UNIMARC для класифікаійних записів

UNIMARC для класифікаійних записів (переклад)

Вступ
Домовленості щодо форми запису

Було прийнято наступні домовленості щодо форми запису полів, індикаторів і підполів, а також пояснень і прикладів до них.

 • ідентифікатор підполя   Символ долара «$» застосовується з метою подання IS1 (ISO 646) як першого символу ідентифікатора підполя;
 • пробіл   Хеш-знак «#» застосовується з метою подання 2/0 (ISO 646) символу побілу. Таким чином, він ідентифікує пробіл у тих випадках, коли наявність чи необхідність пробілу в тексті Керівництва не є очевидною з контексту.
 • роздільник полів   Комерційний знак «@»застосовується з метою подання IS2 (ISO 646) як роздільник полів у повних прикладах.
 • Позначка кінця запису   Знак відсотку «%» застосовується з метою подання IS3 (ISO 646) як позначка кінця запису в повних прикладах.
 • ‘не визначено’  Фраза «не визначено» пов’язується з позицією індикатора та означає, що цій позиції не надається значення і до позиції індикатора заноситься пробіл.
 • символи, що не беруть участь у сортуванні   Символи 1NSB1 1NSE1 використовуються в деяких прикладах як відповідні символи позицій 08/08 та 08/09 ISO 6630 Бібліографічного контрольного набору. Між ними розташовуються символи, які не беруть участь у сортуванні.
Контрольні підполя
 • $2 Джерело записаної зміни, поширення, авторизований нетабличний розвиток (наприклад, UDC) та терміни покажчика. Застосовується у блоках 2 - - БЛОК ЗАГОЛОВКІВ (Headings), 3 - - ІСТОРИЧНІ ПРИМІТКИ ТА 7 - - ПОЛЯ ТЕРМІНІВ ПОКАЖЧИКА.
 • $3 Номер класифікаційного запису. Застосовується за наявності зв’язку з іншим авторитетним класифікаційним записом.
 • $4 Коди класифікаційного синтаксису та атрибутів 453, 553
  • /0  Тип зв’язку між індексами класів
   • a   +
   • b   :
   • c   ::
   • d   []
  • /1   Тип спеціальних допоміжних (special auxiliary)
   • a   .0
   • c   -
   • d   `
   • /2   Абеткове розширення (extension)
   • A—Z  Одна з літер A—Z
   • n   Не застосовується
  • /3  Використання індексів Допоміжних таблиць як основних індексів
   • a   Індекси Допоміжних таблиць використовуються як основні індекси
   • n   Не застосовується
 • $5  Коди зв’язку для трасування
  • /0  Спеціальний зв’язок
   • a   Попередній індекс
   • b   Новий індекс
   • i   Фраза інструкції щодо посилання у $i
   • j   Посилання «Дивись»
   • k   Посилання класу «Дивись в іншому місці»
   • l   Посилання «Дивись також»
   • m   Посилання стандартного підрозділу «Не використовувати»
   • n   Не застосовується
  • /1  Ієрархічний зв’язок
   • g   Ширший термін
   • h   Вужчий термін
   • n   Не застосовується
  • /2  Відображення зв’язку
   • a   Не відображати зв’язок
   • n   Не застосовується
  • /3  Історичний зв’язок
   • a   Історичне посилання. Поле 875 застосовується для наведення деталей
   • n   Не застосовується

У тих випадках, коли наявні наступні специфічні дані, «n» не вимагається.

Приміром: $5k використовується замість $5knnn, у $5knna «n» має застосовуватися для відображення того, що «a» означає Історичне посилання. З останнього прикладу випливає, що значення «n» до позиції $5/3 ніколи не заноситься.

 • $7 Графіка. Ідентифікує, що дані у полі знаходження терміна покажчика або примітки наводяться декількома графіками. Застосовується у блоках 2 - - БЛОК ЗАГОЛОВКІВ (Headings), 3 - - ІСТОРИЧНІ ПРИМІТКИ ТА 7 - - ПОЛЯ ТЕРМІНІВ ПОКАЖЧИКА.
 • $8 Мова. Ідентифікує мову, коли у полі знаходяться терміни мовою, відмінною від мови каталогізації. Застосовується у блоках 2 - - БЛОК ЗАГОЛОВКІВ (Headings), 3 - - ІСТОРИЧНІ ПРИМІТКИ ТА 7 - - ПОЛЯ ТЕРМІНІВ ПОКАЖЧИКА.
 • $8 Номер зв’язку чи порядку в послідовності. Оскільки поля приміток та поля побудови індексів можуть залежати від правильного порядку для інтерпретації даних, для полів зв’язування та встановлення послідовності передбачається це підполе. Застосування його за необхідності може сприяти відображенню порядку, в якому поля мають знаходитися для забезпечення зрозумілості інструкцій. Ця можливість є особливо важливою для ДКД, оскільки стиль видання встановлює порядок , у якому примітки мають з’являтися в друкованих основних і допоміжних таблицях.
МАРКЕР ЗАПИСУ

1. Визначення
Область запису, що містить загальну інформацію, використовувану при обробці даних, які готуються відповідно до положень ISO 2709.

2. Наявність
Маркер розташовується на початку кожного запису. Він є обов’язковим елементом. Не повторюється.

3. Позначка, індикатори та підполя
Маркер запису не має позначки, індикаторів та ідентифікаторів підполів.

4. Елементи даних фіксованої довжини
Елементи даних ідентифікуються позицією всередині маркера. Маркер має довжину в 24 символи. Позиції символів нумеруються від 0 до 23.

