеціальних збірках містять документи, переплетені в так звані «штучно створені» або «випадкові» збірки. Кожен з документів був первинно надрукованим/ виданим окремо і, таким чином, розглядається як окрема бібліографічна одиниця, яка має бути описана у окремому бібліографічному записі. Зв’язок між бібліографічними одиницями, тобто записами, записується в полях:

481 ТАКОЖ ПЕРЕПЛЕТЕНО В ЦЬОМУ ТОМІ
482 ПЕРЕПЛЕТЕНО З

Запис, котрий містить опис першого документа з «штучно створеної» збірки включає поле 481 ТАКОЖ ПЕРЕПЛЕТЕНО В ЦЬОМУ ТОМІ. Це поле містить зв’язок від першого документа до кожного з документів після першого в цій збірці. Воно може містити стільки повторюваних підполів, скільки інших документів переплетено разом з першим. Записи, що містять опис інших документів у «штучно створеній» збірці, включають поле 482 ПЕРЕПЛЕТЕНО З.Це поле містить зв’язок від кожного документа після першого у «штучно створеній» збірці з першим документом цієї збірки. Воно повторюється, тільки коли примірники документа, описані в записі, переплітаються в більш як одну «штучно створену» збірку.

Поля 481 та 482 включають 001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ запису, що містить повний опис документа, переплетеного в «штучно створену» збірку та бібліографічні дані документа, релевантного його ідентифікації. Залежно від практики каталогізаційного агентства має бути обрана одна з наведених нижче опцій.

ПРИМІТКА. Приклади у цьому розділі було навмисно спрощено шляхом опущення багатьох полів, які звичайним чином знаходяться в записах. В них наводяться тільки ті поля, котрі розкривають рекомендовану техніку та розбіжності між наведеними нижче опціями.

Опція 1:
Бібліографічні дані, котрі описують кожний документ «штучно створеної» збірки після першого, заносяться до поля 316 ПРИМІТКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З КАТАЛОГІЗОВАНИМ ПРИМІРНИКОМ у записі для першого документа, починаючи зі стандартної фрази «Також переплетено в цьому томі:» (або її еквівалента іншою мовою). Бібліографічні дані, котрі описують перший документ, таким же чином записуються до поля 316 записів кожного з інших документів, починаючи зі стандартної фрази «Переплетено з:» (або її еквівалента іншою мовою).
Поля зв’язку 481 і 482 містять включені поля 001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ, що вказують на пов’язані записи, та 200$a ОСНОВНА НАЗВА разом з $5 ОРГАНІЗАЦІЯ, ДО ЯКОЇ ДОДАЄТЬСЯ ПОЛЕ для ідентифікації організації, котра володіє конкретним описаним в записі примірником. Індикатор 2 полів зв’язку має дорів¬нювати «2» для відображення того, що з них не повинна генеруватися примітка в полі 316.

Приклад:
Два примірники Missale Romanum Slavonico idiomate зберігаються в Національній та Університетській бібліотеці Загреба. Примірник «a» переплетено разом з документами Ordo et canon missae та Appendix ad missale Romano-slavonicum, тоді як примірник «b» — ні.

Запис 1
001 920612111
100 ##$a19920612d1741#######y1engb0103####ba
200 1#$aMissal' rimskij slavenskim' ezykom' poveleniem' p.g.n. papy Urbana Osmago izdan'$dMissale Romanum Slavonico idiomate iussu ss. d. n. papae Urbani Octavi editum
316 ##$aAlso bound in this volume: 1. Cin' i pravila misi oste ze i molitvi prezde i po mise iz rimskogo misala. Romae, 1881. 2. Prilog' rim'skomu misalu sloven'skim ezikom' (leta c.o.a.). Prir. Dragutin A. Parcic. Romae, 881.$5CiZaNSK: RIIA-4º-3 primj. a
481 #0$1001920616095$12000#$aCin' i pravilo misi$5CiZaNSK: RIIA-4º-3 primj. a
481 #0$1001921127110$12000#$aPrilog' rim'skomu misalu $5CiZaNSK: RIIA-4º-3 primj. a

Запис 2
001 920616095
100 ##$a19920616f1881#######y1engb0103####ba
200 1#$aCin' i pravilo misi oste ze i molitvi prezde i po mise iz' rim'skogo misala$dOrdo et canon missae cum orationibus ante et post missam$eiuxta Missale Romanum
316 ##$aBound with: Missal' rimskij slavenskim' ezykom ... izdan. Romae, 1741$5CiZaNSK: RIIA-4º-3 primj. a
482 #0$1001920612111$12000#$aMissal' rimskij$5CiZaNSK: RIIA-4º-3 primj. a

