«Економіка. Економічні науки»: нові надходження вітчизняних журналів до Залу періодичних видань Відділу комплексного бібліотечного обслуговування (травень 2015 р.)

01. Аграрна економіка [Текст] : науковий журнал Львівського національного аграрного університету/ ред. П. Березівський. - Дубляни : [б.в.].- Отримується з 2008.

2014 р. Т. 7 № 3-4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100306

 

02. Агро Перспектива [Текст] : информационно-аналитический журнал/ Государственный информационно- аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков ; ред. А. Болодурин. - К. : ООО "Укрзовнишконсалт", 1999 .- Отримується з 2000.

2015 р. № 2-3 (176)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22675

 

03. Агросвіт [Текст] : інформ.-аналіт. журн./ Дніпропетр. держ. аграр. ун-т, ТОВ "ДКЦ Центр" ; голов. ред. Л. Ю. Мельник. - К. : ДКС Центр, 2001 . - Виходить двічі на місяць.- Отримується з 2001., - ISSN 2306679-2

2015 р. № 7

Шифр зберігання в Н‎БУВ: Ж23190

 

04. Академия гостеприимства [Текст] : журн. для владельцев рестор. и гостинич. бизнеса/ ред. А. Чорный. - К. : Пресс Альянс, 2010 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2011.

2015 р. № 2 (26)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100569

 

05. Актуальні проблеми економіки [Текст] : наук. екон. журн./ ВНЗ "Національна академія управління" ; ред. М. М. Єрмошенко. - К. : [б. в.], 2000 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2001., - ISSN 1993-6788

2015 р. № 3 (165)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23291

 

06. Art of sales [Текст] = Искусство продаж/ учредитель, издатель, гл. ред. В. Туз. - К. : [б. в.], 2007 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2012.

2015 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100845

 

07. Аудитор України [Текст] : офіційне видання/ Україна. Аудиторська палата, Спілка аудіторів України ; ред. С. Столярова. - К. : [б.в.], 2002 . - Виходить двічі на місяць.- Отримується з 2006.

2015 р. № 4 (233)

Шифр: Ж25379

 

08. Баланс [Текст] : довід.-аналіт. інформація : всеукр. бухгалтер. журн./ голов. ред. О. Целуйко ; ТОВ "Баланс-Клуб". - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 1994 . - Виходить рос. та укр. - Виходить двічі на тиждень.- Отримується з 2000.

2015 р. № 29-30 (1488-1489)

2015 р. № 31-32 (1490-1491)

Шифр зберігання в Н‎БУВ: Ж16957

 

09. Баланс-агро [Текст] : практ. журн. : всеукр. бухгалтер. вид./ ТОВ "Баланс-клуб" ; голов. ред. Е. Ткачова. - Дніпропетровськ : Баланс-клуб, 1999 . - Виходить укр. та рос. - До 2014 р. надходив як газ.- Отримується з 2014.

2015 р. № 14 (434)

2015 р. № 15 (435)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101113

 

10. Баланс-бюджет [Текст] : практ. журн. : всеукр. вид. для бюджет. орг./ ТОВ "Баланс-Клуб" ; шеф-ред. Н. В. Кравченко. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2001 . - Виходить рос. та укр. - * - з додатком. - Виходить щотижня.- Отримується з 2009.

2015 р. № 15 (531)

2015 р. № 16 (532)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100229

 

11. Бізнес інформ [Текст] = Бизнес информ = Business inform : наук. журн./ Харк. нац. екон. ун-т, Наук.-дослід. центр індустріал. проблем розвитку НАН України (Харків) ; голов. ред. В. С. Пономаренко. - Х. : Інжек, 1992 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1992., - ISSN 2222-4459

2015 р. № 2 (445)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14572

 

12. Бізнес-навігатор [Текст] : наук.-вироб. журн./ Міжнар. ун-т бізнесу і права ; голов. ред. Г. Є. Жуйков. - Херсон : МУБіП. - Періодичність: 2-3 рази на рік.- Отримується з 2002.

2015 р. № 1 (36)

Шифр зберігання в Н‎БУВ: Ж24319

 

13. Бухгалтер 911 [Текст] : честный журн./ Изд. дом. "Фактор" ; гл. ред. Д. Винокуров. - Харьков : Фактор, 2014 . - Виходить щотижня.- Отримується з 2015.

2015 р. № 12 (17)

2015 р. № 13 (18)

2015 р. № 14 (19)

2015 р. № 15 (20)

2015 р. № 16 (21)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101248

 

14. Бюлетень кредитних спілок України [Текст]/ Нац. асоц. кредитних спілок України ; вип. ред. О. Гайдук. - Київ : [б. в.], 2005 .- Отримується з 2010.