Таблиця елементів даних фіксованої довжини

Елемент
даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Довжина запису

5

0-4

статус запису

1

5

Тип запису

1

6

Не визначено

3

7-9

Довжина індикатора

1

10

Довжина ідентифікатора підполя

1

11

Базова адреса даних

5

12-16

Рівень кодування

1

17

Запис у процесі модифікації

1

18

Не визначено

1

19

План довідника

4

20-23

5. Примітки щодо змісту полів
МАРКЕР ЗАПИСУ (покажчик) розташовується на початку кожного запису UNIMARC. Він містить дані, необхідні при опрацюванні запису. Позиції символів 10, 11, 20 23 містять спеціальні фіксовані значення, які можуть програмно генеруватися комп’ютером. Позиції символів 0 4 і 12 16 містять числові дані про кількість символів у певних областях. Вони автоматично визначаються комп’ютером при форматуванні запису. Значення для позицій символів 5, 6, 17 можуть бути або переведені з даних первісного запису за допомогою програми перетворення, або, коли UNIMARC використовується як вихідний формат, надаватися вручну.

0-4 Довжина запису

П’ять десяткових цифр, які при необхідності вирівнюються вправо початковими нулями, вказують кількість символів у запису, включаючи МАРКЕР ЗАПИСУ, ДОВІДНИК та поля змінної довжини. Загалом, цей елемент визначається автоматично, коли запис повністю підготовлено до обміну.

5 Статус запису

Один символ, який визначає стадію обробки запису.

6 Тип запису

7-9 Не визначено

10 Довжина індикатора

11 Довжина індикатора

12 16 Базова адреса даних

17 Рівень кодування

18 Запис у процесі модифікації

19 Не визначено
Містить пробіл ‘#’.

20-23 Карта ДОВІДНИКА

0-- БЛОК ІДЕРТИФІКАЦІЇ

001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ

Поле містить набір символів, які однозначно ідентифікують запис, а саме контрольний номер запису, привласнений агентством, що його підготувало.


ОБОВ’ЯЗКОВЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП. Як ідентифікатор запису агентством можуть бути використані інші окремо ідентифіковані номери, такі як ISBN або номер документа в національній бібліографії. Докладніше про такі випадки див. примітки щодо змісту поля.

003 ДЖЕРЕЛО ІДЕНТИФІКАТОРА ЗАПИСУ. Поле містить код, який ідентифікує джерело ідентифікатора запису.

035 СИСТЕМНИЙ КОНТРОЛЬНИЙ НОМЕР. Коли агентство поповнює свою базу даних записами інших агентств, до цього поля заноситься ідентифікатор запису, отриманий з іншої системи.


 • ІНДИКАТОРИ

Відповідно до ISO 2709це поле не має індикаторів.


 • ПІДПОЛЯ

Відповідно до ISO 2709це поле не містить підполів


 • ПРИМІТКИ

Не існує жодних обмежень на форму ідентифікатора запису.

Коли запис складається з або включає в себе будь яку форму Міжнародного Стандартного Номера, інші номери, використовувані доля розпізнавання записів, або інші дані, такі як країна публікації, ця інформація тим не менш уводиться до поля, яке специфікує ці дані додатково до занесення її як ідентифікатор запису в це поле.

003 ДЖЕРЕЛО ІДЕНТИФІКАТОРА ЗАПИСУ

Поле містить код установи, чий контрольний номер знаходиться в полі 001. Як правило, генерується системою.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ


 • ІНДИКАТОРИ

Відповідно до ISO 2709 це поле не має індикаторів.


 • ПІДПОЛЯ

Відповідно до ISO 2709 це поле не містить підполів

005 ДАТА ТА ЧАС ОСТАННЬОГО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАПИСУ

Поле містить дату та час останньої модифікації запису. Воно дозволяє системі визначити, чи є версія запису, що опрацьовується останньою, первинною чи такою, як одна попередньо опрацьована.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ, РЕКОМЕНДОВАНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

100$a/0 7 ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ/Дата вводу до файлу. Сюди заноситься дата створення запису, яка не змінюється навіть при модифікації та обміні.

801$c ПОЛЕ ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ. Дата модифікації запису. Це підполе містить винятково рік, місяць та день модифікації, копіювання та/або випуску.


 • ІНДИКАТОРИ

Відповідно до ISO 2709 це поле не має індикаторів.


 • ПІДПОЛЯ

Відповідно до ISO 2709 це поле не містить підполів


 • ПРИМІТКИ

Дата вводиться відповідно до ISO 8601 1988 у формі YYYYMMDD, де YYYY представляє рік, MM — місяць, DD — день. Час уводиться у формі HHMMSS.T, де HH означає годину, згідно з 24 годинним відліком, MM — хвилини, SS — секунди, .T — десяті частки секунди. Якщо необхідно, до всіх чисел додаються початкові нулі.

035 СИСТЕМНИЙ КОНТРОЛЬНИЙ НОМЕР

Поле містить код і контрольний номер запису для установи, чий контрольний номер запис раніше знаходився в полі 001.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ, РЕКОМЕНДОВАНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Системний контрольний номер.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$z Помилковий контрольний номер.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

1-- БЛОК КОДОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Визначення та призначення полів

Блок містить елементи кодованих даних фіксованої довжини.

100 ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ

Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо записів класифікаційних даних матеріалів на будь-яких носіях.