Запис 3
001 921127110
100 ##$a19921127d1881#######y1engb0103####ba
200 1#$aPrilog' rim'skomu misalu slovenskim' ezikom' (leta c.o.k.a.)$dAppendix ad missale Romano-slavonicum (anni MDCCXLI)$fprir. Dragutin A. Parcic
316 ##$aBound with: Missal' rimskij slavenskim' ezykom' ... izdan. Romae, 1741$5CiZaNSK: RIIA-4º-3 primj. a
482 #0$1001920612111$12000#$aMissal' rimskij$5CiZaNSK: RIIA-4º-3 primj. a

Опція 2:
Поле зв’язку 481 у записі для першого документа в «штучно створеній» збірці містить 001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ та дані, що визначають зміст, для кожного документа після першого. Поля зв’язку 482 у записах документів після першого мають аналогічно включене поле 001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ та дані, що визначають зміст, котрі вказують на перший документ. Індикатор 2 полів зв’язку має дорівнювати «1» для відображення того, що з них повинна генеруватися примітка в полі 316, яка почи¬нається зі стандартної фрази «Також переплетено в цьому томі:» (для першого документа) або «Переплетено з:» (для решти документів) чи її аналога іншою мовою.

Також можуть факультативно включатися такі поля для описуваних даних:

012 ІДЕНТИФІКАТОР ФІНГЕРПРИНТУ
140 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: МОНОГРАФІЧНІ СТАРОДРУКИ — ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
141 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: МОНОГРАФІЧНІ СТАРОДРУКИ — СПЕЦИ¬ФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМІРНИКА
200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
205 ВІДОМОСТІ ПРО ВИДАННЯ
210 ПУБЛІКАЦІЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТОЩО
215 ФІЗИЧНИЙ ОПИС
3- - БЛОК ПРИМІТОК
7- - БЛОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Поле 200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ має містити підполе $5 ОРГАНІЗАЦІЯ, ДО ЯКОЇ ДОДАЄТЬСЯ ПОЛЕ для зазначення організації, котра володіє каталогізованим примірником, що містить переплетений документ.

Приклад:
Два примірники Missale Romanum Slavonico idiomate зберігаються в Національній та Університетській бібліотеці Загреба. Примірник «a» переплетено разом з документами Ordo et canon missae та Appendix ad missale Romano-slavonicum, тоді як примірник «b» — ні.

Запис 1
001 920612111
100 ##$a19920612d1741#######y1engb0103####ba
200 1#$aMissal' rimskij slavenskim' ezykom' poveleniem' p.g.n. papy Urbana Osmago izdan'$dMissale Romanum Slavonico idiomate iussu ss. d. n. papae Urbani Octavi editum
481 #1$1001920616095$12000#$aCin' i pravilo misi oste ze i molitvi prezde i po mise iz' rim'skogo misala $5CiZaNSK: RIIA-4º-3 primj. a$1210##$aRomae$d1881
481 #1$1001921127110$12000#$aPrilog' rim'skomu misalu slovenskim' ezikom' (leta c.o.k.a.)$5CiZaNSK: RIIA-4º-3 primj.a$1210##$aRomae$d1881

Запис 2
001 920616095
100 ##$a19920616f1881#######y1engb0103####ba
200 1#$aCin' i pravilo misi oste ze i molitvi prezde i po mise iz' rim'skogo misala$dOrdo et canon missae cum orationibus ante et post missam$eiuxta Missale Romanum
482 #1$1001920612111$12000#$aMissal' rimskij slavenskim' ezykom' poveleniem' p.g.n. papy Urbana Osmago izdan'$5CiZaNSK: RIIA-4º-3 primj. a$1210##$aRomae$d1741

Запис 3
001 921127110
100 ##$a19921127d1881#######y1engb0103####ba
200 1#$aPrilog' rim'skomu misalu slovenskim' ezikom' (leta c.o.k.a.)$dAppendix ad missale Romano-slavonicum (anni MDCCXLI)$fprir. Dragutin A. Parcic
482 #1$1001920612111$12000#$aMissal' rimskij slavenskim' ezykom' poveleniem' p.g.n. papy Urbana Osmago izdan'$5CiZaNSK: RIIA-4º-3 primj. a$1210##$aRomae$d1741

(3) Багатотомні видання

В наслідок різних каталогізаційних практик та машиночитаних форматів багатотомні публікації каталогізуються або як однотомна публікація, або як окрема бібліографічна одиниця. В останньому випадку часто використовується багаторівнева каталогізація з ієрархічно зв’язаними записами. У випадку антикварних видань рекомендується багаторівнева каталогізація. Таким шляхом можуть бути записані всі особливості стародруків як специфічних примірників.

