Іцхок-Лейбуш Перец

Іцхок-Лейбуш Перец- єврейський письменник, класик літератури на мові ідиш, суспільний діяч, видавець. Виявив значний вплив на розвиток єврейської літератури та культури.

Народився 18 травня (30 травня за новим стилем) 1852 року в сім'ї торговця в м. Замості. Батько - Ієгуда Перец (1825-1898), мати - Ривка Левіна (1828-1914). Займався самоосвітою. Друкувався на польській, з 1875 року на івриті, з 1888 року - на ідиші. У 1876 році після закінчення варшавських курсів здав іспит на ліцензію адвоката. Протягом 11 років вів у Замості адвокатську канцелярію, поки царські власті не позбавили його концесії (через доноси представників ортодоксальних єврейських кіл, в яких зверталася увага на «надмірне» вживання польської мови). Не подобався владі і активний захист «польських бунтівників».

У 1888 р. у щорічнику Шолом-Алейхема «Ді ідіше фолксбібліотек» був надрукований перший твір Переца мовою ідиш, сентиментально-іронічна поема-балада «Моніш».

На поч. 1900-х рр. Перец нарівні з Менделе Мойхер Сфорімом та Шолом-Алейхемом стає значущим письменником на ідиш. Його дім зробився літературним центром, місцем зустрічі для багатьох починаючих письменників.

Він був засновником періодичних видань «Ді ідіше бібліотек» (Єврейська бібліотека), «Література ун лебн» (Література та життя), які зіграли велику роль у розвитку єврейської громадської думки.

Перець проявив себе сміливим новатором в різних літературних жанрах. Найяскравіше його талант проявився в гостро- конфліктній новелі. Виступав з критикою пережитків середньовіччя в єврейському середовищі - («Кабалісти», «В поштовому фургоні»). Ввів в літературу на ідиш, як жанр, віршовану драму.

На початку 1900-х років у творчості Переца переважала романтичність: «Хасидські оповідання» (1900), «Народні перекази» (1904-1909). Розважливості буржуа він протиставив духовне багатство персонажів, створених народною фантазією. Це стилізації під єврейський фольклор, перекручені притчі засновника хасидизму Баал Шем Това, містичні казки ребе Нахмана з Брацлава, містечкові замальовки.

Романтико-символічні драми: «Що таїться в скрипці», «Ніч на старому ринку» (1907), «На покаянному ланцюгу» (1909).

Більшість творів письменника перекладені на польську, німецьку, англійську та інші мови Творчість письменника справила значний вплив на розвиток нової єврейської літератури. Помер Іцхок Лейбуш Перец в 1915 році і похований на єврейському цвинтарі в Варшаві.

Сьогодні ім’я Іцхока Лейбуша Переца носить видавництво літератури на ідиш «Іцхок Лейбуш Перец фарлаг» в Ізраїлі.

Список літератури, яка експонувалась на виставці:

