Обслуговування читачів періодичними виданнями

Сектор обслуговування в читальних залах періодичних видань забезпечує оперативне бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів найбільшим в Україні за репертуаром і унікальним за змістом фондом періодичних видань за п’ять останніх років з усіх галузей знань.

Фонд залів обслуговування періодичними виданнями нараховує понад 35 000 примірників журнальних видань.


Підсобний фонд Залу обслуговування періодичними виданнями України є складовою частиною основного фонду НБУВ,  хронологічно охоплює  журнальні видання України за останні п’ять років. Серед них – наукові, науково-популярні, офіцій-но-документальні, інформаційні, масово-політичні, науково-практичні, науково-методичні, ре-лігійні, літературно-публіцистичні видання тощо.
Фонд відкритого доступу залу розташований на стелажах в алфавітно-хронологічному порядку за кириличним алфавітом. Окремо виділено фонд вітчизняних періодичних видань з назвою латинським шрифтом. 

ЗалПідсобний фонд залу обслуговування іноземними періодичними виданнями  є складовою частиною основного фонду НБУВ. Він хронологічно охоплює видання за останні п’ять років. Іноземні періодичні видання надходять з 43 країн світу на 34 мовах.
До послуг користувачів – система відкритого доступу до фонду іноземних періодичних видань, розташованого в алфавітно-хронологічному порядку за латинським алфавітом. Окремо виділе-но фонд кириличних та перекладних видань, розміщений в алфавітно-хронологічному порядку за кириличним алфавітом, а також лексикографічні словники. 
Обслуговування в залах відбувається оперативно, термін очікування періодичних видань відсутній.


Керівник сектору обслуговування читачів періодичними виданнями Роксана Крутова.

+38 (044) 524-44-19

 

Контактна інформація

Корпус по просп. Голосіївський, 3,
к. 311, 313
Понеділок – Субота 9:15 – 17:30.
Неділя – вихідний.
Кожен останній робочий день місяця – санітарний
+38 (044) 524-44-19