Приклад:
Твір Clavis Scripturae S. …(автор Matija Vlacic Ilirik) каталогізується в ієрархічно зв’язані багаторівневі записи. Роботу надруковано як двотомне видання в одному фізичному томі.

Запис 1
Record Label: Hierarchical level code, ch. p. 8: 1
001 950124044
100 ##$a19950124d1567####///y0engy0103####ba
101 0#$alat
102 ##$aCH
140 ##$aa#######eaa######yyya#0000##
141 ##$aba#a0dc#$5CiZaNSK: RIIF-4º-66
200 1#$aClavis Scripturae S. seu De sermone Sacrarum Literarum recte cognoscendo$fautore Matthia Flacio Illyrico
215 ##$a2 v. in 1$cill.$d4º (33 cm)
316 ##$aLeather boards decorated by tooling, clasps missing $5CiZaNSK: RIIF-4º-66
317 ##$aInscription on the title page: Pro Conventu Welsensi ib si$5CiZaNSK: RIIF-4º-66
317 ##$aInscription on the title page: Velimir Gaj 1872$5CiZaNSK: RIIF-4º-66
318 ##$aCondition reviewed$c19950118$lBinding damaged$nRepair binding$5CiZaNSK: RIIF-4º-66
700 #1$3910625104$aVlacic Ilirik$bMatija
702 #1$3910312145$aGaj$bLjudevit$4390$5CiZaNSK: RIIF-4º-66
702 #1$3910725070$aGaj$bVelimir$4390$5CiZaNSK: RIIF-4º-66

Запис 2
Record Label: Hierarchical level code, ch. p. 8: 2
001 950125022
100 ##$a19950125d1567####///y0engy01######ba
101 0#$alat
102 ##$aCH
141 ##$aba#a0dc#$5CiZaNSK: RIIF-4º-66
200 0#$aPars prima$ein qua singularum vocum, atque locutionum S. Scripturae usus ac ratio alphabetico ordine explicatur
210 ##$aBasileae$cper Ioannem Oporinum et Eussebium Episcopium$d1567
215 ##$a16 p., 1782 columns, 83 p.
461 #1$1001950124044$12001#$aClavis Scripturae S.$vPars prima
702 #1$3930329085$aOporinus$bJohann$4750
702 #1$3950125009$aEpiscopius$bEusebius$4750

Запис 3
Record Label: Hierarchical level code, ch. p. 8: 2
001 950125037
100 ##$a19950125d1567####///y0engy01######ba
101 0#$alat
102 ##$aCH
141 ##$aba#a0dc#$5CiZaNSK: RIIF-4º-66
200 0#$aPars altera
210 ##$aBasileae$cper Paulum Quecum$d1567
215 ##$a12, 580, 204 p.
461 #1$1001950124044$12001#$aClavis Scripturae S.$vPars altera
702 #1$3930811003$aQueck$bPaul$4750

ЕЛЕМЕНТИ ДАНИХ

Для підтримки доступу та дисплейного відображення стародруків необхідні наступні елементи даних.

Елементи ISBD(G) наводяться першими в лівому стовпчику, оскільки каталогізатору необхідно посилатися до різних ISBD, коли описуваному документу характерні ознаки, зазначені в інших ISBD, таких як ISBD(NBM), ISBD(PM), ISBD(CM), ISBD(M) ISBD(S). Після них в лівому стовпчику наводяться елементи ISBD(A) для специфікації монографічних стародруків.

Визначення змісту UNIMARC’у (позначки, підполя тощо) для кожного специфікованого елемента даних наводиться в правому стовпчику. Додатково в записі чи записах для антикварних матеріалів можуть використовуватися будь-які інші елементи UNIMARC’у.