2015 р. № 1 (59)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100501

 

15. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету [Текст] = Herald of Kyiv national university of trade and economics : наук. журн./ Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; редкол.: А. А. Мазаракі (голов. ред.) [та ін.]. - К. : [б. в.], 1998 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1998., - ISSN 1727-9313

2015 р. № 2 (100)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16143

 

16. Вісник Національного банку України [Текст] : щоміс. наук.-практ. журн./ Національний банк України ; ред. Л. Патрікац. - К. : "Бліц-Інформ", 1995 . - * - з CDR.- Отримується з 1995.

2015 р. № 3 (229)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14806

 

17. Вісник. Право знати все про податки і збори [Текст] : офіц. вид. Держ. фіскал. служби України/ Держ. фіскал. служба України ; голов. ред. П. М. Кричун. - Київ : СВЦ Міндоходів України, 1995 . - * - з дод. - Виходить щотижня.- Отримується з 1995.

2015 р. № 13 (821)

2015 р. № 14 (822)

2015 р. № 15 (823)

2015 р. № 16 (824)

Шифр зберіганні в НБУВ: Ж14775

 

18. Власть денег [Текст] : всеукр. деловой еженедельник/ ЧАО "Картель" ; гл. ред. О. Митницкая. - К. : Картель. - Виходить щотижня.- Отримується з 2004.

2015 р. № 4 (429)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24927

 

19. Все про охорону праці [Текст] : спеціалізов. всеукр. журн.; практ. посіб. з безпеки праці/ засновник, видавець, голов. ред. О. В. Дердін. - Київ : [б. в.], 2005 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2009.

2015 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100199

 

20. Деньги [Текст] : всеукр. журн./ ЗАО "Украинская Медиа Группа" ; гл. ред. А. Крамаренко. - К. : Изд. дом "УМХ", 2006 . - Виходить двічі на місяць.- Отримується з 2007.

2015 р. № 7 (297)

2015 р. № 8

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25750

 

 21. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Текст]/ Фонд держ. майна України ; редкол.: Н. А. Путівська (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Преса України, 1992 . - З 2009, №3 - 2010 бюл. виходив в одній палітурці з рос. вид. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1992.

2015 р. № 1 (269)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14548

 

22. Держзакупівлі [Текст] : щоміс. спеціаліз. журн./ Міжнар. центр "МЦФЕР - Україна" ; голов. ред. Р. В. Бойко. - Київ : МЦФЕР-Україна, 2013 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2013.

2015 р. № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101089

 

23. Довідник кадровика [Текст] = Справочник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн./ ТОВ "Медіа-Про" ; голов. ред. Я. Паньків. - К. : Аванпост-Прим, 2002 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2007.

2015 р. № 5 (155)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24345/a

 

24. Довідник секретаря та офіс- менеджера [Текст] : щомісячний професійний журнал/ Міжнародний центр фінансово- економічного розвитку- Україна ; ред. О. Кононова. - К. : [б.в.], 2007 . - Текст укр., рос. мовами. - *- з CDR. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2007.

2015 р. № 4 (100)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25769

 

25. Довідник спеціаліста з охорони праці [Текст] : щомісячний спеціалізований журнал/ ТОВ "Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку - Україна" ; ред. А. Компаніець. - К. : [б.в.], 2010 . - * - з дод. CDR.- Отримується з 2010.

2015 р. № 4 (59)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100446

 

26. Економіка АПК [Текст] : міжнар. наук.-виробн. журн./ Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" [та ін.] ; редкол.: Ю. О. Лупенко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : ННЦ "ІАЕ", 1994 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1996., - ISSN 2221-1055

2015 р. № 4 (246)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14693

 

27. Економіка в школах України [Текст] : наук.-метод. журн./ ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. В. Садкіна. - Х. : [б. в.], 2004 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2005.

2015 р. № 4 (125)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25029

 

28. Економіка і менеджмент культури [Текст] : науковий журнал/ Міністерство культури і туризму України. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; ред. В. Клочко. - К. : [б.в.], 2007 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2007.

