Guidelines no. 5. Моделі записів багаточастинного документа у форматі УКРМАРК

UNIMARC Guidelines no. 5

Моделі записів багаточастинного документа у форматі УКРМАРК

1 ВСТУП

Багаточастинний документ є групою фізично окремих бібліографічних документів, які визначаються загальною назвою. Це включає серії, серіальні видання, штучно створені збірки та багатотомні монографії. Термін НАБІР використовується у UNIMARC для цих документів і в подальших обговореннях буде використовуватись для визначення будь-якого типу багаточастинного документа.

Цей довідник ілюструє як агентство може створювати багаторівневий запис з використанням формату UNIMARC. Багато бібліографічних документів, як друкованих так і недрукованих, випускаються у декількох частинах. Окремі документи у наборі можуть мати або не мати послідовні визначення та/або значущі назви. Характеристики окремого тому часто визначають можливості  для каталогізації та зберігання документів у комплектах. В свою чергу, традиційна практика каталогізації впливає на структуру MARC запису. Тому існує декілька способів створення записів для багаточастинного документа, які дійсні у UNIMARC. Ці способи надають  агентствам гнучкості у описі багаточастинних документів з точки зору прийнятих особливостей, правил каталогізації та практики книгоопису.

У схематичних моделях записів багаточастинних документів, дотримуються наступних умов. Якщо бібліографічні документи визначені у терміні томів, окремі документи набору можуть бути у будь-якому форматі. Частини моделі багаточастинного документа визначаються таким чином:

Загальна назва – представляє загальну назву набору
Том № – представляє послідовне визначення окремого документа у наборі
Назва Тому №… – представляє назву окремого тому в наборі
ІЗ – представляє Ідентифікатор Запису, що міститься у полі 001 запису, до якого створене посилання.

Приклади, які містять 4—поля мають альтернативні версії :техніка вставлених полів (А) і техніка стандартних підполів (В).  

461 #0 $0N34900 OR $1001N34900

Може використовуватися кожен з методів.
Зверніть увагу, що 4—поля, які містять тільки ІЗ(Ідентифікатор Запису) не припустимі для цілей обміну.

МОДЕЛЬ 1

Модель1 в першу чергу використовується, коли томи мають власні назви і ці назви є значущими, тобто потребують створення точок доступу.
Запис створюється для набору безвідносно до назв і визначення послідовності окремих документів у наборі (Запис 1). Кількість документів у наборі визначається у полі 215 (Фізичний опис) , якщо він є повним. Окремі записи (Записи 2-n) створюються для кожного документа у наборі. Назва кожного окремого документа заноситься до 200$a кожного запису. Поля 225 (Серії) та/або 410 (Серії) для серіальних видань або 461 (Рівень набору) для монографій повинні бути наявними у записах для власних назв окремих частин, щоб містити інформацію про загальну назву документа. Включення ІЗ (Ідентифікатора Запису) Запису 1 до записів для окремих  томів необов’язкове.

Запис 1
200$a <Загальна назва >*
215$a <визначає, що документ складається з n томів >

Запис 2
200$a <Назва першого тому >
225$a <Загальна назва > $v Т. 1
410 or 461
    $0 <ІЗ Запису 1> (необов’язкове) 200$a <Загальна назва > $v Т. 1
  OR
    $1001<ІЗ of Record 1> (необов’язкове) $12001# $a <Загальна назва > $v Т. 1
[і т.д.]---

Запис n
200$a <Назва n-ого тому >
225$a <Загальна назва > $v <Т. №…>
410 or 461
    $0 <ІЗ Запису 1> (необов’язкове) $a <Загальна назва >$v < Т. №… >
  OR
    $1001<ІЗ Запису 1> (необов’язкове) $12001#$a <Загальна назва >$v < Т. №… >

МОДЕЛЬ  2

Модель 2 головним чином використовується коли томи мають власні назви, але вони не є значущими і не потребують створення точок доступу.
Запис створюється для набору без посилання в ньому до назв або визначення послідовності окремих документів набору (Запис 1). Кількість документів у наборі визначається у полі 215 (Фізична Характеристика) якщо він є повним . Окремі записи (Записи 2-n) складаються для кожної окремої одиниці набору з загальною назвою занесеною до 200$a та з визначенням послідовності та назв окремих одиниць, занесених відповідно до підполів $h та $i. Але агентство може не вимагати створення окремого запису на загальну назву за Моделлю 2, якщо для окремих документів набору не потребується створення зв’язків. Включення ІЗ (Ідентифікатора запису ) Запису 1 до записів на окремі томи необов’язкове.