Забезпечення UNIMARC’у для різних типів публікацій

ISBD(G)

Позначки UNIMARC’у

ОБЛАСТЬ НАЗВИ ТА ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

200

ОБЛАСТЬ ВИДАННЯ

205

ОБЛАСТЬ СПЕЦИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛУ (ТИПУ ПУБЛІКАЦІЇ)

206, 207, 208

ОБЛАСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТОЩО

210

ОБЛАСТЬ ФІЗИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

215

ОБЛАСТЬ СЕРІЇ

225

ОБЛАСТЬ ПРИМІТОК

3- -

СТАНДАРТНІ (ЧИ АЛЬТЕРНАТИВНІ) НОМЕРИ ТА УМОВИ ДОСТУПНОСТІ

010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 040, 071

Точки доступу

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7- -

НАЗВИ

200$a, 5- -

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМАТИКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ СХЕМИ

6- -

Кодовані дані

ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ

100

МОВА(И) ДОКУМЕНТА

101

КРАЇНА ПУБЛІКАЦІЇ/ ВИРОБНИЦТВА

102

КОДОВАНІ ДАНІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КНИГИ, СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ, ГРАФІЧНІ ТА КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ, НОТНІ ВИДАННЯ, МІКРОФОРМИ

105, 106, 110, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 135, 140, 141

Механізм зв’язку

Зв’язок між одиницями:

СЕРІЇ, ДОДАТКИ ТОЩО

41-, 42-

ПОПЕРЕДНІ ТОЧКИ ДОСТУПУ

43-

НАСТУПНІ ТОЧКИ ДОСТУПУ

44-

ІНШІ ВИДАННЯ

45-

РІВЕНЬ

46-

ІНШІ

470, 488

Включені поля мають містити ідентифікатор запису та або дані.

Монографічні стародруки

ISBD(A)

Позначки UNIMARC’у

ОБЛАСТЬ НАЗВИ ТА ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВІДПОВІДАЛЬ­НІСТЬ

200

ОБЛАСТЬ ВИДАННЯ

205

ОБЛАСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТОЩО

210

ОБЛАСТЬ ФІЗИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

215

ОБЛАСТЬ СЕРІЇ

225

ОБЛАСТЬ ПРИМІТОК

3- -

    ПРИМІТКИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОСИЛАННЯ

321

    ПРИМІТКИ ПОВ’ЯЗАНІ З КАТАЛОГІЗОВАНИМ ПРИМІРНИКОМ

316, 317, 318

СТАНДАРТНІ (ЧИ АЛЬТЕРНАТИВНІ) НОМЕРИ ТА УМОВИ ДОСТУПНОСТІ

 

    ІДЕНТИФІКАТОР ФІНГЕРПРИНТУ

012

Точки доступу

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7- -

НАЗВИ

200$a, 5- -

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМАТИКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ СХЕМИ

6- -

Кодовані дані

ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ

100

МОВА(И) ДОКУМЕНТА

101

КРАЇНА ПУБЛІКАЦІЇ/ ВИРОБНИЦТВА

102

ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: МОНОГРАФІЧНІ СТАРО­ДРУКИ — ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

140

ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: МОНОГРАФІЧНІ СТАРО­ДРУКИ — СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМІРНИКА

141

Механізм зв’язку

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ДОКУМЕНТАМИ, ПЕРЕПЛЕТЕНИМИ В «ШТУЧНО СТВОРЕНУ» ЗБІРКУ

481, 482

ЗВ’ЯЗОК МІЖ БІБЛІОГРАФІЧНИМИ РІВНЯМИ

461, 462

Включені поля мають містити ідентифікатор запису та або дані.

ПРИКЛАДИ ПОВНИХ ЗАПИСІВ

Приклад 1:
Примірник проповідей Roberto Caracciolo зберігаэться в Національній та Університетській бібліотеці Загреба. У ній відсутні аркуші 1-2 і 96-104. Бібліографічний опис створюється згідно з колофоном репринтного видання 1981 р. примірника Korizmenak', котрий зберігається в Хорватській Академії Мистецтв і Наук.

