Електронна виставка нових надходжень вітчизняних журналів, що надійшли до Залу періодичних видань НБУВ (кімната 311) у січні 2015 року

Електронна виставка нових надходжень вітчизняних журналів, що надійшли до Залу періодичних видань НБУВ (кімната 311)  у січні 2015 року.

Природничі науки в цілому

1. Екологічний вісник [Текст] : науково - популярний щомісячний екологічний журнал Всеукраїнської екологічної Ліги/ ред. Т. Тимочко. - К. : [б.в.], 2002 .- Отримується з 2002.

2014 р. № 4 (85)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24003

2. Вісник Одеського державного екологічного університету [Текст] : науковий журнал/ Одеський державний екологічний університет ; ред. Є. Гопченко. - К. : КНТ, 2005 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2005., - ISSN 2311-0899

2014/18                                                          

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25471

3. Біоресурси і природокористування [Текст] : науковий журнал/ Національний університет біоресурсів і природокористування України. Міністерство аграрної політики України. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України ; ред. Д. Мельничук. - К. : [б.в.].- Отримується з 2009.

2014 р. Т. 6 № 1-2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100410

4. Загадки природы и Вселенной [Текст] : науч.-попул. и лит.-худож. журн./ ЧП "редакция журнала "Непоседа" ; гл.ред. А. И. Вороной. - Х. : Б.и., 1991 .- Отримується з 1994., - ISSN 1993-839X

2014 р. № 9-10 (231)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14628

 

Фізико-математичні науки. Астрономія. Механіка

5. Вселенная, пространство, время [Текст] : междунар. науч.-попул. журн. по астрономии и космонавтике/ ЧП "Третья планета" ; гл. ред. С. П. Гордиенко. - К. : Третья планета. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2004.

2014 р. № 12 (125)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24924

6. Акустичний вісник [Текст] : наук. журн./ НАН України, Ін-т гідромеханіки ; ред. В.Е.Грінченко. - К. : [б.в.], 1998 .- Отримується з 1998., - ISSN 1028-7507

2013-2014 р. T. 16 № 1

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16099

7. Акустичний вісник [Текст] : наук. журн./ НАН України, Ін-т гідромеханіки ; ред. В.Е.Грінченко. - К. : [б.в.], 1998 .- Отримується з 1998., - ISSN 1028-7507

2013-2014 р. T. 16 № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16099

 

Хімічні науки

8. Теоретическая и экспериментальная химия [Текст] : научно- теретический журнал/ НАНУ, Институт физической химии им. Л.В.Писаржевского ; ред. В. Походенко. - К. : [б.и.], 1965 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1965., - ISSN 0497-2627

2014 р. Т. 50 № 6

Шифр зберігання в НБУВ: Ж29112

 

Науки про Землю

9. Геодинаміка [Текст] = Geodynamics=Геодинамика/ Львівське астрономо- геодезичне товариство ; ред. А. Островський. - Львів : [б.в.].- Отримується з 1998., - ISSN 1992-142X

2014 р. № 1 (16)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16489

10. Гідроакустичний журнал [Текст] = Гидроакустический журнал = Hydroacoustical journal : проблеми, методи та засоби досліджень світового океану/ Науково- технічний центр панорамних акустичних систем ; ред. А. Гончар. - Запоріжжя : [б.в.], 2004 . - Рез. рос., укр., англ.- Отримується з 2004., - ISSN 1815-8277

2013 р. № 10

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25351

11. Український гідрометеорологічний журнал [Текст] : наук. журн./ Одеський державний екологічний університет ; голов. ред. С. Степаненко. - Одеса : "ТЕС", 2005 .- Отримується з 2006., - ISSN 0130-2914

2014 р. № 15

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25662

 

Біологічні науки

12. Мікробіологія і біотехнологія [Текст] = Microbiology & Biotechnology : журнал/ Одеський національний університет імені І.І.Мечникова ; ред. В. Іваниця. - Одеса : [б.в.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2007., - ISSN 2076-0558

2014 р. № 3 (27)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25976

 