 1. Перец Исаак Лейбуш (Леон)// Еврейская энциклопедия: Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем / Под общ. ред. д-ра А. Гаркави и д-ра Л. Каценельсона: В 16 т. – СПб.: Об-во для науч. евр. изд. и изд-во Брокгауз и Ефрон, [1908 – 1913]. – Т. 12. – К. 397 – 400.
  51182
 2. Перец Исаак Лейбуш // Краткая еврейская энциклопедия: В 10 т. – Иерусалим: Кетер, 1976 – 2001. – Т. 6. – 1992. – К. 398 – 402.
  51318
 3. Peretz Isaac Leib (1852 – 1915) // Encyclopedia Judaica. – Vol. 1 – 16. – Yerusalem: Encyclopedia Judaica Yerusalem, [1965 – 1971]. – Vol. 13. – P. 279 – 283.
  20 or/дар
 4. Перец Ицхок-Лейбуш// Rejzen Z. Leksikon literatury, prasy i pilologij zydowskiey. – Wilno: Widawnictwo Wilenske, 1927. – Tom. II. – S. 974-1043. (ідиш).
  72339
 5. Перец Ицхок-Лейбуш// Leksikon fun der nayer yudisher literatur: Biographical dictionary of Modern Yuddish Literature. – New York: Congress for Jewish Culture, 1968. – Vol. 7. – P. 231-284. (ідиш).
  48479
 6. Ан-ский С. А. Шолом-Алейхем, Перец и Фруг // Єгупець: художньо-публіцистичний альманах асоціації юдаїки України. – К., 1995. – № 1. – С. 82 – 86.
  256 or/дар
 7. І. Л. Перец: Замлунг: Цу зайн 7-тн йорцайт. – Мінськ: Коопер. Фарлаг Культур-ліге, 1922. – 64 з. (ідиш).
  57913
 8. Мейзіль Нахман. Іцхок-Лейбуш Перец ун Хаїм-Нахман Бялік – ун зейєре кегнзейтіге баціунген: Цу І. Л. Перецес 95-стн гебойрнтог ун зайн 32-стн йорцайт // Yuddishe kultur. – New York. – 1947. – P. 9 – 16.
  75304
 9. Мейзіль Нахман. І. Л. Перец зайн лебн ун шафн: опгандлунген ун матеріалн. – New York: Idisher Kultur Farband (Ikuf), 1945. – 368 з. (ідиш).
  63997
 10. Ицхок-Лейбуш Перец в Петербурге: Два визита на фоне времени: К 160-летию со дня рождения // Народ Книги в мире книг: Еврейское книжное обозрение. – 2012. – № 90. – С. 1 - ¬2.
  Ж23776 2011.90.
 11. Перец Л. Ужасная ночь: Психологический этюд. / Пер. с евр. // Восход: Журнал учено-литературный и политический. – 1897. – № 9 (сентябрь). – С. 112 – 134.
  92.054ж – 14
 12. Перец Л. Боньце-Швайг (Боньця-тихоня): Рассказ. / Пер. с польс. // Восход: Журнал учено-литературный и политический. – 1896. – № 12 (декабрь). – С. 121 – 128.
  92.1065ж – 35
 13. А может быть еще выше; Мать; В подвальном этаже: Рассказы / Пер. с евр. // Еврейский альманах. – Книга 1. – Per aspera. – Киев: Изд-е Ив.Ив. Самоненко. – С. 35 – 56.
  92. 604 – 31
 14. Перец Ицхок-Лейбуш. Рассказы и сказки / Пер. с евр. – М.: ОГИЗ, 1941. – 270 с.
  50613
 15. Перец Л. Скитания одной песни // Пер. с евр. А. Маркова // Книжки восхода: Журнал учено-литературный и политический. – 1903. – № 6 (июнь). – С. 35 – 54.
  92. 064ж – 21
 16. Перец Л. Колода поведала // Пер. с евр. А. Маркова // Книжки восхода: Журнал учено-литературный и политический. – 1905. – № 4 (апрель). – С. 128 – 138.
  92.1060ж – 21
 17. Перец Ицхок-Лейбуш// Антологія єврейської поезії: Українські переклади з їдишу / Укл. та редак. В. Чернін, В. Богуславська – К.: Дух і Літера, 2007. – С. 89 –93.
  2007. 991-5
 18. Перец Л. Кто дает жизнь, дает и необходимое для жизни: Из хасидских рассказов: (Из рассказов Меламеда Иохонова) // Пер. с евр. А. М. // Книжки восхода: Журнал учено-литературный и политический. – 1901. – № 11 (ноябрь). – С. 27 – 44.