ОБОВ’ЯЗКОВЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Дані загальної обробки. Усі дані, що містяться в підполі $a, ідентифікуються позиціями символів, які нумеруються від 0 до 29. Усі позиції підполя обов’язково повинні бути наявними в підполі.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Таблиця елементів даних фіксованої довжини підполя $a

Найменування
елемента даних

Обов’язковість заповнення позицій

Кількість
символів

Позиції
символів

Дата вводу до файлу

+

8

0-7

Тип запису

1

8

Тип індексу

1

9

Дійсність класифікацій­ного запису

1

10

Стандартне або факуль­тативне позначення

1

11

Не визначено

1

12

Статус запису

1

13

Ознака синтезованого індексу

1

14

Індикатор відображення

1

15

Мова каталогізації

+

3

16-18

Код транслітерації

1

19

Набори символів

+

4

20-23

Додаткові набори симво­лів

4

24-27

Графіка класифікацій­ного запису

2

28-29

$a/0-7 Дані загальної обробки. Дата вводу запису до файлу.
Вісім цифрових символів у стандартній формі (відповідно до ISO 8601 1988) для дати: YYYYMMDD, де YYYY відповідає року, MM — місяцю (якщо є необхідність, з початковим нулем), DD — дню (також з початковим нулем у разі необхідності).

У ці символьні позиції заноситься дата початкового створення та вводу запису в машиночитаній формі з метою надання відомостей про вік запису.
При коректурі помилок уводу та редагування дату не змінюють.
При обміні інформацією зберігається первісна дата створення запису.

$a/8 Тип запису.

$a/9 Тип індексу.

$a/10 Дійсність класифікаційного запису.

$a/11 Стандартне або факультативне позначення.

$a/12 Не визначено.

$a/13 Статус класифікаційного запису

$a/16-18 Мова каталогізації.

Трьохсимвольний код, який визначає мову каталогізації. Перелік кодів наводиться у додатку A. Якщо вихідний запис є багатомовним, тобто уся інформація повторюється більш як однією мовою, існує вимога UNIMARC’у створювати записи для кожної з мов.
UNIMARC не має механізмів вказувати мову окремих полів усього формату.

$a/19 Код транслітерації.

UNIMARC передбачає використання міжнародних стандартів транслітерації. Проте, їх застосування не завжди забезпечує адекватність передачі інформації, що вимагає застосування інших транслітераційних схем. Тому код транслітерації відображає, чи були використані в каталогізованому записі ISO стандарти транслітерації.

$a 20-23 Набори символів.

Два двохсимвольних коди, що визначають основні використані при обміні набори графічних символів (Додаток J). Позиції 20-21 визначають набір G0, позиції 22-23 — G1. Якщо набір G1 не було використано, позиції 20-21 заповнюються пробілами.
Нижченаведений набір кодів у разі необхідності може бути розширеним.

$a/24-27 одаткові набори символів.

Два двохсимвольних коди (див. перелік до $a 26 29), що визначають два додаткові графічні набори символів, застосовані при обміні записами. Позиції 20–23 відображають набір G2, позиції 26 27 — G3. Якщо додаткові набори символів не було використано, усі вищеназвані позиції заповнюються пробілами.

$a/28-29 Графіка назви.

Двохсимвольний код, який характеризує абетку класифікаційного запису. Стосується абетки, якою запис наведено в джерелі, а не набору символів самого запису.

За відсутності міжнародних стандартів наборів кодів, рекомендовано наступні коди:

Зазначимо, що ISO/CD 15924 знаходиться під впливом розвитку ISO/TC 46/SC 2.

184 СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ЇЇ ВИДАННЯ

Поле містить назву схеми класифікації та її видання.

Інформація, котра ідентифікує схему класифікації, використовувану при складенні заголовка для індексів полі 250 КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ІНДЕКС.


ОБОВ’ЯЗКОВЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1:
0: Стандартна схема
1: Скорочена схема
8: Інші схеми

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Код схеми класифікації.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Назва видання
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Ідентифікатор видання
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Ідентифікатор вихідного видання. Вказує вихідне видання, на якому базується видання, зазначене у 184$b.
НЕ ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Код мови
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Дозвіл. Індикація, чи було отримано офіційний дозвіл на переклад, тобто власник вихідного видання санкціонував переклад.
НЕ ОБОВ’ЯЗКОВЕ. У разі відсутності цього підполя передбачається, передбачається наявність авторизації.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$n Примітки щодо внесення змін. Містить деталі щодо випадків, коли видання класифікації відрізняється від вихідного видання.
НЕ ОБОВ’ЯЗКОВЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ. Значення  індикатору 1 для різних класифікацій наступне:

DDC: 0 = повне видання, 1 = скорочене видання, 8 = інші (приміром, French intermediate);
UDC: 0 = середнє та стандартне видання, 1 = скорочене видання (приміром, ), 8 = інші (наприклад, Scott Polar);
LCC: 0 = повне видання;
ББК: 0 = повне видання, 1 = скорочене видання, 8 = інші.

2- - БЛОК ЗАГОЛОВКІВ (Heading)
250 КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ІНДЕКС

Класифікаційний індекс чи інтервал (span) індексів і асоційований з ними заголовок, а також  ієрархія заголовків, котрі складаються відповідно до схеми класифікації, наведеної в полі 184 СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ЇЇ ВИДАННЯ.


ОБОВ’ЯЗКОВЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий індекс інтервалу (span).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$c Кінцевий індекс інтервалу (span)
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$h Ієрархія заголовків (Caption).
ФАКУЛЬТАТИВНЕПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$j Заголовок (Caption)
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$k Зведена ієрархія заголовків (caption) індексного інтервалу (span)
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$z Ідентифікація таблиці
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні
ПРИМІТКИ. Це підполе має розташовуватися першим у переліку підполів поля 250.