Техніка. Технічні науки

13. Метрологія та прилади [Текст] : наук.- вироб. журн./ Акад. метрології України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, ТОВ ВКФ "Фавор" ; голов. ред. В. П. Фісун. - Х. : Фавор, 2006 .- Отримується з 2006., - ISSN 2307-2180

2014 р. № 5 (49)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25572

14. Техническая механика [Текст] : науч. журн./ НАН Украины, Институт технической механики ; ред. В. В. Пилипенко. - Д. : [б.в.], 1993 .- Отримується з 1999., - ISSN 1561-9184

2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16745

 

Автоматика та обчислювальна техніка. Енергетика. Радіоелектроніка

15. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах [Текст] = Measuring and computing devices in technological processes : міжнар. наук.-техн. журн./ Хмельниц. нац. ун-т, Укр. технолог. акад. ; голов. ред. І. В. Троцишин. - Хмельницький : Хмельниц. нац. ун-т, 1997 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 1997., - ISSN 2219-9365

2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15728

16. Математичні машини і системи [Текст] = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : наук. журн./ Ін-т пробл. мат. машин і систем НАН України ; голов. ред. А. О. Морозов. - К. : [б. в.], 1994 .- Отримується з 2000., - ISSN 1028-9763

2014 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23045

17. Проблемы управления и информатики [Текст] : междунар. науч.-техн. журн./ НАНУ, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова ; ред. В. Кунцевич. - К. : [б.и.], 1956 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1956., - ISSN 0572-2691

2014 р. № 6

Шифр зберігання в НБУВ: Ж26990

18. Енергетика та електрифікація [Текст] : науково- виробничий журнал/ Міністерство палива та енергетики України, науково- технічна спілка енергетиків та електротехніків України. - К. : [б.в.], 1960 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1966., - ISSN 0424-9879

2014 р. № 9 (373)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж28348

19. Новини енергетики [Текст] : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн./ Всеукр. енергет. ком. Всесвіт. енергет. ради ; шеф-ред. Т. Е. Удод. - К. : КВІЦ. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1999.

2014 р. № 12

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22857

20. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит [Текст] = Energy saving. Power engineering. Energy audit : общегосударственный, научно- производственный и информационный журнал/ Национальное агенство по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов ; ред. В. Бабаев. - Х. : [б.и.], 2004 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2005.

2014 р. № 11 (130)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25317

21. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит [Текст] = Energy saving. Power engineering. Energy audit : общегосударственный, научно- производственный и информационный журнал/ Национальное агенство по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов ; ред. В. Бабаев. - Х. : [б.и.], 2004 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2005.

2014 р. № 12 (131)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25317

22. Ядерна та радіаційна безпека [Текст] : науково- технічний журнал/ Одеський держ. політехнічний університет ; ред. В. Васильченко. - К. : [б.в.], 1998 . - Текст укр.,рос., мовами. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1998., - ISSN 2073-6231

2014 р. № 4 (64)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16306

23. Вісник паливно-енергетичного комплексу України [Текст] : галуз. інформ.-аналіт. бюл./ редкол.: С. М. Чех (голова) [та ін.]. - К. : [б. в.]. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2013.

2014 р. № 10

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101071

 

Гірнича справа. Технологія металів. Металознавство. Металургія

24. "Національний гірничий університет", державний вищий навчальний заклад (Дніпропетровськ).

Науковий вісник Національного гірничого університету [Текст] = Scientific bulletin of National Mining University : наук.-техн. журн./ ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т" ; голов. ред. Г. Г. Півняк. - Д. : ДВНЗ "НГУ", 1998 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1998., - ISSN 2071-2227

2014 р. № 5 (143)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16377

25. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу [Текст]/ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ; ред. Є. Крижанівський. - Івано-Франківськ : [б.в.], 2001 .- Отримується з 2001., - ISSN 1993-9965

2014 р. № 2 (37)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24005

26. Проблеми трибології [Текст] = Problems of tribology : міжнар. наук. журн./ Хмельниц. нац. ун-т [та ін.] ; голов. ред. А. Г. Кузьменко. - Хмельницький : ХНУ, 1996 . - Текст укр., рос. - Рез англ. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1996., - ISSN 2079-1372

2014 р. № 4 (74)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15321

 

Хімічна технологія. Харчові виробництва

27. Харчова промисловість [Текст] : наук. журн./ Нац. ун-т харчових технологій ; голов. ред. А. І. Соколенко. - К. : УДУХТ, 1965 . - Журн. є продовженням міжвідомчого тематичного наукового збірника.- Отримується з 1965., - ISSN 2225-2916

2014 р. № 15

Шифр зберігання в НБУВ: Ж29432

 

Виробництва легкої промисловості. Поліграфічні виробництва. Фотокінотехніка.