Запис 1
200$a < Загальна назва >
215$a <Визначає, що документ складається з n томів >-

Запис 2
200$a <Загальна назва > $h Т. 1$i <Назва першого тому >
410 or 461
     $0 <ІЗ Запису 1> (необов’язкове)
  OR
     $1001 <ІЗ Запису 1> (необов’язкове)[і т.д.]—

МОДЕЛЬ 3

За Моделлю 3 запис створюється для набору з приміткою, яка забезпечує інформацію про індивідуальні документи набору. Кількість документів у наборі визначається у полі 215, якщо набір повний. На кожний документ набору окремі записи не створюються.

Модель 3 використовується в багатьох випадках: при створенні записів для наборів з незначущими назвами, або без власних назв томів; документів, які класифікуються та зберігаються у вигляді комплекту; закінчених загальних комплектів; а також для ретроспективної конверсії зведених описів, тощо

Запис
200$a <Загальна назва >
327$a <Т. 1, Назва першого тому > $a…..; $a <Т.№…, Назва n-ого тому > $a ….;

КОМБІНУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ МОДЕЛЕЙ

За умов необхідності створення додаткових записів для автора та загальної назви або для автора та власної назви частини можливе комбінування компонентів моделей. Також в окремих випадках правила каталогізації вимагають, щоб певні елементи були детальними у запису, навіть якщо комп’ютерне середовище не потребує наявності зайвих полів для задовільного пошуку. Спільне використання записів додає необхідності деякої інформаційної детальності та надмірності, щоб зробити записи придатними для усіх типів існуючих систем. Системи що відповідають за національну бібліографію також можуть мати різноманітні вимоги до підтримки цілісності записів для щорічників або інших визначених піднаборів у записах національної бібліографії.

3 СКОРОЧЕНІ ПРИКЛАДИ ЗАПИСІВ

Наступні записи багаточастинних  документів неповні, але достатні, щоб проілюструвати різні моделі. Через обмеження набору символів, умови UNIMARC Manual не можуть бути використані: ‰NSB‰ та  ‰NSE‰ було використані ISO 6630 Бібліографічний контроль позицій набору 08/08 та 08/09 відповідно.

ПРИКЛАД 1: Багатотомна монографія (Приклад з ISBD(M))
Загальний набір: The lord of the rings / J.R.R. Tolkien
Томи в наборі: The fellowship of the ring : being the first part of The lord of the rings
The two towers : being the second part of The lord of the rings
The return of the king : being the third part of The lord of the rings

Модель 1
Запис 1
010 ## $b(Paperback)
200 1# $a‰NSB‰The ‰NSE‰lord of the rings$fJ.R.R. Tolkien
205 ## $a[Authorised ed.]$fwith a new foreword by the author
210 ## $aNew York$cBallantine Books$d1965-1973
215 ## $a3 vols.$cill., maps$d18 cm

Запис 2
200 1# $aThe fellowship of the ring$ebeing the first part of The lord of the rings$fJ.R.R. Tolkien
210 ## $aNew York$cBallantine Books$d1965
215 ## $a527 p.$cill., maps$d18 cm
461 #0 $aTolkien, J.R.R.$t‰NSB‰The ‰NSE‰lord of the rings
АБО
$12001#$a‰NSB‰The ‰NSE‰lord of the rings$1700#1$aTolkien$bJ.R.R.

Запис 3
200 1# $a‰NSB‰The ‰NSE‰two towers$ebeing the second part of The lord of the rings$fJ.R.R. Tolkien
210 ## $aNew York$cBallantine Books$d1965
215 ## $a447 p.$cmap$d18 cm
461 #0 $aTolkien, J.R.R.$t‰NSB‰The ‰NSE‰lord of the rings
АБО
$12001#$a‰NSB‰The ‰NSE‰lord of the rings$1700#1$aTolkien$bJ.R.R.