254 ЗАГАЛЬНИЙ ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ТЕРМІН ПОКАЖЧИКА

Поле містить загальний пояснювальний термін з покажчика до класифікаційної схеми, визначеної в полі 184 СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ЇЇ ВИДАННЯ. Поле 254 призначено тільки для термінів покажчика тільки тих записів (100$a/8, Тип запису, код c), які створені тому, що термін покажчика не може бути акомодованим у полях 70X 75X Терміна покажчика у записі допоміжної або основної таблиці (100$a/8, Тип запису, коди  a чи b), які містять класифікаційний індекс у полі 250 КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ІНДЕКС. Це поле зустрічається, коли термін покажчика не пов’язується з одним класифікаційним індексом або інтервалом (span). Поле 753 ТЕРМІН ПОКАЖЧИКА — НЕКОНТРОЛЬОВАНИЙ завжди використовується в записах, які містять поле 254, для вказання користувачеві на різні місцезнаходження в класифікаційній схемі для класифікації теми.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 70X 75X БЛОК ТЕРМІНІВ ПОКАЖЧИКА


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Загальний пояснювальний термін покажчика
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Загальний пояснювальний термін покажчика — наступний рівень
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Ідентифікація допоміжної таблиці
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

3- - БЛОК ПРИМІТОК
330 ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ ЩОДО ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Інформація про класифікаційний індекс чи інтервал (span) індексів в полі 250 КЛА¬СИФІКАЦІЙНИЙ ІНДЕКС, яка описує область їх застосування в схемі, наведеній в полі 184 СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ЇЇ ВИДАННЯ.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор ієрархічної сили
0: Не застосовується чи немає ієрархічної сили
1: Ієрархічна сила
2: Напівієрархічна сила

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Одиничний індекс або початковий індекс інтервалу (span).
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Кінцевий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Пояснювальний текст
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Ідентифікація таблиці
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$5 Установа, до якої застосовується поле
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$8 Зв’язок та послідовний індекс
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

343 КОМПЛЕКСНЕ ПОСИЛАННЯ «ДИВИСЬ»

Пояснювальний текст та класифікаційний індекс, до якого робиться посилання, є необхідними у тих випадках, коли між класифікаційними індексами існує зв’язок за допомогою посилання «Див.», яке не може бути адекватно виражене одним чи простішими перехресними посиланнями, генерованими з полів трасування 453 ТРА¬СУВАННЯ НЕЧИННОГО (invalid) ІНДЕКСУ чи 553 ТРАСУВАННЯ ЧИННОГО (valid) ІНДЕКСУ.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 4 - - БЛОК ПОСИЛАННЯ «ДИВИСЬ»


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор типу посилання
0: Посилання «Дивись»
1: Стандартне посилання «Не використовувати підрозділ»
2: Класифікаційне посилання «В іншому місці»

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Класифікаційний індекс, до якого встановлюється посилання, або початковий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Класифікаційний індекс, до якого встановлюється посилання, — кінцевий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$g Уточнення (precision) класифікаційного індексу
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Пояснювальний текст
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$o Інверсія заголовку (caption)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Ідентифікація таблиці
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

353 КОМПЛЕКСНЕ ПОСИЛАННЯ «ДИВИСЬ ТАКОЖ»

Пояснювальний текст та класифікаційний індекс, до якого робиться посилання, є необхідними у тих випадках, коли між класифікаційними індексами існує взаємозв’язок «Див. також», яке не може бути адекватно виражене одним чи декількома простими перехресними посиланнями, генерованими з поля трасування 553 ТРАСУВАННЯ ЧИННОГО (valid) ІНДЕКСУ.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 5 - - БЛОК ПОСИЛАННЯ «ДИВИСЬ ТАКОЖ»


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Класифікаційний індекс, до якого встановлюється посилання, або початковий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Класифікаційний індекс, до якого встановлюється посилання, — кінцевий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$g Уточнення класифікаційного індексу
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Пояснювальний текст
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$o Інверсія заголовку (caption)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Ідентифікація таблиці
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

4- - БЛОК ПОСИЛАННЯ «ДИВИСЬ»
453 ТРАСУВАННЯ НЕЧИННОГО (invalid) ІНДЕКСУ

Поле використовується для відстеження посилань від нечинного (invalid) класифікаційного індексу до чинного (valid) чи частково чинного (valid) індексу.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

250 КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ІНДЕКС

343 КОМПЛЕКСНЕ ПОСИЛАННЯ «ДИВИСЬ»

875 ІСТОРИЧНІ ПРИМІТКИ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор джерела класифікаційного індексу
0: Допоміжна таблиця
1: Основна таблиця
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Одиничний індекс або початковий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Кінцевий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$h Ієрархія заголовків (caption).
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Фраза інструкції щодо посилання
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Заголовок (Caption)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$k Зведена ієрархія заголовків (caption) індексного інтервалу (span)
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$t Тема
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$4 Класифікаційний синтаксис і коди атрибутів
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$5 Контрольне підполе
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Таблиця елементів даних фіксованої довжини підполя $5

Найменування
елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Спеціальний зв’язок

1

0

Ієрархічний зв’язок

1

1

Відображення посилання

1

2

Історичне посилання

1

3

$5/0 Спеціальний зв’язок

$5/1 Ієрархічний зв’язок

$5/2 Відображення зв’язку

$5/3 Історичне посилання

$z Ідентифікація таблиці

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

5- - БЛОК ПОСИЛАННЯ «ДИВИСЬ ТАКОЖ»
553 ТРАСУВАННЯ ЧИННОГО (valid) ІНДЕКСУ

Поле використовується для відстеження перехресних посилань від чинного (valid) класифікаційного індексу до іншого чинного (valid) індексу. Коли класифікаційний індекс у трасуванні є чинним (valid) для деяких тем і нечинним (invalid) для інших, використовується також це поле з зазначенням у підполі 553$t теми, яка посилається до іншого індексу.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

250 КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ІНДЕКС

353 КОМПЛЕКСНЕ ПОСИЛАННЯ «ДИВИСЬ ТАКОЖ»

875 ІСТОРИЧНІ ПРИМІТКИ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор джерела класифікаційного індексу
0: Допоміжна таблиця
1: Основна таблиця