  92.1064ж – 14
 19. Перец І. Л. Народні оповідання / Пер. з євр. М.Зерова, Ол. Гера. – К.: Медіа-Україна, 1994. – 96 с.
  96. 397-10
 20. Перец Л. В дилижансе// Пер. с евр. Р. Р. // Книжки восхода: Журнал учено-литературный и политический. – 1905. – № 7 (июль). – С. 23 – 40.
  92.1060ж-24
 21. Книга о русском еврействе: от 1860-х годов до революции 1917 г. – Иерусалим: Гешарим, М.: Мосты культуры, 2002. – 600 с.: ил. – (Памятники еврейской исторической мысли).
  2004. 500-5
 22. Perec I. I. Moye Wspomnienia. – Warszawa: Idisz Buch, 1965. – 144 s. (ідиш).
  58700
 23. Мілнер М. Вокал-сюїте ойф Перецс цен кіндер-лідер / Аф ді вертер Л. Перецс Дер шіфер. – Варшаве: Культур-ліге. – 6 з. – (Музік-серіє). (ідиш).
  140231
 24. Мілнер М. Вокал-сюїте ойф Перецс цен кіндер-лідер. – 7. –Танц, мейделе, танц. – Київ: Культур-ліге. – 1922. – 6 з. – (Музік-серіє). (ідиш).
  90373
 25. Перец І. Л. Ді голдене кейт: а хасідіше фаміліє-драме. – Київ: Мелухе фарлаг, юд.секціє, 1921. – 64 з.
  80977
 26. Перец И. Л. Ксовим т. е. Собрание сочинений. – Ч. 1. Книга 1 / Пред. И. Клаузнера. – Варшава: Тушия, 1899. – 154 с. (іврит).
  56785
 27. Ді юдіше вохеншріфт: Вохенблат /Редагірт дурх І. Л. Перец. – Варшава. – 1909. – № 2-3. (ідиш).
  78137
 28. Ді юдіше бібліотек: а літераріш популер вісеншафтліхер журнал /Редагірт дурх І. Л. Перец. – Варшава: Гілф. – 1904. (ідиш).
  87607
 29. Перец І. Л. Яков Динезон: Характерістік // Ді юдіше бібліотек: а літераріш популер вісеншафтліхер журнал / Редагірт дурх І. Л. Перец. – Варшава: Гілф. – 1904. – С. 57-63. (ідиш).
  87607
 30. Перец І. Л. Фокстімліхе гешіхтн. – Київ: Культур-ліге, 1919. – 25 з. – (Фар фол кун югнт. № 3). (ідиш).
  37460
 31. І. Л. П. Акаас фун а юдене // Ді юдіше бібліотек: а журнал фір літерарур, гезельшафт ун економіє /Редагірт ун геройсгегебен дурх І.Л. Перец. – Варшава. – 1895. – Банд 3. – З. 35-41. (ідиш).
  78887
 32. Перец І. Л. Ін келер-штуб: Дерцейлунген. – Москве: Мелухекіндерфарлаг, 1959. – 438 з. (ідиш).
  58733
 33. Перец І. Л. А‘‘аф шехата Ісраель гу: мидраш авелуг // Гаасиф: Еврейский историко-литературный и промышленный сборник // Изд. Н. Соколова. – Год III. – Варшава. – 1886. – С. 620 – 636.
  78952
 34. І. Л. П. Більдунг // Ди идише библиотек т. е. Еврейская библиотека: Литературно-общественно-экономический сборник / изд. И. Л. Переца. – Том. 1 – ( за первое. полуг. 1891 г.). – Варшава.– 1891. – З. 1 – 20. (ідиш).
  78886
 35. Перец І. Л. Р’[еб] Беріл // Ди идише библиотек т. е. Еврейская библиотека: Литературно-общественно-экономический сборник / изд. И. Л. Переца. – Том. 1 – ( за первое. полуг. 1891 г.). – Варшава.– 1891. – З. 85 – 89. (ідиш).
  78886
 36. І. Л. П. Ібер профессіонен // Ди идише библиотек т. е. Еврейская библиотека: Литературно-общественно-экономический сборник / изд. И. Л. Переца. – Том. 1 – ( за первое. полуг. 1891 г.). – Варшава.– 1891. – З. 183 – 226. (ідиш).
  78886
 37. І. Л. П. Дер Баал-агала : (а шміес) // Ди идише библиотек т. е. Еврейская библиотека: Литературно-общественно-экономический сборник / изд. И. Л. Переца. – Том. 1 – ( за первое. полуг. 1891 г.). – Варшава.– 1891. – З. 246 – 262. (ідиш).