Запис 4
010 ## $a0-345-25345-0$d$1.95
200 1# $a‰NSB‰The ‰NSE‰return of the king$ebeing the third part of The lord of the rings$fJ.R.R. Tolkien
210 ## $aNew York$cBallantine Books$d1973
215 ## $a544 p.$cill., maps$d18 cm
461 #0 $aTolkien, J.R.R.$t‰NSB‰The ‰NSE‰lord of the rings
АБО
$12001#$a‰NSB‰The ‰NSE‰lord of the rings$1700#1$aTolkien$bJ.R.R.
Дисплейне відображення (з елементів відібраних з вище наведених записів):
The lord of the rings / J.R.R. Tolkien - [Authorised ed.] / with a new foreword by the author - New York : Ballantine Books, 1965-1973 - 3 vol. : ill., maps.; 18 cm - (Paperback)
The fellowship of the ring : being the first part of The lord of the rings - 1965 - 527 p. : ill., maps ; 18 cm
The two towers : being the second part of The lord of the rings - 1965 - 447 p. : map; 18 cm
The return of the king : being the third part of The lord of the rings - 1973 - 544 p. : ill., maps ; 18 cm - ISBN 0-345-25345-0 : $1.95

Модель 2
Запис 1
001 N34900
010 ## $b(Paperback)
200 1# $a‰NSB‰The ‰NSE‰lord of the rings$fJ.R.R. Tolkien
205 ## $a[Authorised ed.]$fwith a new foreword by the author
210 ## $aNew York$cBallantine Books$d1965-1973
215 ## $a3 vols.$cill., maps$d18 cm

Запис 2
200 1# $a‰NSB‰The ‰NSE‰lord of the rings$hPt.1$i‰NSB‰The ‰NSE‰fellowship of the ring$ebeing the first part of The lord of the rings$fJ.R.R. Tolkien
210 ## $aNew York$cBallantine Books$d1965
215 ## $a527 p.$cill., maps$d18 cm
461 #0 $0N34900 [Optional field]
АБО
$1001N34900 [Optional field]

Запис 3
200 1# $a‰NSB‰The ‰NSE‰lord of the rings$hPt.2$i‰NSB‰The ‰NSE‰two towers$ebeing the second part of The lord of the rings$fJ.R.R. Tolkien
210 ## $aNew York$cBallantine Books$d1965
215 ## $a447 p.$cmap$d18 cm
461 #0 $0N34900 [Optional field]
АБО
$1001N34900 [Optional field]

Запис 4
010 ## $a0-345-25345-0$d$1.95
200 1# $a‰NSB‰The ‰NSE‰lord of the rings$hPt.3$iThe return of the king$ebeing the third part of The lord of the rings$fJ.R.R. Tolkien
210 ## $aNew York$cBallantine Books$d1973
215 ## $a544 p.$cill., maps$d18 cm
461 #0 $0N34900 [Optional field]
АБО
$1001N34900 [Optional field]
Дисплейне відображення:
The lord of the rings / J.R.R. Tolkien - [Authorised ed.] / with a new foreword by the author - New York : Ballantine Books, 1965-1973 - 3 vol. : ill., maps.; 18 cm - (Paperback)
Pt. 1. The fellowship of the ring : being the first part of The lord of the rings - 1965 - 527 p. : ill., maps ; 18 cm
Pt. 2. The two towers : being the second part of The lord of the rings - 1965 - 447 p. : map; 18 cm
Pt. 3. The return of the king : being the third part of The lord of the rings - 1973 - 544 p. : ill., maps ; 18 cm - ISBN 0-345-25345-0 : $1.95