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Одиничний індекс або початковий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Кінцевий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$h Ієрархія заголовків (caption).
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Фраза інструкції щодо посилання
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Заголовок (Caption)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$k Зведена ієрархія заголовків (caption) індексного інтервалу (span)
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$t Тема
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$4 Класифікаційний синтаксис і коди атрибутів
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$5 Контрольне підполе
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Таблиця елементів даних фіксованої довжини підполя $5

Найменування
елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Спеціальний зв’язок

1

0

Ієрархічний зв’язок

1

1

Відображення посилання

1

2

Історичне посилання

1

3

$5/0 Спеціальний зв’язок

$5/1 Ієрархічний зв’язок

$5/2 Відображення зв’язку

$5/3 Історичне посилання

$z Ідентифікація таблиці
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

6- - БЛОК ПОБУДОВИ ІНДЕКСУ

Поля побудови індексу 661—668 надають класифікатору інструкції щодо побудови класифікаційних індексів з джерел у допоміжних і основних таблицях. Поля є кодованими та призначені для використання при комп’ютерній обробці для надання системі можливостей, необхідних для обчислень при створенні синтезованих індексів.

661 ІНСТРУКЦІЇ «ПРИЄДНУЄТЬСЯ…»
ТА «ПІДРОЗДІЛЯЄТЬСЯ АНАЛОГІЧНО…»

Поле містить інструкції щодо приєднання індексів з інших частин допоміжних або основних таблиць з метою створення синтезованого індексу.

Інструкції для формування класифікаційного індексу за допомогою додавання індексів з інших частин основної таблиці чи допоміжних таблиць, а також за допомогою поділу індексів у той самий спосіб, яким вони поділяються в інших розділах основної таблиці.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: індикатор типів комбінованих приміток
0: Некомбінована примітка
1: «Приєднується…» чи «Підрозділяється аналогічно…» частина комбінованої примітки
2: Класифікаційна частина «В іншому місці» комбінованої примітки
3: Переміщена частина комбінованої примітки


 • ПІДПОЛЯ

$a Індекс, для якого наводяться інструкції — одиничний індекс або початковий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Основний індекс
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Класифікаційний індекс — кінцевий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Індекс «Підрозділяється аналогічно…»
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Приклад класифікаційного індексу
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Визначник фасету
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Пояснювальний текст
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$n Приклад нечинного класифікаційного індексу. Містить приклад нечинного класифікаційного індексу для використаної теми, щоб проілюструвати інструкції «Приєднується» чи «Підрозділяється аналогічно…»
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$r Кореневий індекс. Містить початкові цифри індекса-зразка чи інтервалу (span)-зразка, коли ці цифри не є доданими. Якщо це поле наявне в записі, підполе $d     Індекс «Підрозділяється аналогічно…» також повинно бути наявним для визначенні цифр, що додаються.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Інший класифікаційний індекс. Містить класифікаційні індекси, котрі відрізняються від тих, які належать до інших підполів поля 661. Якщо індекс є частиною інтервалу (span) класифікаційних індексів, підполе $c використовується для кінцевого індексу в інтервалі (span).
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Ідентифікація таблиці
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$8 Зв’язок та послідовний індекс
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

662 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТАБЛИЦІ

Поле містить ідентифікацію таблиці, котра забезпечує розташування чи доповнення до класифікаційного індексу або індексного інтервалу (span), записаному в полі 250.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 250 КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ІНДЕКС


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$i Пояснювальний текст
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Номер таблиці
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

663 ВНУТРІШНІЙ ПОДІЛ І ТОЧКИ ДОСТУПУ ДОДАТКОВИХ ТАБЛИЦЬ

Поле використовується для специфікації записів у внутрішньому класифікаційному поділі чи для додавання таблиці.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

825 ПРИМІТКИ ЩОДО ІНСТРУКЦІЙ З ЗАСТОСУВАННЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор дійсності (validity) класифікаційного індексу
Статус дії класифікаційного індексу
0: Не запис класифікаційного індексу
1: Стандартний дійсний (valid) класифікаційний індекс
2: Стандартний недійсний (invalid) класифікаційний індекс
3: Факультативний дійсний класифікаційний індекс
4: Факультативний недійсний класифікаційний індекс
5: Класифікаційний індекс, що вийшов з використання

Індикатор 2: індикатор типу класифікаційного індексу
0: Одиничний індекс
1: Визначений інтервал (span) індексів
2: Зведений інтервал (span) індексів
8: Інший


 • ПІДПОЛЯ

$a Індекс, для якого наводяться інструкції — одиничний індекс або початковий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Основний індекс
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Класифікаційний індекс — кінцевий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Індекс «Підрозділяється аналогічно…»
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Приклад класифікаційного індексу
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$h Ієрархія заголовків (Caption). Містить заголовок (caption) для кожного вищого рівня ієрархії заголовків (caption), яка передує заголовку (caption) в підполі $j, котре пов’язується з класифікаційним індексом як частиною точки доступу внутрішнього поділу. Заголовок (Caption) класифікаційного індексу в зведеному індексному інтервалі (span) Десяткової класифікації Дьюї міститься в підполі $k.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Пояснювальний текст
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Заголовок (Caption)
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$k Зведена ієрархія заголовків (caption) індексного інтервалу (span). Містить заголовок (caption) рівня, вищого за останній для зведеного індексного інтервалу (span) в схемі Десяткової класифікації Дьюї. Ієрархія заголовків (caption) для одиничного класифікаційного індексу, визначеного індексного інтервалу (span) чи іншого типу зведених індексних інтервалів (spans) міститься в підполі $h.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$m Примітки посібника. Містить примітки з посібника з класифікації, які є частиною внутрішнього класифікаційного поділу. Посилання з допоміжних таблиць внутрішнього поділу до посібника записується до підполя $i.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$n Індекс, де знаходяться інструкції.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$p Пов’язане класифікаційне поле. Містить мітку поля, у якому могли б з’являтися дані внутрішнього поділу, які не є частиною внутрішнього поділу.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:825 ПРИМІТКИ ЩОДО ІНСТРУКЦІЙ З ЗАСТОСУВАННЯ
ПРИМІТКИ. Це підполе може повторюватися для кожних опцій приміток для того, щоб показати, що примітка може з’явитися в полі 825 ПРИМІТКИ ЩОДО ІНСТРУКЦІЙ З ЗАСТОСУВАННЯ чи в інших полях, якщо вони не є опцією.

