Українська кирилична рукописна книга ХVІІ ст.: атрибуція та кодикологічний опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2015.
Дисертація присвячена історико-кодикологічному дослідженню української кириличної рукописної книги XVII ст., питанням її атрибутування та наукового описування. Виявлено та проаналізовано 179 кириличних рукописних книг українського походження, проведено атрибуцію та опис недатованих книг різних колекцій та зібрань, встановлено тематичні групи, окремі рукописи вперше залучені до наукового обігу.
Розкрито основні кодикологічні особливості української кириличної книги XVII ст., визначено специфічні характеристики тематики текстів, видів, мови, оздоблення, типів письма, оправи, книжної форми та структури, матеріалу письма, формату, філіграней, записів тощо. Відзначено вплив стародрукованої книги на рукописну. Запропоновано принципи кодикологічного опису рукописних книг XVII ст. з урахуванням особливостей цього періоду та його пристосування до формалізованого опису та метаданих бази даних «Кодекс», створеної в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, здійснено включення інформації до бази даних.

Здобувач: 
Добрянська Т. А.
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дата захисту: 
10-11-2015
Автореферат: