«Національна безпека та оборона України»: журнали, представлені у фондах Залу вітчизняних періодичних видань Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

У сучасних умовах питання національної безпеки та обороноздатності України вийшли на перше місце і залишаються пріоритетними. Протягом останнього року концепція захисту національних інтересів зазнала великих змін, зафіксованих у поправках до Закону України «Про основи національної безпеки України». Цей закон визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.

      До вашої уваги представлені вітчизняні періодичні видання, в коло тем яких входять питання захисту національних інтересів у сферах правової, інформаційної, екологічної, демографічної безпеки, зовнішньополітичного курсу країни, реформування секторів економіки та державного управління, а також питання обороноздатності Збройних Сил України.

 

 

01. Авиация и время [Текст] : наук.- попул. авіац. журн. України/ ВЦ "АероХобі" ; голов. ред. О. М. Ларіонов. - Київ : АероХобі, 1992 . - * - вид. з дод. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1994., - ISSN 2304-1501

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14633

 

02. Авіатор України [Текст] : наук.-попул. журн. Нац. авіац. ун-ту/ Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В. Ворона. - К. : НАУ, 1933 . - Журн. створений на базі університет. газ. "Авіатор".- Отримується з 2011.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100622

 

03. Артиллерийское и стрелковое вооружение [Текст] = Артилерійське і стрілецьке озброєння : международный научно- технический журнал/ Научно- технический центр артиллерийско- стрелкового вооружения ; ред. А. Комнацкий. - К. : НТЦ АСВ, 1999 . - До другого півріччя 2003 р. журнал видавався як збірник.- Отримується з 2000., - ISSN 1727-3897

Шифр зберігання в НБУВ: Ж70654

 

04. Безпека життєдіяльності [Текст] : всеукр. наук.-попул. журн./ Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа" ; голов. ред. В. М. Кіслова. - Київ : Основа, 2003 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2003.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24482

 

05. Безпека Придніпров'я [Текст]/ Голов. упр. МНС України в Дніпропетров. обл. ; голов. ред. Т. П. Неватус. - Д. : [б. в.]. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2010.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100843

 

06. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) [Текст] : наук.- практ. журн./ Рада нац. безпеки і оборони України. Міжвід. наук.- дослід. центр з прблем боротьби з організованою злочинністю ; голов. ред. О. М. Юрченко. - К. : [б. в.], 2000 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2000., - ISSN 1609-0462

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23036

 

07. Військо України [Текст] : центральний друкований орган Збройних Сил України/ Міністерство оборони України ; гол.ред. В. Болотнюк. - К. : Б.в...- Отримується з 1992, №1.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14517

 

08. Військова медицина України [Текст] : науково- практичний журнал Міністерства оборони України/ Українська військово- медична академія ; ред. В. Пасько. - К. : [б.в.], 2001 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2001.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23657

 

09. Віче [Текст] : журн. Верховної Ради України ; громад.-політ. і теорет. журн./ Верховна Рада України ; голов. ред. С. Писаренко. - К. : Преса України, 1992 . - Виходить двічі на місяць.- Отримується з 1992., - ISSN 2313-559X

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14474

 

10. Воєнна історія [Текст] : науково- популярний журнал/ Український інститут воєнної історії ; ред. С. Литвин. - К. : [б.в.]. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2002.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24204

 

11. Держава та регіони [Текст]. Серія: Державне управління : Науково- виробничий журнал/ Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління" ("ЗІДМУ") ; ред. В. Корінєв. - Запоріжжя : [б.в.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2002., - ISSN 1813-3401

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23244/Держав.упр

 

12. Defense express. Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины [Текст]/ гл. ред. С. Згурец. - К. : [б. в.].: Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2010.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100560

 

13. Європейські перспективи [Текст] = European perspectives : науково- практичний журнал/ Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім.І.Франка. Західно- регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України. Національний інститут стратегічних досліджень. Інститут міжнародних відносин КНУ ім.Т.Шевченка. - К. : [б.в.].- Отримується з 2009.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100343

 

14. З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ [Текст] : наук. і докум. журн./ Голов. редкол. наук.-докум. сер. кн. "Реабілітовані історією" [та ін.] ; редкол.: Ю. Данилюк (голов. ред.) [та ін.]. - К. : "Поділля", 1994 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 1994

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14682

 

15. Захист інформації [Текст] : наук.- техн. журн./ Нац. авіаційний ун-т ; голов. ред. О. Корченко. - К. : [б. в.], 1999 . - Журн. має спец. вип. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1999., - ISSN 2221-5212

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22801

 

16. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави [Текст] : науково-практичний журнал/ Національна академія Служби безпеки України ; ред. М. Є. Шумило. - К. : [б.в.], 2009 . - Журнал видається українською, російською та англійською мовами. - Періодичність: Журнал виходить 3 рази на рік.- Отримується з 2009.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100315

 

17. Інформація і право [Текст] : наук. журн./ Наук.-дослід. центр прав. інф-ки Нац. акад. прав. наук України [та ін.] ; редкол.: В. Г. Пилипчук (голова) [та ін.]. - К. : [б. в.], 2011 .- Отримується з 2011.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100647

 

18. Кордон [Текст] : журнал/ Державна прикордонна служба України ; ред. В. Кохан. - К. : [б.в.], 1998 .- Отримується з 1998.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж69672

 

19. Надзвичайна ситуація [Текст] : журнал/ Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; шеф-ред. А. Кондрацька. - Київ : "Рятівник -інформ", 1997 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1999.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16455

 

20. Наука і оборона [Текст] : наук.-теорет. та наук.-практ. журн./ Міністерство Оборони України ; голов. ред. В. Вагапов. - К. : [б. в.], 1994 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1997.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15759

 

21. Наука і правоохорона [Текст] : юридичний журнал/ Міністерство внутрішніх справ України ; ред. Т. Проценко. - К. : [б.в.], 2007 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2008.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100184

 

22. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] : наук.-техн. журн./ М-во оборони України, Харк. ун-т Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба ; редкол.: Г. В. Пєвцов (голов. ред.) [та ін.]. - Харків : ХУПС ім. І. Кожедуба, 2009 .- Отримується з 2009., - ISSN 2223-456X

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100320

 

23. Національна безпека і оборона [Текст] : журнал/ Український центр економічних і політичних досліджень ; ред. Л. Шангіна. - К. : [б.в.], 2000 . - Журнал виходить паралельно англійською мовою.- Отримується з 2000.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22678

 

24. Пожежна та техногенна безпека [Текст] : всеукр. наук.-вироб. журн./ ТОВ "Пожосвіта" ; голов. ред. В. Я. Городецький. - Київ : Пожосвіта, 2013 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2014.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101249

 

25. Право і безпека [Текст] = Право и безопасность = Law and safety : наук. журн./ Харк. нац. ун-т внутр. справ ; голов. ред. О. М. Головко. - Х. : [б. в.], 2002 . - Виходить 8 разів на рік.- Отримується з 2002., - ISSN 1727-1584

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24082

 

26. Право та державне управління [Текст] : зб. наук. пр./ Класич. приват. ун-т ; голов. ред. А. О. Монаєнко ; редкол.: О. М. Бандурка [та ін.]. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2011 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2011.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100549

 

27. Системи озброєння і військова техніка [Текст] : науковий журнал/ Харківський університет Повітряних Сил. - Харків : [б.в.], 2005 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2005., - ISSN 1997-9568

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25328

 

28. Слово честі [Текст] : часопис внутрішніх військ МВС України. - К. : [б.в.].- Отримується з 2003.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24358

 

29. Стратегічні пріоритети [Текст] = Strategic priorities : наук.-аналіт. щокв. зб./ Нац. ін-т стратег. дослідж. ; голов. ред. А. В. Єрмолаєв. - К. : НІСД, 2006 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2006.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25775

 

30. Стратегія розвитку України. Економіка. Соціологія. Право. [Текст] : наук. журн./ Нац. авіац. ун-т. ; голов. ред. М. С. Кулик. - Київ : НАУ.- Отримується з 2004., - ISSN 1729-7036

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25031

 

31. Сучасна спеціальна техніка [Текст] : наук.-практ. журн./ Держ. НДІ МВС України ; редкол.: О. В. Рибальський (голов. ред.) [та ін.]. - К. : [б. в.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2011.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100766

 

32. Сучасний захист інформації [Текст] : наук.-техн. журн./ Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій ; редкол.: В. О. Хорошко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Вид-во ДУІКТ, 2010 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2010.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100435

 

33. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони [Текст] = Modern information technologies in the sphere of security and defense = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науково-практичний журнал/ Національна академія оборони України ; ред. О. Ю. Пермяков. - К. : [б.в.], 2008 . - Текст укр., рос. м. - Виходить три рази на рік.- Отримується з 2008.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100089

 

34. Україна. Здоров'я нації [Текст] : наук.-практ. вид./ ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України" ; голов. ред. Г. О. Слабкий. - К. : Експерт, 2007 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2007., - ISSN 2077-6594

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25956

 

35. Foreign affairs chronicles [Текст] = Хроники международных отношений : a spec. sect. of foreign affairs mag./ ЧП "Газ. комплекс "Интернет-медиа" ; гл. ред. С. Кичигин. - К. : [б. в.], 2013 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2013., - ISSN 2310-1229

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101108

 

36. Честь і закон [Текст] : науково- практичний журнал внутрішніх військ МВС України/ Головне управління внутрішніх військ МВС України ; ред. О. Попригін. - К. : [б.в.], 2001 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2002.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24216

 

37. Ядерна та радіаційна безпека [Текст] : науково- технічний журнал/ Одеський держ. політехнічний університет ; ред. В. Васильченко. - К. : [б.в.], 1998 . - Текст укр.,рос., мовами. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1998., - ISSN 2073-6231

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16306

 

Виставку підготували зав. сектору Верещагіна С.В., провідний бібліотекар Ковальова Ю.В.

Контактна інформація

Корпус по просп. Голосіївський, 3,
к. 311, 313
Понеділок – Субота 9:15 – 17:30.
Неділя – вихідний.
Кожен останній робочий день місяця – санітарний
+38 (044) 524-44-19