28. Легка промисловість [Текст] : наук.-вироб. журн./ Держ. центр. бюро техн. інформації з легкої та текстил. пром-сті, Київ. нац. ун-т технології та дизайну ; редкол.: Т. О. Єрмолаєва (голов. ред.) [та ін.]. - К. : БЦБТІ, 1960 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1960., - ISSN 0135-230X

2014 р. № 3-4 (240)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж28342

 

Будівництво

29. Україна. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Інформаційний бюлетень [Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України] [Текст] : щомісяч. офіц. вид. з питань буд-ва та архіт./ М-во регіон. розв. та буд-ва та житлово-комунал. госп-ва України ; голов. ред. А. В. Беркута. - К. : Укрархбудінформ, 1994 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1996.

2014 р. № 12

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16082

 

Транспорт

30. Порты Украины [Текст] = Ports of Ukraine : журн. для профессионалов трансп. бизнеса и потребителей трансп. услуг/ Изд-во "Порты Украины" ; гл. ред. К. Ильницкий. - О. : Порты Украины, 1996 . - Виходить 10 разів на рік.- Отримується з 1997.

2014 р. № 10 (142)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14922

 

Сільське та лісове господарство

31. Вісник аграрної науки [Текст] : наук.-теорет. журн./ Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: М. Д. Безуглий (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Аграрна наука, 1922 . - Текст укр. та рос. м., рез. англ.м. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1991., - ISSN 2308-9377

2014 р. № 11 (741)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14378

32. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Науково-дослідний центр біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК.

Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету [Текст] = Science and technology bulletin of Scientific research center for biosafety and environmental control of agro-industrial complex/ Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т, НДЦ біобезпеки та еколог. контролю ресурсів АПК ; редкол.: А. С. Кобець (голов. ред.) [та ін.]. - Дніпропетровськ : [б. в.], 2011 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2014.

2014 р. Т. 2 № 1

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101234

33. Рибогосподарська наука України [Текст] : наук. журн./ Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук ; ред. І. Грициняк. - К. : [б.в.], 2007 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2007., - ISSN 2075-1508

2014 р. № 3 (29)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25886

34. Рибогосподарська наука України [Текст] : наук. журн./ Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук ; ред. І. Грициняк. - К. : [б.в.], 2007 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2007., - ISSN 2075-1508

2014 р. № 4 (30)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25886

 

Медичні науки

35. Медицина неотложных состояний [Текст] = Медицина невідкладних станів = Emergency medicine : специализир. науч.-практ. журн./ ГУ "Ин-т общ. и неотлож. хирургии АМН Украины", Заславський А. Ю. ; редкол.: В. В. Никонов (гл. ред.) [та ін.]. - Донецк : Заславский, 2005 . - Текст рос., укр. та англ. - Виходить 8 разів на рік.- Отримується з 2005., - ISSN 2224-0586

2014 р. № 6 (61)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25344

 

Суспільні науки

36. Східний світ [Текст] = The world of the orient : журнал/ НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського ; ред. О. Пріцак. - К. : [б. в.], 1927 . - Журнал заснований у 1927 р. Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р. Інститутом сходознавства ім. А. Кримського НАНУ. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1927., - ISSN 1608-0599

2014 р. № 1

Шифр зберігання в НБУВ: Ж21929

37. Психологія і суспільство [Текст] : український теретико- методологічний соціогуманітарний часопис/ Тернопільський державний економічний університет, Інститут експериментальних систем освіти ; ред. А. Фурман. - Тернопіль : [б.в.], 2000 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2000., - ISSN 1810-2131

2014 р. № 3 (57)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23016

 

Історія. Історичні науки

38. Український історичний журнал [Текст] = Ukrainian historical journal : наук. журн./ НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; голов. ред. В. А. Смолій. - К. : [б. в.], 1957 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1957., - ISSN 0130-5247

2014 р. № 5 (518)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж27630

39. Україна у світовій історії [Текст] = Ukraine in the Word History : наук. та наук.-практ. журн./ Нац. НДІ українознав. та всесвіт. історії ; редкол.: А. Чайковський (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : ННДІУВІ, 2001 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2001.