Модель 3
001 N34900
010 ## $b(Paperback)
200 1# $a‰NSB‰The ‰NSE‰lord of the rings$fJ.R.R. Tolkien
205 ## $a[Authorised ed.]$fwith a new foreword by the author
210 ## $aNew York$cBallantine Books$d1965-1973
215 ## $a3 vols.$cill., maps$d18 cm
327 ## $aPt. 1. The fellowship of the ring.$aPt. 2. The two towers.$aPt. 3. The return of the king
Дисплейне відображення:
The lord of the rings / J.R.R. Tolkien - [Authorised ed.] / with a new foreword by the author - New York : Ballantine Books, 1965-1973 - 3 vol. : ill., maps.; 18 cm - (Paperback)
Contents: Pt. 1. The fellowship of the ring. Pt. 2. The two towers. Pt. 3. The return of the king

ПРИКЛАД 2: Частина, яка міститься у серіях
Загальний набір: Zarnea G. Tractat de microbiologie generala.--Bucuresti, 1987-
Томи у наборі: Vol. 3: Genetica moleculara, ingineria genelor.--1989.--639p.

Модель 1
Запис 1
001 295007
200 1# $aTractat de microbiologie generala$fG. Zarnea
210 ## $aBucuresti [S.A.]$d1987-
215 ## $a vols
700 #1 $aZarnea$bG.

Запис 4
001 484490
200 1# $aGenetica moleculara, ingineria genelor
210 ## $aBucuresti [S.A.]$d1989
215 ## $a639 p.
225 0# $aTractat de microbiologie generala$vVol. 3
461 #0 $0295007$aZarnea, G.$tTractat de microbiologie generala$vVol. 3
АБО
$1001295007$12001#$aTractat de microbiologie generala$vVol. 3$1700#1$aZarnea$bG.

Модель 2
Запис 1
001 295007
200 1# $aTractat de microbiologie generala$fG. Zarnea
210 ## $aBucuresti [S.A.]$d1987-
215 ## $a vols.
700 #1 $aZarnea$bG

Запис 4
001 395502
200 1# $aTractat de microbiologie generala$fG. Zarnea$hVol. 3$iGenetica moleculara, ingineria genelor
210 ## $aBucuresti [S.A.]$d1989
215 ## $a639 p.
517 1# $aGenetica moleculara, ingineria genelor [not needed if 200$i is indexed]
461 #0 $0295007
АБО
$1001295007

Модель 3
001 100598
200 1# $aTractat de microbiologie generala$fG. Zarnea
210 ## $aBucuresti$d1987-
215 ## $a vols
327 ## $aVol. 3. Genetica moleculara, Ingineria genelor

ПРИКЛАД 3: Частина, яка міститься у підсеріях серій
Загальний набір: World animal health/Office international des epizooties -- Paris, 1991-
Загальний піднабір: Pt. 6: Animal health status -- 1991-
Том у наборі: Vol. 1: Disease control methods -- 1991 -- 301p

Модель 1
Запис 1
200 1# $aWorld animal health$fOffice international des epizooties
210 ## $aParis$d1991-
215 ## $a vols

Запис 7
200 1# $aAnimal health status
210 ## $aParis$d1991-
215 ## $a vols
225 2# $aWorld animal health$vPt. 6
410 #0 $tWorld animal health$vPt. 6
АБО
$12001#$aWorld animal health$vPt. 6

Запис 25
200 #1 Disease control methods
210 ## $aParis$d1991
215 ## $a301 p
225 0# $aWorld animal health$hPt. 6$iAnimal health status$vVol. 1
410 #0 $tWorld animal health$vPt. 6
АБО
$12001#$aWorld animal health$vPt. 6
410 #0 $tAnimal health status$vVol. 1
АБО
$12001#$aAnimal health status$vVol. 1

Модель 2
Запис 1 і 7 як у Моделі 1
200 1# $aWorld animal health$fOffice international des epizooties$hPt. 6$iAnimal health status$hVol. 1$iDisease control methods
210 ## $aParis$d1991
215 ## $a301 p
[включно 517s для назв у 200$i, якщо необхідно]

Модель 3
200 1# $aWorld animal health$fOffice international des epizooties
210 ## $aParis$d1991-
215 ## $a vols
327 ## $aPt. 6. Animal health status. Vol. 1. Disease control methods--


*текст у дужках < > позначає тип даних

Latest Revision: May 25, 1999 ---