Обслуговування читачів періодичними виданнями

Сектор забезпечує оперативне інформаційне обслуговування читачів найбільшим в Україні за репертуаром і унікальним за змістом фондом періодичних видань за п’ять останніх років з усіх галузей знань.

Фонд залів періодичних видань нараховує понад 80 000 примірників журнальних видань.

Підсобний фонд Залу обслуговування періодичними виданнями України та країн ближнього зарубіжжя є складовою частиною основного фонду НБУВ, хронологічно охоплює журнальні видання за останні п’ять років. Основу фонду становлять українські видання та видання країн ближнього зарубіжжя. Серед них – наукові, науково-популярні, офіційно-документальні, інформаційні, масово-політичні, науково-практичні, науково-методичні, релігійні, літературно-публіцистичні видання тощо.
Фонд відкритого доступу залу розташований на стелажах в алфавітно-хронологічному порядку за українсько-російським алфавітом. Обслуговування відбувається оперативно, термін очікування літератури відсутній.

ЗалПідсобний фонд залу обслуговування іноземними періодичними виданнями  є складовою частиною основного фонду НБУВ. Він хронологічно охоплює видання за останні п’ять років. Іноземні періодичні видання надходять з 49 країн світу на 34 мовах.
До послуг користувачів – система відкритого доступу до фонду іноземних періодичних видань, розташованого в алфавітно-хронологічному порядку за латинським алфавітом, та лексикографічні словники.