2014 р. № 1

2014 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25941

 

29. Економіка і прогнозування [Текст] : науково- аналітичний журнал/ Інститут економічного прогнозування НАН України. - К. : [б.в.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2000., - ISSN 1605-7988

2014 р. № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23373

 

30. Економіка і фінанси [Текст] = Economics and finance : наук. журн./ засновник і видавець С. І. Дробязко. - Д. : [б. в.]. - Журн. включено до Рос. індексу наук цитування (РИНЦ). - Виходить щомісяця.- Отримується з 2013., - ISSN 2311-3413

2014 р. № 11

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101114

 

31. Економіка розвитку [Текст] = Economics of development : наук. журн./ Харк. нац. екон. ун-т ; редкол.: В. С. Пономаренко (голов. ред.) [та ін.]. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2002 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2002., - ISSN 1683-1942

2015 р. № 1 (73)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24201

 

32. Економіка та держава [Текст] : міжнар. наук.-практ. журн./ Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України, ТОВ Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: В. Г. Федоренко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Ред. журн. "Економіка та держава", 2003 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2003., - ISSN 2306-6806

2015 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24261

 

33. Економіка та право [Текст] = Экономика и право : науковий журнал/ НАН України. Інститут економіко- правових досліджень, Донецький національний технічний університет ; ред. В. Мамутов. - Донецьк : [б.в.], 2001 . - Текст укр., рос. м. - Виходить три рази на рік.- Отримується з 2001., - ISSN 1681-6277

2015 р. № 1 (40)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23548

 

34. Економіка. Фінанси. Право [Текст] : щоміс. інформ.-аналіт. журн./ Аудит. фірма "Аналітик", Академія муніцип. упр., Відкритий міжнар.ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. В. К. Присяжнюк. - К. : [б. в.], 1994 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1996., - ISSN 2409-1944

2015 р. № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14708

 

35. Економічні студії [Текст] : наук.-практ. екон. журн./ Східноукр. ін-т економіки та упр. ; ред. Ю. С. Павленко. - Львів ; Донецьк : [б. в.], 2014 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2014., - ISSN 2311-9306

2015 р. № 1 (5)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101207

 

36. Еміт інфо [Текст] : всеукр. журн. фін. звітності п-в/ ТОВ "Еміт інфо". - Д. : [б. в.], 2013 . - Виходить 10 разів на рік.- Отримується з 2013.

2015 р. № 1 (9)

2015 р. № 2 (10)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101028

 

37. Енергетика: економіка, технології, екологія [Текст] = Power engineering: economics, technique, ecology : наук. журн./ Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т" ; голов. ред. Ю. І. Якименко. - К. : НТУУ "КПІ", 2000 . - Текст укр., рос. м. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2000., - ISSN 1813-5420

2014 р. № 1 (35)

2014 р. № 3 (37)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22833

 

38. Землевпорядний вісник [Текст] : наук.-вироб. журн./ Держ. агенство земел. ресурсів України ; редкол.: С. Тимченко (голова) [та ін.]. - К. : Ред. журн. "Землевпорядний вісник", 1997 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1997.

2015 р. № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16088

 

39. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право [Текст] : наук. журн./ Укр держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі ; редкол.: О. О. Покрещук (голова) [та ін.]. - К. : [б. в.], 1997 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1998.

2014 р. Вип. 3 (74)

2014 р. Вип. 4 (75)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж69762

 

40. Інвестиції: практика та досвід [Текст] : наук.-практ. журн./ Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр" ; редкол.: Л. П. Клименко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Центр, 2002 . - Виходить двічі на місяць.- Отримується з 2002., - ISSN 2306-6814

2015 р. № 5

2015 р. № 7

Шифр зберігання в НБУВ : Ж23721

 

41. Investment management and financial innovations [Текст] = Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації/ Publishing Company "Business Perspectives" ; ed. S. Kozmenko. - Sumy : [б. в.], 2004 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2004., - ISSN 1810-4967

2015 р. Vol. 12 № 1 (cont.)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж42795

 

42. Інноваційна економіка [Текст] = Innovative economy : наук.- вироб. журн./ Подільський держ. аграр.-техн. ун-т ПВНЗ "Хмельниц. екон. ун-т", ПП "Ін-т екон., технол. і п-ва", Терноп. держ. с.-г. дослідна ст. Ін-ту кормів та с. г. Поділля НААН ; голов. ред. А. М. Стельмащук. - Т. : [б. в.]. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2007., - ISSN 2309-1533

2014 р. № 5 (54)

2014 р. № 6 (55)

2015 р. № 1 (56)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25888

 

43. Інформаційний бюлетень з охорони праці [Текст] : довід.-інформ. вид./ Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки Укарїни, ДУ "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці" ; редкол.: М. В. Назаренко (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. в.], 1996 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1997.

2015 р. № 1 (75)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15693

 

44. Інформаційний бюлетень [Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України] [Текст] : щомісяч. офіц. вид. з питань буд-ва та архіт./ М-во регіон. розв. та буд-ва та житлово-комунал. госп-ва України ; голов. ред. А. В. Беркута. - К. : Укрархбудінформ, 1994 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1996.