001 920701135
100 ##$a19920701d1508#######y0hrvy0103####ba
101 1#$ahrv$bita$clat
102 ##$aHR
140 ##$a#########ad######yyya#0000##
141 ##$ab##a0de#$5CiZaNSK: RIIA-8º-7
200 1#$aKorizmenak' fratra Ruberta$fprotomacen' z' latinskoga ezika na hrvacki po popi Peri Ekovcici i po popi Silvestri Bedricici ...$gte knige bise komponene i korezene dominom' Urbanom' i Tomasom' Katridaricem ...
210 ##$aSenj$cstampane po nareeniju poctovanoga gospodina Silvestra Bedricica ...$a v hizi recenoga gospodina Silvestra$cstampane po mestru Grguru Senaninu$dmiseca oktubra dan' z.i. ... c.f.dz. 17. listopada 1508
215 ##$ar.g. 104 lista$d8º (21 cm)
300 ##$aIzv. stv. nasl.: Sermones quadragesimales
300 ##$aJed. oblik autorova imena: Roberto Caracciolo
300 ##$aGl. stv. nasl. i podaci o odgovornosti preuzeti iz kolofona pretiska iz 1981
300 ##$aGlag.
300 ##$aPodatak o mjestu izdavanja preuzet iz: Badalic. Iugoslavica, str. 33
316 ##$aNepotpun primj., nedostaju listovi 1-2 i 96-104$5CiZaNSK: RIIA-8º-7
316 ##$aNa hrptu nasl. u zlatotisku: Korizmenjak 1508$5CiZaNSK: RIIA-8º-7
318 ##$aPregledano$c19941031$lOsteceno$nRestaurirati prvih 7 listova$5CiZaNSK: RIIA-8º-7
500 10$3940429090$aSermones quadragesimales$mhrv. prijevod
620 ##$aHrvatska$dSenj
700 #1$3920701098$aCaracciolo$bRoberto$4070
702 #1$3920701101$aJakovcic$bPetar$4730
702 #1$3920701103$aBedricic$bSilvestar$4730$4650
702 #0$3920701105$aUrban$ciz Otocca$4240$4640
702 #0$3920701107$aGrgur Senjanin$4750
702 #1$3920702051$aKatridaric$bTomas$4240$4640
801 #0$aHR$bCiZaNSK$gHR PPIAK

Приклад 2:
UNIMARC-запис для  Historia Genealogica Dominorum (автор Johann C. Gatterer) конвертовану з MAB-формату запису, створеного в Bayerische Staatsbibliothek, Мюнхен.

001 8014223678
005 19951018150320.5
100 ##$a19940714d1755####k##y0gery0103####ba
101 0#$a
102 ##$azz
200 1#$aHistoria Genealogica Dominorum Holzschuherorum Ab Aspach Et Harlach In Thalheim Cet. Patriciae Gentis ...$eAccedunt Miltae Tabulae In Aes Incisae Itemque Codex Omnis Generis Diplomata Atque Docum enta Nondum Publicata Complexus$fAuctore M. Iohanne Christophoro Gatterero.
210 ##$aNorimbergae$cFleischmannus$d1755
215 ##$a22 Bl., 264 S., 10 Bl., 479 S., 21 Bl.:$cPortr., Ill.
300 ##$aHistoria Illustris Gentis Holzschuheriannae
300 ##$aEnth. ausser dem: Codex Diplomatum Et Documentorum Historiam Holzschuherianam Confirmantium Cum Mantissa Inscriptionum Holzschuherianarum.
316 ##$aHalblederband mit Marmorpapier$5GyMuBSB: Res/2 Geneal. 63
317 ##$aInschrift auf dem Vorsatzblatt: H.P.$5GyMuBSB: Res/2 Geneal. 63
318 ##$aCondition reviewed$c19960306$lEinband beschabt, die Raender stark bestossen, Buchruecken gebrochen, Buchblock gut erhalten$5GyMuBSB: Res/2 Geneal. 63
517 1#$aHistoria Illustris Gentis Holzschuheriannae
517 1#$aCodex Diplomatum Et Documentorum Historiam Holzschuherianam Confirmantium Cum Mantissa Inscriptionum Holzschuherianarum.
700 #1$aGatterer,$bJohann C.
801 #0$aDE$bGyMuBSB$c19890128$gRAK-WB
801 #1$aDE$bGyMuBSB$c19940714
801 #1$aDE$bGyFmDB$c19951018$gRAK-WB

Приклад 3:
Concordia liberi arbitrij (автор Luнs de Molina) має документ обкладинки Appendix ad concordiam liberi arbitriji того ж автора.

