НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.09. 2011                                                                                                                                                                        № 1059

м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10.10.2011 за № 1169/19907

Деякі питання присудження
наукових ступенів
і присвоєння вчених звань

Відповідно до підпунктів 26 і 28 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 410, пункту 2 Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008  № 1149, та пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від   07.03.2007  № 423,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити такі, що додаються:
    • Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
    • Положення про спеціалізовану вчену раду.
  2. Установити, що спеціалізовані вчені ради, утворені Вищою атестаційною комісію України,  діють до закінчення строку своїх повноважень.
  3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Вищої атестаційної комісії України згідно з переліком, що додається.
  4. Директору департаменту атестації кадрів (В. Д. Бондаренку) забезпечити державну реєстрацію цього наказу  в Міністерстві юстиції України.
  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є. М. Суліму.
  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                                                                                                                                                                        Д. В.  Табачник