  78886
 38. І. Л. П. [Шірім] // Ди идише библиотек т. е. Еврейская библиотека: Литературно-общественно-экономический сборник / изд. И.Л. Переца. – Том. 1 – ( за первое. полуг. 1891 г.). – Варшава.– 1891. – З. [265] – 275. (ідиш).
  78886
 39. Перец І. Л. Міхаел Гордон: Гешторбен ін Кієв . [15 Тевет 1891] // Ди идише библиотек т. е. Еврейская библиотека: Литературно-общественно-экономический сборник / изд. И.Л. Переца. – Том. 1 – ( за первое. полуг. 1891 г.). – Варшава.– 1891. – З. 329 – 333. (ідиш).
  78886
 40. Перец І. Л. Ойфзацен ун фелєтонен. – Варшава: Лєвін-Епштейн, 1913. – 304 з. (ідиш).
  57327
 41. Perec I. L. Ziben cute yor; Der oycer. – Warszawa: Feniks. – 15 z. – (Biblioteka dla mlodziezy). (ідиш).
  58128
 42. Перец И. Л. Рассказы бревна / Ред. А. Фрумкина. – М.: Дер Эмес, 1945. – 96 с. (ідиш).
  55485
 43. Перец І. Л. Дер дин Тора мітн вінт. – [1917]. – 20 з. (ідиш).
  58137
 44. Перец І. Л. Дер мешугенер батлен. – М.: Емес, 1936. – 28 з. (ідиш).
  57570
 45. Перец І. Л. Дер мешугенер батлен. – М.: Емес, 1938. – 16 з. (ідиш).
 46. Перец І. Л. Маасеот фун Баал Шем. – К.: Культур-Ліге, 1920. – 48 з. (ідиш).
  57993
 47. Перец І. Л. Дер орендар. – Варшава: тип. Універсал, 1912. – 84 з. (ідиш).
  57899
 48. Перец І. Л. Кіндер-лідер. – К.: Культур-Ліге, 1920. – 16 з. (ідиш).
  57877
 49. Перец И. Л. В почтовом дилижансе. – М.: Эмес, 1935. – 24 с. – (Массовая библиотека). (ідиш).
  56009
 50. Перец И. Л. А клейзмер-тойт т.е. Смерть музыканта. – Минск.: Госиздат СНК БССР, 1940. – 244 с. (ідиш).
  58188
 51. Перец І. Л. Дос штраймл; Ді фруме кац; Мусер . – М.: Емес, 1935. – 28 з. – (Массовая библиотека). (ідиш).
  55771
 52. Перец І. Л. Дер орендар. – Вільна: Вільнер фарлаг фун Б.А. Клецкін. – 24 з. (ідиш).
  57607
 53. Perec I. L. Hachnosas kalo; Mikubolim. – Wilna: Widawnictwo Wilinskie B. Kleckina. – 20 z. – (Biblioteka dla Czkoly). (ідиш).
  58702
 54. Perec I. L. Der Malach; Der ejbiker fridn in ergic land. – Wilna: Widawnictwo Wilinskie B. Kleckina, 1922 – 16 z. – (Biblioteka dla Czkoly). (ідиш).
  57731
 55. Перец І. Л. Бейнце швайг; Ейзікл шехет. – Мінськ: Культур. – 16; 16 з. (ідиш).
  55639
 56. Перец І. Л. Бонце швайг. – Вільне: Вільнер фарлаг фун Б.А. Клецкін, 1922. – 16 з. ( Фар дер шул). (ідиш).
  59034
 57. Перец И.-Л. Бонце молчальник и другие рассказы. – М.: ОГИЗ, 1947. – 78 с. (ідиш).
  58572
 58. Перец І. Л. Райзе-білдер. – М.:ОГІЗ, 1947. – 102 з. (ідиш).
  59798
 59. Перец И. Л. Ксовим т.е. Собрание починений. – Варшава: Тушия. – Часть 1. – Книга 1 / Пред. И. Клаузнера. – 1899. – 154 с.– (Бібліотека іврит №№ 47, 48). (іврит).
  59701
 60. Перец І. Л. Цвішен цвей берг: А Симхат-Торадіге майсе: дерцелт фун алте мелухе. – Мінськ: Культур. – 29 з. (ідиш).
  58356
 61. Перец І. Л. Нісім ойфн ям. – К.: Кієвер фарлаг. – 16 з. – (Шул-бібліотек № 3). (ідиш).
  58218

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62 3-й поверх, к.307; 4-й поверх,
к. 403.
+38 (044) 288-1418
irnbuv@gmail.com
9:15 до 17:30 (понеділок - субота)
Відділ фонду юдаїки:
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)