Антон Хомич Середа: виставка до 125-річчя від дня народження українського графіка, майстра прикладного мистецтва, мистецтвознавця та культурного діяча

     Середа Антон Хомич (1890–1961) – відомий український художник, мистецтвознавець, культурний діяч. Народився в с. Шкарівці (тепер Київська обл.) у сім’ї сільської інтелігенції – фельдшера та вчительки. В 1914 р. закінчив Строганівське училище ужиткового мистецтва. Наступного ж року його запросили до Тбілісі, де він очолив відділ художньо-металевого виробництва Кавказького кустарного Міністерства землеробства. У 1916–1917 рр. керував кустарним художнім виробництвом у Галичині й Буковині. У 1917 р. переїхав до Києва, де працював у Департаменті мистецтв генерального секретарства народної освіти УНР. Очолював у 1917 р. художньо-промисловий відділ Головного управління мистецтв і національної культури Міністерства народної освіти. А. Х. Середа був одним із учасників та організаторів зі створення Національного музею України, який на той час був створений на базі Київського художньо-промислового і наукового музею. 

    Упродовж 1921–1922 рр. він очолював секцію монументальних пам’яток Київського губернського комітету охорони пам’яток мистецтва і старовини. З 1922 р. по 1929 р. займав посаду завідувача відділу художньої промисловості (зараз це Київський музей російського мистецтва). Як дослідник українського образотворчого мистецтва працював у підрозділах Всеукраїнської академії наук, у Всеукраїнському археологічному комітеті. У 1921–1923 рр. обраний головою секції мистецтв Українського наукового товариства в Києві.

      Займався також викладацькою роботою, на початку 1920-х рр. викладав курс промислового мистецтва у Київському архітектурному інституті. Працював викладачем, а згодом став професором Київського художнього інституту. У 1929–1932 рр. очолював навчальну частину Українського поліграфічного інституту в Харкові. У 1946 р. займав посаду професора Київського художнього інституту. Працював також у Комітеті охорони пам’ятників історії та культури (1920 1924 рр.), обіймав посаду керівника Кабінету художньої промисловості Академії архітектури УРСР (1946 р.).

     А. Х. Середа був оформлювачем обкладинок низки часописів та видань, зокрема: часопису «Сяйво» (1913 р.), видання «Контракти і контрактовий будинок» (1924 р.) Ф. Ернста, також виконав обкладинку до ювілейного видання збірника «Сергій Маслов» (1927 р.), «Повної збірки творів: поезії» (1927 р.) Т. Шевченка. А. Х. Середа є автором обкладинок до численних збірників: «Руку братам» (1928 р.), «Козацькі пісні» (1936 р.), «Кобзаря» (1926, 1937 рр.), «Fata Morgana» (1937 р.) М. Коцюбинського, «Слово о полку Ігоревім» (1952 р.) тощо.

     Збирав матеріали з історії виникнення та розвитку техніки і мистецтва шрифтів різних народів. А. Х. Середа є автором ряду видавничих знаків, зокрема видавництва «Друкар», та низки проектів поштових марок Української держави, які використовувались як дрібні монети. До його наукового доробку входить стаття «Георгій Нарбут як художник книги» (нім. мовою) та низка розвідок з українського мистецтва. Саме за проектом А. Х. Середи було створено Державний прапор УРСР.

    Напрацювання, бібліотеку та колекцію вченого було передано до Центральної Наукової Бібліотеки Академії Наук УРСР в січні 1967 р. В особовому фонді А. Х. Середи (ф. 70) нараховується 1115 од. зб., хронологічні межі сягають 1910 - 1969 рр. Сюди входять наукові та творчі матеріали, а саме: статті, доповіді, нотатки, виписки з мистецтвознавчих праць Н. Соболевського, Ю. Лукіна, А. Щусева, О. Кучеренка, Г. Нарбута та інших осіб, рецензії на наукові роботи, ілюстрації, матеріали щодо оформлення книжок тощо. Особливо цікавими є ескізи виробів народних майстрів: зразки народних меблів, шрифтів мідних кліше для палітурні тощо. Значний масив фонду становить листування та матеріали інших осіб, матеріали службової та громадської діяльності художника. Біографічні матеріали містять автобіографічні замітки (1933, 1945 рр.), особисті документи, запрошення, вітальні листівки та книгу відгуків на виставку А. Х. Середи (1969 р.).

Література:

1. Середа Антон Хомич / Н. М. Зубкова // Особові архівні фонди Інституту рукопису / ред. колегія: О. С. Онищенко (відп. редактор), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна (заст. відпов. редактора), Н. М. Зубкова, Т. І. Ківшар, С. Г. Кулєшов, В. Ю. Омельчук, Ю. А. Пінчук, П. Т. Тронько; Національна академія наук України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Інститут рукопису. – К., 2002. – С. 485–489.

2. Середа Антон Хомич / М. Ф. Дмитрієнко // Енциклопедія історії України : у 10 т. / ред. колегія: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк (заст. голови колегії), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. О. Горбик та ін. ‑ К.: Наукова думка, 2012. – Т. 9 : Прил.–С. – 2012. – С. 541–542.

Виставку підготували співробітниці ІР НБУВ: м. н. с. відділу кодикології та кодикографії Тетяна Бургомистренко та провідний редактор відділу джерелознавства Тетяна Герасімова

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62 3-й поверх, к.307; 4-й поверх,
к. 403.
+38 (044) 288-1418
irnbuv@gmail.com
9:15 до 17:30 (понеділок - субота)
Відділ фонду юдаїки:
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)