$r Кореневий (Root) індекс. Містить початкові цифри індексу-зразка чи інтервалу (span)-зразка, коли ці цифри не є доданими. Якщо це поле наявне в записі, підполе $d     Індекс «Підрозділяється аналогічно…» також повинно бути наявним для визначенні цифр, що додаються.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$s Посилання «Дивись». Містить класифікаційний індекс, до якого встановлюється посилання «Дивись» у внутрішньому класифікаційному поділі.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Інший класифікаційний індекс. Містить класифікаційні індекси, котрі відрізняються від тих, які належать до інших підполів поля 663.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Тип поділу. Містить ідентифікацію типу поділу, до якого застосовується таблиця, наведена в підполі $z.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Ідентифікація таблиці
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$8 Зв’язок та послідовний індекс
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

665 КОМПОНЕНТИ СИНТЕЗОВАНОГО ІНДЕКСУ

Поле використовується для трасування компонентів синтезованого індексу з зазначенням засобу формування індексу та умов, коли з’являються додаткові інструкції. Воно сприяє комп’ютерним маніпуляціям з синтезованими індексами, щоб відобразити окремі частини індексів, котрі бажано знайти точно, та для комп’ютерного підтвердження правильності побудови індексу. Поле активно застосовується для схем типу ДКД і УДК.

Поле містить компоненти синтезованого класифікаційного індексу та місцепере¬бування використаних інструкцій приєднання.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор поля індексу, що аналізується
0: 250 поле
1: Інше поле

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Індекс, для якого наводяться інструкції — одиничний індекс або початковий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Основний індекс. Містить основний класифікаційний індекс, до якого додається один чи більше індексів. У багатьох випадках він може бути таким самим, як і у 665$a. Коли для побудови одного індексу використано два чи більше доповнень, базовим індексом для другого та наступних полів 665 буде індекс, утворений в результаті безпосередньо попереднього додавання.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Класифікаційний кінцевий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Визначник фасету. Містить додаткові символи, котрі додаються до класифікаційних індексів, які визначають фасет.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$r Кореневий (Root) індекс. Містить початкові цифри індексу-зразка чи інтервалу (span)-зразка, коли ці цифри не є доданими. Якщо це поле наявне в записі, підполя $s і $t також мають бути наявними для визначенні цифр, що додаються.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$s Символи для понять, доданих з класифікаційного індексу допоміжної чи зовнішньої таблиці. Ці символи можуть бути цифролітерними або іншими.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$t Символи для понять, доданих з класифікаційного індексу внутрішнього підрозділу чи додаткової таблиці. Ці символи можуть бути цифролітерними або іншими.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$u Індекс, що аналізується. Ідентифікує індекс, що аналізується. Якщо індекс, що аналізується, знаходиться в полі 250 КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ІНДЕКС при відповідному значенні «0» першого індикатора поля 665, немає потреби в одночасній наявності цього підполя у полях 665 і 250.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ, таке ж саме поле 665 застосовується до більш ніж одного індексу, що з’являються в одному записі.

$v Індекс у внутрішньому підрозділі чи додатковій таблиці, де знаходяться інструкції
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$w Ідентифікація таблиці — внутрішній підрозділ чи додаткова таблиця
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Ідентифікація таблиці
ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИКЛАДИ

Приклад 1
184 0#$addc$c21
250 ## $a785.2 $c785.9 $hThe arts. Fine and decorative arts $hMusic $kPrinciples, forms, ensembles, voices, instruments $kInstruments and their music $hEnsembles with only one instrument per part $jSpecific kinds of ensembles
663 08 $81.6 $iClass instrumental techniques for mixed ensembles in $s784.193, $ifor specific instruments in $s786 $c788, $ie.g. bowing techniques for violins $e787.219369 $p250
665 1# $b787.2 $a784 $c788 $w784 $c788 $t1 $u787.219369
665 1# $b787.21 $a784 $c788 $v18 $c19 $r784.1 $s9369 $u787.219369

Приклад 2
184 0# $audc $bUniversal Decimal Classification $eeng
250 ## $a005.133JAVA
665 0# $a005.133 $b005.133 $tJAVA

Приклад 3
184 0# $audc $bUniversal Decimal Classification $dBS 1000M : 1993 $eeng
250 ## $z  $z m $k $c $a78.071-056.45(=411.16) $hCreative and interpretative occupations $hMusicians and their functions $hSpecial gifted $jJews
665 0# $a78.071 $b-056.45 $b(=411.16)


668 ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПОРЯДКУ СЛІДУВАННЯ ТА ПЕРЕВАГИ

(Citation and Precedence Order Instructions)
Поле містить інформацію про порядок, у якому елементи мають розташовуватися при синтезі класифікаційного індексу. Воно також надає класифікатору інструкції щодо порядку надання переваги для класифікації різних аспектів теми.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор типу інструкції
0: Примітка щодо порядку слідування та переваги
1: Таблиця переваги