2014 р. № 4 (53)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23747

40. Народна творчість та етнологія [Текст]/ Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Вид-во Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 1925 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1957., - ISSN 0130-6936

2014 р. № 5 (351)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж27482

41. Сіверянський літопис [Текст] : всеукр. іст.- краєзнав. просвітн. журн./ Голов. ред. В. О. Дятлов. - Чернігів : [б. в.].- Отримується з 1995.

2014 р. № 4 (118)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14754

42. Пам'ятки України: історія та культура [Текст] : науково- популярний ілюстрований всеукраїнський часопис/ Український фонд культури ; ред. О. Рибалко. - К. : [б.в.], 1969 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1969.

2014 р. № 12 (209)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж62291

43. Карпати: людина, етнос, цивілізація [Текст] = Carpathians: populace, ethos, civilization : науковий журнал з проблем карпатознавства/ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Інститут історії, етнології і археології Карпат ; ред. М. Кугутяк. - Івано- Франківськ : [б.в.], Б. г...- Отримується з 2009.

2014 р. № 5

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100342

 

Економіка. Економічні науки

44. Національний банк України.

Вісник Національного банку України [Текст] : щоміс. наук.-практ. журн./ Національний банк України ; ред. Л. Патрікац. - К. : "Бліц-Інформ", 1995 . - * - з CDR.- Отримується з 1995.

2014 р. № 12 (226)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14806

45. Міністерство доходів і зборів України.

Вісник Міністерства доходів і зборів України [Текст] : офіц. вид. М-ва доходів і зборів України/ М-во доходів і зборів України ; голов. ред. П. М. Кричун. - К. : СВЦ Міндоходів України, 1995 . - * - з дод. - Виходить щотижня.- Отримується з 1995.

2014 р. № 45 (805)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14775

46. Актуальні проблеми економіки [Текст] : наук. екон. журн./ ВНЗ "Національна академія управління" ; ред. М. М. Єрмошенко. - К. : [б. в.], 2000 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2001., - ISSN 1993-6788

2014 р. № 11 (161)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23291

47. Економічна теорія [Текст] : наук. журн./ НАНУ, Інститут економічного прогнозування ; ред. А. А. Гриценко. - К. : [б.в.], 2003 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2004., - ISSN 1811-3141

2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24845

48. Економіка і прогнозування [Текст] : науково- аналітичний журнал/ Інститут економічного прогнозування НАН України. - К. : [б.в.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2000., - ISSN 1605-7988

2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23373

49. Економічний часопис-ХХІ [Текст] : наук. журн./ Ін-т суспіл. трансформації ; голов. ред. А. Матвійчук. - К. : Ін-т суспіл. трансформації, 1996 . - Текст укр., рос., англ. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1997., - ISSN 1728-6220

2014 р. № 9-10(1)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15623

50. Економічний часопис-ХХІ [Текст] : наук. журн./ Ін-т суспіл. трансформації ; голов. ред. А. Матвійчук. - К. : Ін-т суспіл. трансформації, 1996 . - Текст укр., рос., англ. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1997., - ISSN 1728-6220

2014 р. № 9-10(2)

51. Економіка і регіон [Текст] = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник/ Полтавський національний технічний університет ім.Ю.Кондратюка (ПНТУ) ; ред. В. Онищенко. - Полтава : [б.в.], 2003 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2003.