2015 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16082

 

45. Кадровик-01 [Текст] : щоміс. спеціаліз. журн./ ТОВ "Міжнар. центр фінанс.-екон. розвитку - Україна" ; голов. ред. І. Іванченко. - К. : МЦФЕР- Україна, 2006 . - * - з CDR. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2006.

2015 р. № 4 (110)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25638

 

46. Кримський економічний вісник [Текст] : наук. журн./ ГО "Наук. об-ня "Economics" ; ред. С. М. Нестеренко. - Херсон : [б. в.], 2012 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2012., - ISSN 2306-0115

2014 р. № 6 (13)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100992

 

47. Маркетинг в Україні [Текст] : журн./ Українська Асоціація Маркетингу ; ред. А. Павленко. - К. : [б.в.]. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1998., - ISSN 1606-3732

2015 р. № 1 (88)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16167

 

48. Marketing Media Review [Текст] : маркетинговые коммуникации и медиа/ ООО Издательство Экономика ; ред. Е. Щеглова. - К. : [б.и.]. - Виходить двічі на місяць.- Отримується з 2006.

2015 р. № 1-2 (1)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25475

 

49. Мой милый бухгалтер [Текст] : душев. изд. для бухгалтеров/ Баланс-Клуб ; гл. ред. М. Егорова. - Д. : [б. в.], 2000 .- Отримується з 2013.

2015 р. апр.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101074

 

50. Молодь і ринок [Текст] : щомісячний науково-педагогічний журнал/ Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка ; ред. М. Вачевський. - Дрогобич (Львівська обл.) : [б.в.], 2002 . - Текст укр., англ. м. - * - з дод. CDR. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2003.

2015 р. № 3 (122)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24982

 

51. Наука й економіка [Текст] : науково- теоретичний журнал/ Хмельницький економічний університет ; ред. П. С. Смоленюк. - Хмельницький : [б.в.], 2005 . - Рез. англ. м.- Отримується з 2006.

2015 р. Вип. 1 (37)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25528

 

52. Незалежний аудитор [Текст] : наук.-практ. вид./ ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Вид-во "Сова" ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. - К. : Сова, 2012 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2012., - ISSN 2306-0050

2014 р. № 10 (IV)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100908

 

53. Облік і фінанси [Текст] = Accounting & Finance : наук.-вироб. журн./ Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України [та ін.] ; голов. ред. М. Я. Дем'яненко. - К. : Ін-т обліку і фінансів, 2004 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2004., - ISSN 2307-9878

2015 р. № 1 (67)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24652

 

54. Public policy and economic development [Текст] : sci. and pract. j./ Petro Mohyla Black Sea State Univ. [etc.] ; ed. board: L. Klymenko (ed.-in-chief) [et al.]. - Mykolayiv : Yemelyanova T. V., 2012 .- Отримується з 2012., - ISSN 2309-0863

2014 р. Iss. 1 (5)

2014 р. Iss. 2 (6)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж43668

 

55. Прикладной менеджмент и инвестиции [Текст] = Прикладний менеджмент та інвестиції : ежекв. науч.-практ. журн./ редкол.: А. Г. Гончарук (гл. ред.) [та ін.]. - Одесса : Одесский брокерский дом, 2012 . -Назва обкл.: Journal of applied management and investments. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2012., - ISSN 2225-3467

2015 р. Т. 4 № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100741

 

56. Промислова безпека [Текст]/ ТОВ "Промислова безпека" ; редкол.: А. А. Галач (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Промислова безпека. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2012.

2015 р. № 4 (79)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100933

 

57. Регіональна бізнес-економіка та управління [Текст] : наук., вироб.-практ. журн./ Вінниц. фінанс.-екон. ун-т ; редкол.: П. С. Мартинюк (голов. ред.). - Вінниця : Вінниц. фінанс.-екон. ун-т, 2001 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2004.

2014 р. № 3 (43)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25073

 

58. Регіональна економіка та управління [Текст] : наук.-практ. журн./ ГО "Східноукр. ін-т економіки та упр." ; ред. Н. Літвиненко. - Донецьк ; Запоріжжя : [б. в.], 2014 .- Отримується з 2014., - ISSN 2311-8946

2014 р. № 3; Ч.1 (3)

2014 р. № 3; Ч.2 (3)

2015 р. № 1 (4)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101208

 

59. Редукціон [Текст] : інформ. бюл./ Спілка громад. орг. "Тендерна палата закупівель за кошти бюджетів всіх рівнів", П-во "Редукціон" ; редкол.: В. В. Зубар (голов. ред.) [та ін.]. - Харків : П-во "Редукціон", 2006 . -Назва на колонтитулі: Інформаційний бюлетень Редукціон. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2006.