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Класифікаційний індекс — одиничний індекс або початковий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Класифікаційний індекс — кінцевий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Приклад класифікаційного індексу
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Фраза інструкції щодо посилання
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Заголовок (Caption). Містить заголовок (caption) для безпосередньо наступного класифікаційного індексу в таблиці переваги. Цей заголовок (caption) зазвичай відповідає заголовку (caption) для того класифікаційного індексу, який знаходиться в полі 250.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$n Приклад нечинного класифікаційного індексу. Містить приклад нечинного класифікаційного індексу для використаної теми, щоб проілюструвати інструкції порядку слідування та переваги.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$t Тема
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Винятки з таблиці переваги
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Ідентифікація таблиці
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$8 Зв’язок та послідовний індекс
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

70- — 75- БЛОК ТЕРМІНІВ ПОКАЖЧИКА

Поля 700—751 і 754 використовуються для контрольованих термінів та створені за зразком полів УКРМАРК’у для бібліографічних записів.

700 ТЕРМІН ПОКАЖЧИКА — ІМ’Я ОСОБИ

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: індикатор вказує на порядок запису імені особи: прямий або інвертований.
0: Запис імені особи починається з особистого імені
1: Запис імені особи починається з прізвища
пробіл (не визначено): Не можливо визначити, з імені чи прізвища починається запис імені особи


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент вводу
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Частина імені, що відрізняється від елемента вводу
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Доповнення до імені (крім дат)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Римські цифри
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Дати
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$g Розкриття ініціалів особистого імені
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$4 Код відношення
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематична підрубрика
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічна підрубрика
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічна підрубрика
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

710 ТЕРМІН ПОКАЖЧИКА — НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор наради/ тимчасового колективу
0: Найменування організації
1: Нарада

Індикатор 2:інвертованій формі
Інвертована форма використовується, якщо перше слово найменування організації починається з ініціалів
1: Найменування, що записується під місцем знаходження або адміністративно-територіальною одиницею.
2: Найменування, що записується в прямому порядку


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент уводу
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Підрозділ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Доповнення до найменування або уточнення
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Номер наради та/ або номер частини наради
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Місце проведення
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Дата наради
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$g Інвертований елемент
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$h Частина найменування, що відрізняється від початкового елемента вводу й інвертованого елемента
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$4 Код відношення
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематична підрубрика
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічна підрубрика
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічна підрубрика
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

720 ТЕРМІН ПОКАЖЧИКА — РОДОВЕ ІМ'Я

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент уводу
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Дати
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$4 Код відношення
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематична підрубрика
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічна підрубрика
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічна підрубрика
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

730 ТЕРМІН ПОКАЖЧИКА — УНІФІКОВАНА НАЗВА

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент уводу
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Загальне визначення матеріалу
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$h Номер розділу чи частини
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Назва розділу чи частини
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$k Дата публікації
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$l Підзаголовок (Subheading) форми
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$m Мова (для частини заголовку (Heading))
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$n Змішана інформація
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$q Версія (чи дата версії)
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$r Засоби виконання (для музичних творів)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$s Числове визначення (для музичних творів)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$u Ключ (для музичних творів)
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$w Відомості щодо аранжування (для музичних творів)
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематична підрубрика
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічна підрубрика
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічна підрубрика
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

750 ТЕРМІН ПОКАЖЧИКА — ТЕМАТИЧНИЙ

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент уводу. Термін у формі, зумовленій використовуваною системою предметних рубрик.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематична підрубрика. Термін, доданий до тематичної рубрики для уточнення аспекту, представленого предметною рубрикою.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічна підрубрика. Термін, доданий до тематичної рубрики для уточнення місця, представленого предметною рубрикою.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічна підрубрика. Термін, доданий до тематичної рубрики для уточнення періоду часу, представленого предметною рубрикою.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

751 ТЕРМІН ПОКАЖЧИКА — ГЕОГРАФІЧНА НАЗВА

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент уводу. Географічна назва у формі, зумовленій використовуваним авторитетним файлом.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематична підрубрика. Термін, доданий до географічної назви для уточнення аспекту, представленого предметною рубрикою.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічна підрубрика. Термін, доданий до географічної назви для уточнення місця, представленого предметною рубрикою.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічна підрубрика. Термін, доданий до географічної назви для уточнення періоду часу, представленого предметною рубрикою.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

753 НЕКОНТРОЛЬОВАНІ ТЕРМІНИ

 

Це поле описує границі та розкриває теми, класифіковані під індексом.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Термін покажчика
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Термін покажчика — наступний рівень
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Термін покажчика, від якого було зроблено посилання
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Зразок класифікаційного індексу
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Пояснювальний текст
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$s Термін посилання «Дивись також»
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$t Термін посилання «Дивись також» — наступний рівень
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$u Термін посилання «Використовувати»
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$v Термін посилання «Використовувати»  — наступний рівень
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

754 ТЕРМІН ПОКАЖЧИКА — ФАСЕТНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ТЕРМІН (РЕЗЕРВНЕ)
8- -  БЛОК ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДЖЕРЕЛ
801 ДЖЕРЕЛО ПОХОДЖЕННЯ

ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: індикатор функції
0: Первинне класифікаційне агентство
1: Агентство, яке переклало
3: Агентство, яке модифікувало
4: Агентство, яке опублікувало


 • ПІДПОЛЯ

$a Країна
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Агентство
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Дата транзакції
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Код системи
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

804 КОД АВТЕНТИЧНОСТІ

Поле містить один чи більше кодів автентичності, наданих центрами, які переглядають (та, за необхідності, вдосконалюють) класифікаційні записи в національних базах даних. Перелік кодів наводиться в Додатку XXX.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Код автентичності
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

820 ПРИМІТКА ЩОДО ТРАСУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНОГО ІНДЕКСУ В ПРИКЛАДІ (Classification Example Tracing Note)

Це поле документує використання класифікаційних індексів у інших записах для полегшення оновлення полів, коли до класифікаційного індексу вносяться зміни.