2014 р. № 3 (46)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24790

52. Регіональна економіка [Текст] = Региональная экономика = Regional economy : наук.- практ. журн./ Ін-т регіонал. дослідж. НАН України, Ін-т екон. пром-сті НАН України, Укр. асоц. регіонал. наук ; голов. ред. В. С. Кравців. - Львів : [б.в.], 1996 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1996., - ISSN 1562-0905

2014 р. № 3 (73)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15383

53. Товари і ринки [Текст] = Commodities and markets : міжнар. наук.-практ. журн./ Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; голов. ред. А. Мазаракі. - К. : КНТЕУ, 2006 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2006., - ISSN 1998-2666

2014 р. № 2 (18)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25522

54. Молодь і ринок [Текст] : щомісячний науково-педагогічний журнал/ Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка ; ред. М. Вачевський. - Дрогобич (Львівська обл.) : [б.в.], 2002 . - Текст укр., англ. м. - * - з дод. CDR. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2003.

2014 р. № 10 (117)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24982

55. Молодь і ринок [Текст] : щомісячний науково-педагогічний журнал/ Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка ; ред. М. Вачевський. - Дрогобич (Львівська обл.) : [б.в.], 2002 . - Текст укр., англ. м. - * - з дод. CDR. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2003.

2014 р. № 11 (118)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24982

56. Економіка розвитку [Текст] = Economics of development : наук. журн./ Харк. нац. екон. ун-т ; редкол.: В. С. Пономаренко (голов. ред.) [та ін.]. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2002 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2002., - ISSN 1683-1942

2014 р. № 4 (72)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24201

57. Економіст [Текст] : наук. та громад.-політ. журн./ Ін-т економіки та прогнозування НАН України, ПП "Колегіум" ; голов. ред. В. Голян. - К. : Пошук-Інвест, 1997 . - Виходив з 1904 по 1914. Відновлений з 1997. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1997., - ISSN 1810-3944

2014 р. № 11 (337)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15978

58. Київський національний торговельно-економічний університет.

Вісник Київського національного торговельно-економічного університету [Текст] = Herald of Kyiv national university of trade and economics : наук. журн./ Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; редкол.: А. А. Мазаракі (голов. ред.) [та ін.]. - К. : [б. в.], 1998 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1998., - ISSN 1727-9313

2014 р. № 6 (98)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16143

59. Національний гірничий ун-т.

Економічний вісник Національного гірничого університету [Текст] : наук.-теорет. та інформ.-практ. журн./ Національний гірничий ун-т ; ред. О. С. Галушко. - Д. : [б.в.].- Отримується з 2003., - ISSN 2073-9982

2014 р. № 3 (47)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24614

60. Облік і фінанси [Текст] = Accounting & Finance : наук.-вироб. журн./ Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України [та ін.] ; голов. ред. М. Я. Дем'яненко. - К. : Ін-т обліку і фінансів, 2004 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2004., - ISSN 2307-9878

2014 р. № 4 (66)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24652

61. Стратегии [Текст] : приложение к журналу "Комп&ньон"/ Издательский дом "Максимум" ; ред. И. Коберник. - К. : [б.и.].: č&.Стратегии.- Отримується з 2002.

2014 р. № 7-10 (143)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14866:прил.

62. Стратегии [Текст] : приложение к журналу "Комп&ньон"/ Издательский дом "Максимум" ; ред. И. Коберник. - К. : [б.и.].: č&.Стратегии.- Отримується з 2002.

2014 р. № 11-12 (148)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14866:прил.

63. Академічний огляд [Текст] = Academy review : економіка та підприємництво: Наук.- практ. журн./ Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет ; ред. Б. Холод. - Дніпропетровськ : [б.в.], 1994 . - Текст укр., рос. м. - Виходить двічі на рік.- Отримується з 1997., - ISSN 2074-5354

2014 р. № 2 (41)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15923

64. Регіональна бізнес-економіка та управління [Текст] : наук., вироб.-практ. журн./ Вінниц. фінанс.-екон. ун-т ; редкол.: П. С. Мартинюк (голов. ред.). - Вінниця : Вінниц. фінанс.-екон. ун-т, 2001 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2004.

