Сектор обслуговування в читальних залах періодичних видань

Сектор входить до складу
відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Завдання
 • Оперативне бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів документами підсобного фонду вітчизняних та зарубіжних періодичних видань.
 • Формування підсобного фонду періодичних видань відповідно до профілю комплектування.
 • Організація, ведення та редагування довідково-пошукового апарату (ДПА) на документи підсобного фонду періодичних видань.
 • Консультативно-методична допомога користувачам щодо роботи з ДПА підсобного фонду періодичних видань: каталогами, картотеками та БД ЕК НБУВ.
 • Популяризація підсобного фонду періодичних видань шляхом організації традиційних та електронних тематичних виставок та виставок нових надходжень.
 • Раціональне розміщення підсобного фонду  періодичних видань та забезпечення його збереження.
 • Організація бібліотечно-інформаційних заходів  щодо найповнішого розкриття змісту підсобного фонду періодичних видань та оперативного повідомлення користувачів про нові надходження документів.
 • Вивчення бібліотечо-інформаційних запитів користувачів  з метою підвищення ефективності використання фонду періодичних видань та оптимізації якості обслуговування.

Діяльність
 • Комплектує фонд вітчизняними та іноземними періодичними виданнями  у відповідності з профілем комплектування.
 • Організує комплекс робіт щодо оперативного обслуговування користувачів періодичними виданнями усіх галузей знань.
 • Надає консультативно-методичну  допомогу користувачам щодо роботи з ДПА фонду періодичних видань: каталогами, картотеками та БД ЕК НБУВ.
 • Організує оптимальне розміщення та пересування фонду періодичних видань.
 • Проводить комплекс заходів щодо збереження  фонду періодичних видань.
 • Розкриває зміст фонду періодичних видань шляхом організації тематичних виставок  та виставок нових надходжень (у традиційному та електронному вигляді).
 • Виконує усні та тематичні бібліотечно-інформаційні довідки за допомогою ДПА фонду періодичних видань та БД ЕК НБУВ.
 • Збирає та аналізує статистичні дані щодо професійного складу користувачів та використання ними  фонду періодичних видань.
 • Систематично вивчає читацький попит на документи фонду періодичних видань з метою виявлення найбільш актуальної його частини.
 • Проводить маркетингові та моніторингові та дослідження запитів користувачів і надає пропозиції щодо поліпшення ефективності та якості обслуговування.

Історія формування фонду періодичних видань бере початок з моменту створення Бібліотеки. Серед його фундаторів – видатні українські науковці І.М.Балінський, В.Ф.Іваницький та М.І.Сагарда. Упродовж свого існування відділ періодичних видань кілька разів реорганізовувався та змінював свою назву. У середині 1920-х років він мав три структурні підрозділи: журнальний, документально-відомчий та газетний. Журнальний  підрозділ зберігав близько 150 000 примірників видань різними мовами, отримував усі часописи України та більше 150 назв іноземних журналів. У 1930 році, в зв’язку з утворенням у Всенародній Бібліотеці України (назва НБУВ на той час) системи функціональних відділів, журнальні видання були передані до центрального книгосховища.
У 1979 році, з метою наближення журнальних видань до читача, було створено зал періодичних видань.
У 1989 році сектор обслуговування в читальних залах періодичних видань увійшов до складу Відділу обслуговування читачів літературою гуманітарного профілю, з 2010 року – Відділу комплексного бібліотечного обслуговування.


Структура

Керівниця сектору обслуговування в читальних залах періодичних видань Роксана Крутова.

+38 (044) 524-44-19