123 Поле кодованих даних: картографічні матеріали - масштаб та координати


Поле містить дані у кодованій формі щодо масштабу та координат картографічного документу.


ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо документ містить дані в різних масштабах та з різними координатами

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

206 КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ – МАТЕМАТИЧНІ ДАНІ. Масштаб та координати записуються у полі 206 у відповідності із стандартом ISBD (CM).


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: Індикатор типу масштабу.
Індикатор визначає запис одного чи декількох масштабів:
0 невизначений масштаб
1 один масштаб
2 декілька масштабів
3 діапазон масштабів
4 наближений масштаб

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Тип масштабу. Односимвольний код, що визначає тип масштабу.
При невизначеному масштабі поле складається тільки з підполя $a та координат, якщо вони присутні.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Тип масштабу може приймати такі значення:

$a Тип масштабу

$b Постійне відношення лінійного горизонтального масштабу. Горизонтальний масштаб у формі знаменника чисельного масштабу, що виражений звичайним дробом. Використовується для планетарних та земних картографічних документів.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Постійне відношення лінійного вертикального масштабу. Вертикальний масштаб у формі знаменника чисельного масштабу, що виражений звичайним дробом. Використовується для планетарних та земних картографічних документів.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Координати — Західна довгота

$e Координати — Східна довгота

$f Координати — Північна широта

$g Координати — Південна широта. Координати для планетарних або земних картографічних документів. Кожне підполе має фіксовану довжину 8 символів.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
Кожне з підполів ($d, $e, $f, $g) містить такі дані:
Позиція символу 0
Півкуля/ напівсфера: односимвольний код:

$g Координати - Південна широта

Позиції символів 1–3 Градуси: 3 цифрових символи, що вирівнюються праворуч нулями.
Позиції символів 4–5 Мінути: 2 цифрових символи що вирівнюються праворуч нулями.
Позиції символів 6–7 Секунди: 2 цифрових символи що вирівнюються праворуч нулями.

ПРИКЛАД
123 1#$aa$de0150000$ee0173045$fn0013012$gs0023035
Карта частини Заїру з лінійним масштабом , довгота від 15°E до 17°30'45 E; широта від 1°30'12 N до 2°30'35 S.

$h Кутовий масштаб. Кутовий масштаб зоряних карт у формі 4-х символьного числа, що вирівнюється праворуч  нулями, задається у відношеннях міліметрів до градусів.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Схилення – Північна межа. Координати для зоряних картографічних документів
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Схилення – Південна межа. Координати для зоряних картографічних документів
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ПРИМІТКИ. Підполя $i та $j мають довжину 8 символів кожне і містять такі компоненти:

Позиція символу 0    Знак  “+” або “-”
Позиції символів 1–3    Градуси: 3 цифрових символи, що вирівнюються пра¬воруч нулями.
Позиції символів 4–5    Мінути: 2 цифрових символи що вирівнюються пра¬воруч нулями.
Позиції символів 6–7    Секунди: 2 цифрових символи що вирівнюються пра¬воруч нулями.

ПРИКЛАД
123 0#$ab$i-0160000$j-0490000
Небесна карта з кутовим масштабом, схилення  від -16° до -49°  *

$k Пряме піднесення — Східна межа. Координати для зоряних карто¬графічних документів.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$m Пряме піднесення — Західна межа. Координати для зоряних карто¬графічних документів.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ПРИМІТКИ. Підполя $k і $m мають довжину  6 символів кожне і містять такі дані:

Позиції символів 0–1 Година: 2 цифрових символи, що вирівнюються право¬руч нулями
Позиції символів 2–3 Мінута: 2 цифрових символи, що вирівнюються право¬руч нулями
Позиції символів 4–5 Секунда: 2 цифрових символи, що вирівнюються пра¬воруч нулями

ПРИКЛАД
123 0#$ab$k163000$m193000
Небесна карта з кутовим масштабом, пряме піднесення від 16 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв.

$n Рівнодення. Рівнодення для зоряних картографічних документів із роком, занесеним згідно з Григоріанським календарем. Підполе має довжину 4 символи, що вирівнюються праворуч нулями.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$o Епоха. Епоха для зоряних картографічних документів із роком, занесеним згідно з Григоріанським календарем. Підполе має довжину 4 символи, що вирівнюються праворуч нулями.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ПРИМІТКИ. Якщо документ складається з декількох частин, що мають різні горизонтальні та/ або вертикальні масштаби, всі масштаби подаються в підполях, що повторюються. При запису 3-х чи більшої кількості масштабів у підполях $b або $c, менший знаменник записується в першій появі відповідного підполя, більший – у другій.

Коли координати для карти або плану подаються відносно центральної точки, а не зовнішніх меж, довгота та широта, що формують центральні осі, записуються двічі, в підполях $d та $e (довгота) та в підполях $f та $g (широта). Коли схилення та пряме піднесення для небесних карт подаються відносно центру карти, а не її меж, то вони записуються двічі в підполях $i та $j (схилення) та підполях $k та $m (пряме піднесення).


  • ПРИКЛАДИ

Плоскі карти та глобуси:

Приклад 1*
123 l#$aa$b253440$de0790000$ee0860000$fn0200000$gn0120000*
Карта частини території Індії, 4 милі до дюйму (1:253440) довгота від 79°E до 86°E, широта від 20°N до 12°N.

Приклад 2*
123 2#$aa$bl50000$b25000д$de0150000$ee0173045$fn0013012$gs0023035*
Карта частини Заїру з лінійними масштабами1:150000 та 1:25000, довгота від 15°E до 17°30'45 E; широта від 1°30'12 N до 2°30'35 S.
Моделі рельєфу:

Приклад 3*
123 2#$aa$b744080$c96000$de1193000$eel220000$fn0250000$gn0220000*
Рельєфна карта Тайваня з горизонтальним масштабом 1:744080 та вертикальним масштабом 1:96000; довгота від119°30'E до 122°E, широта від 25°N до 22°N.

Приклад 4*
123 2#$aa$b90000$cl0000$dwll20000$ewl090000$fn0600000$gn0490000*
Рельєфна карта частини Альберта і Саскічеван у Канаді з горизонтальним масштабом 1:90000 та вертикальним масштабом 1:10000; довгота від 109°W до 112°W; широта 60°N до 49°N.
Небесні карти:


Приклад 5*
123 0#$ab$i-0160000$j-0490000$k163000$m193000$nl950$o1948*
Небесна карта з кутовим масштабом, схилення від -16° до -49°, пряме піднесення від 16 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв., рівнодення 1950, епоха 1948.