2014 р. № 1 (41)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25073

65. Маркетинг і менеджмент інновацій [Текст] = Маркетинг и менеджмент инноваций : наук. журн./ Сумський державний університет (СумГУ) ; ред. С. Ілляшенко. - Суми : [б.в.].- Отримується з 2010., - ISSN 2218-4511

2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100487

66. ЭнергоБизнес [Текст] : информ.-аналит. журн./ ООО "Центр обработки информации "ЭнергоБизнес" ; гл. ред. А. Майстренко. - К. : Центр обработки информации "ЭнергоБизнес", 1997 . - Виходить щотижня.- Отримується з 1997. - Видання має серіальний додаток: ТЭК и Пресса ; ТЭК- текущая статистика

2014 р. № 50 (888)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16317

67. Терминал [Текст] : нефтяное обозрение/ Науч.-техн. центр "Психея" ; ред. С. Сапегин. - К. : Психея, 2000 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2000., - ISSN 2077-2319

2014 р. № 1 (691)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23043

68. Митний брокер [Текст] : республіканський журнал/ Асоціація митних брокерів України ; ред. С. І. Трусов. - К. : Панорама, 1997 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1998.

2014 р. № 11 (210)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15957

 

Політика. Політичні науки

69. Філософія і політологія в контексті сучасної культури [Текст] : наук. журн./ Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: П. І. Гнатенко (відп. ред.) [та ін.]. - Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011 . - Текст укр., рос. та англ. .- Отримується з 2010.

2014 р. Вип. 8

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100459

 

Юридичні науки

70. Україна. Верховна Рада.

Відомості Верховної Ради України [Текст] : офіц. текст : щотиж. нормат. бюл./ Верховна Рада України ; ред.: О. Бурсук [та ін.]. - К. : Парламент. вид-во, 1941 . - Текст укр. і ред. пер. рос. - Виходить щотижня.- Отримується з 1941., - ISSN 0320-7978

2014 р. № 48

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22443

71. Інститут законодавства Верховної Ради України (Київ).

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України [Текст]/ Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: В. О. Зайчук (голова) [та ін.]. - К. : [б. в.], 2010 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2010., - ISSN 2220-1394

2014 р. № 1

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100550

72. Інститут законодавства Верховної Ради України (Київ).

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України [Текст]/ Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: В. О. Зайчук (голова) [та ін.]. - К. : [б. в.], 2010 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2010., - ISSN 2220-1394

2014 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100550

73. Інститут законодавства Верховної Ради України (Київ).

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України [Текст]/ Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: В. О. Зайчук (голова) [та ін.]. - К. : [б. в.], 2010 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2010., - ISSN 2220-1394

2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100550

74. Офіційний вісник Президента України [Текст] : інформ. бюл./ Державне управління справами. - К. : ДП "НВЦ "Євроатланикінформ", 2007 . - Виходить двічі на місяць.- Отримується з 2007.

2014 р. № 47 (306)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25804

75. Пенсійний фонд України.

Вісник Пенсійного фонду України [Текст] : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо-практичне видання/ Пенсійний фонд України ; ред. Л. Шалаєва. - К. : [б.в.], 2002 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2002.

2014 р. № 12 (150)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24193

76. Права людини [Текст] : інформ. бюл. Харк. правозахис. групи/ Харк. правозахис. група ; редкол.: Є. Захаров (голов. ред.) [та ін.]. - Х. : ХПГ.- Отримується з 1997. - Видання має серіальний додаток: Свобода висловлювань і приватність ; Права людини: Громадянська освіта

2014 р. № 32 (720)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж69470

77. Юридична наука [Текст] = Juridical scince : наук. юрид. журн./ Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр." ; редкол.: В. К. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Нац. акад. управління, 2011 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2011., - ISSN 2222-5374

2014 р. № 11

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100580

78. Юридична Україна [Текст] : щоміс. правовий часоп./ ТОВ "Юринком Інтер" [та ін.] ; редкол.: О. Д. Крупчан (голова) [та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2003 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2003.

2014 р. № 11 (143)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24297

79. Національна академія правових наук України. Південний регіональний науковий центр.