Запис 1
100 ##$a19880930d1588####k##y0pory0103####ba
101 0#$alat
102 ##$aPT
200 0#$aConcordia liberi arbitrij cum gratiae donis divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione ad nonnullos primae partis D. Thomae articulos$fdoctore Ludouico Molina... autore...
210 ##$aOlyssipone$capud Antonium Riberium$cexpensis Ioanis Hispani et Michaelis de Arenas$d1588
215 ##$a16, 512, 48 p.,$d4º (23 cm)
307 ##$aVariante. Apresenta difereencas no pe de imprensa
307 ##$aAssin: a//6, A11//2, A-Z//18, Aa-Mn//8
316 ##$aEncadernaзгo da йpoca em pergaminho, mutilada$5PTBN: Res.1459//1 V.
317 ##$aPert. Da 3a liuraria das artes (Jesuitas)$5PTBN: Res. 1459//1 V.
321 1#$aD. Manuel 207
321 1#4aPalau 174584
481 #1$12000#$aAppendix ad concordiam liberi arbitriji... $fdoctore Ludouico Molina... autore...$5PTBN: Res. 1459//1 V.500 10$aConcordia liberi arbitrii
620 ##$dLisboa
700 #1$aMolina,$bLuнs de,$f1535-1600,$cS.J.
702 #1$aRibeiro,$bAntonio$4610
702 #1$aEspana,$bJuan$4650
702 #1$aArenas,$bMiguel de$4650
712 02$aCompanhia da Jesus.$bLivraria das Artes$4390$5PTBN: Res. 1459//1 V.
801 #0$aPT$bBN

Запис 2
100 ##$a19880930d1589####k##y0pory0103####ba
101 0#$alat
102 ##$aPT
200 0#$aAppendix ad concordiam liberi arbitriji cum gratiae donis diuina praescientia, providentia, praedestinationem et reprobatione$fdoctore Ludouico Molina... autore...
210 ##$aOlyssipone$capud Emman. de Lyra$d1589
215 ##$a44, 2 br. p.,$d4º (23 cm)
307 ##$aAssin: A-B//8, C//6, / ///1
316 ##$aEncadernaзгo da йpoca em pergaminho, mutilada$5PTBN: Res. 1459//2 V.
317 ##$aPert. Da 3a liuraria das artes (Jesuitas)$5PTBN: Res. 1459//2 V.
321 #1$aAnselmo 989
321 1#$aD. Manuel 207
321 1#4aPalau 174584
482 #1$12000#$aConcordia liberi arbitrij...$fdoctore Ludouico Molina... autore...$5PTBN: Res. 1459//1 V.
500 10$aAppendix ad concordiam liberi arbitrii
620 ##$dLisboa
700 #1$aMolina,$bLuнs de,$f1535-1600,$cS.J.
702 #1$aLira,$bManuel de$4610
712 02$aCompanhia da Jesus.$bLivraria das Artes$4390$5PTBN: Res. 1459//2 V.
801 #0$aPT$bBN

Приклад 3:
Kongl. svenska theatren у 7 томах, описана у багаторівневому записі. Цей приклад показує, опис першого рівня та опис тому 1 у записі другого рівня. Записи не містять поле 141, призначене для запису характеристик описуваного примірника, оскільки вони містять опис документа, котрий міститься в національній бібліографії Швеції, тобто ідеального примірника, і, як наслідок, це не є специфічна інформація щодо примірника.

Запис 1
001 820907g01
100 ##$a19820907g17781796////0swe/0103####ba
101 0#$aswe
102 ##$aSE
200 1#$aKongl. svenska theatren. Med kongl. maj:ts allernеdigste privilegium. Stockholm, trykt 6-7: tryckt i kongl. tryckeriet
210 ##$aStockholm$d1778-1796$gkungl. tryckeriet
215 ##$a1-7$d12:o
304 ##$aSe resp. uppslagsord for fullstдndiga upphovsmannauppgifter.
305 ##$aSamtliga pjдser i tidigare publicerade versioner.
307 ##$aAntikva
686 ##$aH$2AB
801 #1$aSE$bS$c19920429

Запис 2
001 820907g01001
100 ##$a19820907d1778####////0swe/0103####ba
101 0#$aund
102 ##$aSE
200 1#$aForsta bandet
210 ##$a1778
215 ##$a08, 268 s. (s. 267/268 blank)
327 1#$aInnehеll: Thetis och Pelee / av J. Wellander (1773); Acis och Galathee / av L. S. Lalin (1773); Orpheus och Euridice / av R. de Calzabigi (1773); Zayr / av Voltaire (1774); Sveas hцgtid / av G. F. Gyllenborg (1774)
461 #0#1001820907g01$12001#$aKongl. svenska theatren ...$vDel 1
600 #1$aWellander
600 #1$aLalin
600 #1$aCalzabigi
600 #1$aVoltaire
600 #1$aGyllenborg
801 #0$aSE$bS$c19920429