Примітка, котра документально підтверджує використання класифікаційного індексу чи інтервалу (span) індексів в полі 250 КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ІНДЕКС певного запису як приклад чи посилання, наведене в полях 343 КОМПЛЕКСНЕ ПОСИЛАННЯ «ДИВИСЬ» і 353 КОМПЛЕКСНЕ ПОСИЛАННЯ «ДИВИСЬ ТАКОЖ» та/ або в полях приміток іншого запису.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ: 250 КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ІНДЕКС (?)


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Одиничний індекс або початковий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Кінцевий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Пояснювальний текст
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Ідентифікація таблиці
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

825 ПРИМІТКА ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Поле інструктує класифікатора щодо застосування таблиць, систематизації тощо, деколи для окремих установ. (?)

Інструкції з застосування для класифікаційних індексів допоміжних таблиць, таблиць внутрішньої організації та приєднання.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор типу примітки
0: Загальне застосування
1: Спеціальне розташування класифікаційних тем
2: Факультативна класифікація

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Одиничний індекс або початковий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Кінцевий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Пояснювальний текст
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$p Поле пов’язаної класифікації
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Ідентифікація таблиці
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$5 Установа, до якої застосовується поле
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$8 Зв’язок та послідовний індекс
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

830 ПРИМІТКА ДОПОМІЖНОЇ ІНСТРУКЦІЇ

У полі наводиться інформація, котра міститься в інструкціях керівництв класифіка¬торів. Зазвичай характеризує політику та практику.

Інформація з/ чи посилання на розділ інструкції чи іншої документації, призначеної для застосування разом з таблицею класифікації.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

875 ПРИМІТКА ПРО ІСТОРІЮ

Поле документує виправлення та перерозподіли. Воно призначено як для класифікаторів, так і для фахівців з комп’ютерної обробки.

Інформація про історію використання та значення класифікаційного індексу, котрий міститься в полі 250 КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ІНДЕКС чи полях трасування (453 та 553).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор результату перетворення
0: Абсолютно новий індекс
1: Абсолютно звільнений (анульований) індекс
2: Частково змінений індекс
   Значення класифікаційного індексу було частково змінено шляхом додавання або ділення теми
3: Знову використаний після звільнення (анулювання) індекс
   Класифікаційний індекс, який знову було використано після звільнення не менш як за рік
4: Безпосередньо знову (негайно) використаний індекс
8: Інший

Індикатор 2: індикатор типу інформації історичної примітки
0: Переміщення
   Окрему тему було перенесено з одного індексу у полі 250 до іншого. Ця ситуація зазвичай торкається перенесення з однієї ієрархії до іншої
1: Раніше
   Окрему тему було перенесено до індексу в полі 250 з іншого. Ця ситуація зазвичай торкається перенесення з однієї ієрархії до іншої
2: Призупинення
   Тему було перенесено до коротшого індексу тієї ж самої ієрархії чи тему було повністю призупинено
3: Розширення
   Тему було перенесено до довшого індексу тієї ж самої ієрархії
8: Інший


 • ПІДПОЛЯ

$a Новий індекс/ одиничний індекс або початковий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Попередній індекс/ одиничний індекс або початковий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Індекс класу/ кінцевий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Дата впровадження агентством, яке веде авторитетний файл
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Дата місцевого впровадження
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Назва та дата публікації
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Пояснювальний текст
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$t Тема
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Ідентифікація таблиці
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Номер видання
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$5 Установа, до якої застосовується поле
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$8 Зв’язок та послідовний індекс
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


876 ПРИМІТКА ЗВ’ЯЗКУ З ДЖЕРЕЛОМ

Поле описує межі та пояснює тему, класифіковану під індексом.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор типу зв’язку
0: Індекс з іншого видання джерела
1: Розширення
2: Альтернатива
3: Адаптація, інший тип

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Індекс у виданні, зазначеному в 184 полі — одиничний індекс або початковий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Індекс у первинному виданні джерела — одиничний індекс або початковий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Індекс у виданні, зазначеному в 184 полі — індекс у первинному виданні джерела чи індекс, у якому знаходяться інструкції, — кінцевий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Пояснювальний текст
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$o Індекс, у якому знаходяться інструкції, — одиничний індекс або початковий індекс інтервалу (span)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$t Тема
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Ідентифікація таблиці
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Номер видання
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$5 Установа, до якої застосовується поле
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$8 Зв’язок та послідовний індекс
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

9 - - БЛОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Визначення та межі полів

Блок 9 - - зарезервовано для національного використання агентствами, в котрих в основі вітчизняного формату лежить UNIMARC. Рекомендується, щоб поля цього блоку вилучалися з носіїв, призначених для міжнародного обміну. У випадках виникнення труднощів він може послугувати причиною міжнародних домовленостей, залежно від того, чи знаходитимуться окремі типи даних у полях місцевого використання. Агентства, котрі використовують цей блок, можуть, якщо забажають, укласти угоду про спільне застосування полів, проте тільки як факультативних.

Примітки про зміст полів

Ці поля можуть містити будь-яку інформацію, яка є локально важливою, на протилежність з міжнародно важливою.

Співвіднесені поля, індикатори та підполя

Усі -9- та - -9 поля Формату зарезервовані для національного та місцевого використання. Їх визначення, значення індикаторів і підполів залишаються невизначеними Постійним комітетом з UNIMARC’у. Те ж саме стосується значення індикатор «9» і підполя $9.


* Пробіл