Вісник Південного регіонального центру Національної Академії правових наук України [Текст] = Journal of the South regional center of National Academy of legal sciences of Ukraine : наук. журн./ Нац. акад. прав. наук України, Півден. регіон. центр ; редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) [та ін.]. - Одеса : ПРЦ НАПрН України, 2014 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2014., - ISSN 2312-6566

2014 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Шифр: Ж101235

80. Карпатський правничий часопис [Текст] : наук. журн./ ГО "Західноукр. орг. "Центр правн. ініциатив" ; ред. П. П. Гнатів. - Л. : Центр правн. ініциатив, 2013 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2013., - ISSN 2306-9090

2014 р. № 7

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100993

81. Університетські наукові записки [Текст] = University scientific notes : науковий часопис/ ред. Р. Кондратьєв. - Хмельницький : [б.в.], 2002 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2002., - ISSN 2078-9165

2014 р. № 3 (51)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23990

82. Теорія і практика інтелектуальної власності [Текст] : наук.-практ. журн./ НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України ; голов. ред. Б. Г. Прахов. - К. : [б. в.], 2002 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2002., - ISSN 2308-0361

2014 р. № 2 (76)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23880

83. Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України [Текст] : наук.-практ., юрид. журн./ Вища кваліфікац. коміс. суддів України ; редкол.: Б. М. Оленчин (голова) [та ін.]. - К. : Піраміда, 2011 .- Отримується з 2012.

2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100798

84. Часопис цивільного і кримінального судочинства [Текст] : наук.-практ. юрид. журн./ Вищ. спеціаліз. суд України з розгляду цивіл. і кримін. справ ; редкол.: С. М. Міщенко (голова) [та ін.]. - К. : Ін Юре, 2011 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2011., - ISSN 2310-6166

2014 р. № 6 (21)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100659

85. Український адвокат [Текст] : щомісяч. проф. вид./ ПрАТ "Юридична практика" ; ред. І. Гончар. - К. : Юридична практика, 2006 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2007., - ISSN 1991-5829

2014 р. № 10 (98)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25899

86. Український юрист [Текст] : журн. суч. правника/ ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. А. Космина. - К. : Юридична практика, 2003 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2003., - ISSN 1726-3077

2014 р. № 12 (144)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24352

87. Нотаріат України [Текст] : наук.-практ. журн./ Нотаріал. палата України ; голов. ред. Т. Костенко. - Київ : Інформ.-вид. центр укр. нотаріату, 2014 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2014., - ISSN 2310-2330

2014 р. № 11 (11)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101179

88. Нотаріат України [Текст] : наук.-практ. журн./ Нотаріал. палата України ; голов. ред. Т. Костенко. - Київ : Інформ.-вид. центр укр. нотаріату, 2014 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2014., - ISSN 2310-2330

2014 р. № 12 (12)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101179

89. Мала енциклопедія нотаріуса [Текст] : науково- практичний журнал/ Юридично- видавниче приватне підприємство "Страйд" ; ред. Г. Косенко. - Х. : Страйд. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2004.

2014 р. № 6 (78)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24617

90. Экспресс-анализ законодательных и нормативных актов [Текст] : информ. бюл./ ООО Центр экон. исслед. и упр. консультирования "Консульт". - Х. : Консульт, 1996 . - Виходить щотижня.- Отримується з 1997.

2014 р. № 24 (962)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15874

 

Культура. Наука. Освіта

91. Наука і освіта [Текст] = Science and education = Наука и образование : наук.-практ. журн./ Півд. наук. Центр АПН України ; редкол.: О. Я. Чебикін (голов. ред.) [та ін.]. - О. : ПНЦ НАПН України, 1997 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1998.

2014 р. № 7 (СXXIV)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16225

92. Нова педагогічна думка [Текст] : науково- методичний журнал/ ред. І. Пасічник. - Рівне : Принт-Хауз, 1994 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1998.

2014 р. № 4 (80)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж2286

93. Практика управління дошкільним закладом [Текст] : щомісяч. спеціаліз. журн./ редкол.: Н. В. Омельяненко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку - Україна, 2011 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2011.

2014 р. № 12 (48)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100567

94. Учитель початкової школи [Текст] : наук.-метод. журн./ голов. ред. Н. Андрусич. - К. : Світич, 2012 .- Отримується з 2012.

2014 р. № 12 (19)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100856

95. Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля.

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля [Текст] : наук. журн. Серія: Педагогіка і психологія/ Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; редкол.: О. Б. Тарнопольський (голов. ред.) [та ін.]. - Д., 2011 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2011., - ISSN 2222-5501

2014 р. № 2 (8)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100627/Пед. і психол.