2015 р. № 2-3 (108-109)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25473

 

60. Ринок праці та зайнятість населення [Текст] : науково- виробниче інформаційне видання/ Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ) ; ред. В. Федоренко. - К. : [б.в.], 2002 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2002.

2015 р. № 1 (42)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24161

 

61. Ринок цінних паперів України [Текст] : науковий, виробничо- практичний журнал/ Київський національний економічний університет, Український інститут розвитку фондового ринку ; ред. Д. Лук'яненко. - К. : [б.в.], 1997 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1997.

2015 р. № 1-2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15382

 

62. Санація та банкрутство [Текст] : наук.-практ. журн./ Вищ. госп. суд України ; голов. ред. Б. М. Поляков. - К. : Вид. дім "Ін Юре", 2004 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2004.

2015 р. № 1

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25116

 

63. Справочник экономиста [Текст] = Довідник економіста : ежемес. специализир. журн./ ООО "МедиаПро" ; гл. ред. А. Даниленко. - Киев : Медиа-ПРО, 2004 . - Текст рос., укр. м. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2004.

2015 р. № 5 (135)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24576

 

64. Сталий розвиток економіки [Текст] = Sustainable development of economy : всеукр. наук.-вироб. журн./ Білоцерківський нац. аграр. ун-т, Ун-т економіки і підприємництва, Ін-т економіки, технологій і підприємництва ; голов. ред. А. С. Даниленко. - Хмельницький : [б. в.], 2010 .- Отримується з 2010., - ISSN 2308-1988

2014 р. № 3 (25)

2015 р. № 1 (26)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100489

 

65. Статистика України [Текст] = Statistics of Ukraine : наук.-інформ. журн./ Державний комітет статистики України, НДІ статистики Держкомстату України ; ред. О. Васєчко. - К. : [б.в.], 1998 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1998.

2013 р. № 4 (63)

2014 р. № 2 (65)

2014 р. № 3 (66)

2014 р. № 4 (67)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16379

 

66. Терминал [Текст] : нефтяное обозрение/ Науч.-техн. центр "Психея" ; шеф-ред. С. Сапегин. - Киев : Психея, 2000 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2000., - ISSN 2077-2319

2015 р. № 13 (755)

2015 р. № 15 (757)

2015 р. № 16 (758)

2015 р. № 17 (759)

2015 р. № 18 (760)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23043

 

67. Український соціум [Текст] : наук. журн./ Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Український ін-т соціальних досліджень ім. Олександра Яременко ; ред. О. Балакірєва. - К. : [б.в.], 2002 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2002., - ISSN 1681-116Х

2015 р. № 1 (52)

 Шифр зберігання в НБУВ: Ж24215

 

68. Финансовый директор компании [Текст] = Фінансовий директор компанії : ежемес. специализир. журн./ ООО "Пресс Альянс" ; шеф-ред. А. Даниленко. - Киев : Пресс Альянс, 2015 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2015.

2015 р. № 2 (02)

2015 р. № 3 (3)

2015 р. № 4 (4)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101260

 

69. Фінансовий контроль [Текст] : всеукраїнський науково-практичний журнал/ Головне контрольно-ревізійне управління України ; ред. П. Андрєєв. - К. : [б.в.], 1999 .- Отримується з 1999.

2015 р. № 3 (110)

2015 р. № 4 (111)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16668

 

70. Ціноутворення у будівництві [Текст] : збірник офіційних документів та роз`яснень/ Науково-виробнича фірма "Інпроект" ; ред. І. Сіренко. - К. : [б.в.], 1994 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2001.

2015 р. № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23498

 

71. Часопис економічних реформ [Текст] = Time description of economic reforms : наук.-виробн. журн./ Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; редкол.: Т. В. Калінеску (голов. ред.) [та ін.]. - Луганськ : [б. в.], 2010 .- Отримується з 2011., - ISSN 2221-8440

2015 р. № 1 (17)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100579

 

72. ЭнергоБизнес [Текст] : еженедел. информ.-аналит. журн./ гл. ред. А. Гуппал ; "Юпеко Киев", общество с ограниченной ответственностью. - Киев : Юпеко Киев, 1997 . - Виходить щотижня.- Отримується з 1997. - Видання має серіальний додаток: ТЭК и Пресса ; ТЭК- текущая статистика

2015 р. № 13 (902)

2015 р. № 14 (903)

2015 р. № 15 (904)

2015 р. № 17 (906)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16317

Виставку підготували: зав.сектору Верещагіна С.В., провідний бібліотекар Крутова Р.В.