96. Вересень [Текст] : наук.- метод., інформ.- освіт. журн./ Обласний ін-т удосконалення вчителів ; ред. Н. Д. Колосовська. - Миколаїв : [б.в.], 1996 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1996.

2013 р. № 3-4 (64-65)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16655

97. Молодий вчений [Текст] : наук. журн. - Херсон : Гельветика, 2013 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2013., - ISSN 2304-5809

2014 р. № 9 (12)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101120

98. Молодий вчений [Текст] : наук. журн. - Херсон : Гельветика, 2013 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2013., - ISSN 2304-5809

2014 р. № 11 (14)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101120

99. Страна знаний [Текст] : научно - популярный журнал для юношества/ Общественная организация "Науково - освітня спілка "Майбутнє" ; ред. Т. В. Белых. - К. : [б.и.], 2007 . - * - паралельно вид. укр. мовою. - Виходить 10 разів на рік.- Отримується з 2007.

2014 р. № 10 (61)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23585:а

100. Спортивний вісник Придніпров'я [Текст] : наук.-практ. журн./ Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту ; редкол.: В. Г. Савченко (голов. ред.) [та ін.]. - Д. : [б. в.].- Отримується з 1999., - ISSN 2071-1476

2014 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22748

101. Спортивний вісник Придніпров'я [Текст] : наук.-практ. журн./ Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту ; редкол.: В. Г. Савченко (голов. ред.) [та ін.]. - Д. : [б. в.].- Отримується з 1999., - ISSN 2071-1476

2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22748

102. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія [Текст] : наук. журн./ Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; ред. М. С. Слободяник. - К. : [б.в.], 2004 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2004.

2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24838

 

Філологічні науки

103. Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання [Текст] = Studia Germanica et Romanica: Foreign languages. World literature. Methods of teaching : науковий журнал/ Донецький Національний університет. Факультет іноземних мов ; ред. В. Каліущенко. - Донецьк : [б.в.], 2004 . - Рез. парал. укр, рос. та англ. м. - Виходить три рази на рік.- Отримується з 2004., - ISSN 2075-4205

2014 р. Т. 11 № 1

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25066

 

Релігія. Атеїзм

104. Академический летописец [Текст] : студен. журн. Киев. Духовной Академии и Семинарии / под общ. ред. высокопреосвящ. Антония (Паканича) и др. ; Киев. Духовная Академия и Семинария . - К. : [б. в.]. - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2008.

2014 р. № 2 (15)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100065

 

Журнали універсального змісту

105. Український тиждень [Текст] : журнал/ ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ред. С. Литвиненко. - К. : [б.в.]. - Виходить щотижня.- Отримується з 2007., - ISSN 1996-1561

2014 р. № 52 (372)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25933

106. Корреспондент [Текст]/ ООО "Корреспондент" ; гл. ред. В. Сыч. - К. : Корреспондент, 2002 . - Журнал має спец. вип. - Виходить щотижня.- Отримується з 2002., - ISSN 2305-3364

2014 р. № 48 (638)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23995

107. Корреспондент [Текст]/ ООО "Корреспондент" ; гл. ред. В. Сыч. - К. : Корреспондент, 2002 . - Журнал має спец. вип. - Виходить щотижня.- Отримується з 2002., - ISSN 2305-3364

2014 р. № 49 (639)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23995

108. Корреспондент [Текст]/ ООО "Корреспондент" ; гл. ред. В. Сыч. - К. : Корреспондент, 2002 . - Журнал має спец. вип. - Виходить щотижня.- Отримується з 2002., - ISSN 2305-3364

2014 р. № 50 (640)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23995

109. Корреспондент [Текст]/ ООО "Корреспондент" ; гл. ред. В. Сыч. - К. : Корреспондент, 2002 . - Журнал має спец. вип. - Виходить щотижня.- Отримується з 2002., - ISSN 2305-3364

2014 р. № 51 (641)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23995

110. Жінка [Текст] : щоміс. журн./ Вид-во "Преса України", Ред. журн. "Жінка" ; голов. ред. Л. Ю. Мазур. - К. : Преса України, 1920 . - * - виходить з додатком "Краса та затишок". - Виходить щомісяця.- Отримується з 1946., - ISSN 0131-6753

2014 р. № 12

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22470