НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

 

06.06.2022 р.                                     №530

 

Про рішення з питань присудження
наукових ступенів і присвоєння
вчених звань та внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 7 квітня 2022 року № 320

 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки України

06.06.2022 р.              №530

 

Спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук

 

 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Національна бібліотека України імені В .І. Вернадського НАН України

Д 26.165.01

Профіль ради: 27.00.02 «Документознавство, архівознавство» (історичні науки),

27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» (історичні науки, соціальні комунікації)

 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.165.01

Голова спецради:

 1. Дубровіна Любов Андріївна, д.і.н., член-кор. НАН України, директор Інституту рукописів Національної бібліотеки України імені В .І. Вернадського Н А Н України, спеціальність 27.00.03 (історичні науки).

Заступник голови:

 1. Ковальчук Галина Іванівна, д.і.н., професор, директор Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В .І. Вернадського НАН України, спеціальність 27.00.03 (історичні науки).

Вчений секретар:

 1. Удовик Володимир Миколайович, к.і.н., старший науковий співробітник, директор Фонду Президентів України, Національна бібліотека України імені В .І. Вернадського НАН України, спеціальність 27.00.02 (історичні науки).

Члени ради:

 1. Александрова Галина Андріївна, д.філол.н., провідний науковий співробітник відділу, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України, спеціальність 27.00.03 (історичні науки)
 2. Антонюк Тетяна Дмитрівна, д.і.н., доцент, завідувач відділу, Національна бібліотека України імені В .І. Вернадського Н А Н України, спеціальність 27.00.03 (історичні науки)
 3. Боряк Геннадій Володимирович, д.і.н., член-кор. НАН України, заступник директора, Інститут історії України НАН України, спеціальність 27.00.03 (історичні науки)
 4. Буряк Лариса Іванівна, д.і.н., професор, провідний науковий співробітник, Національна бібліотека України імені В .І. Вернадського НАН України, спеціальність 27.00.02 (історичні науки)
 5. Горовий Валерій Микитович, д.і.н., професор, заступник генерального директора Національної бібліотеки України імені В .І. Вернадського НАН України, спеціальність 27.00.03 (соціальні комунікації)
 6. Добко Тетяна Василівна, д.н. із соц.ком., керівник Центру науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Н А Н України, спеціальність 27.00.03 (соціальні комунікації)
 7. Добровольська Вікторія Василівна, д.н. із соц.ком., доцент, професор кафедри, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, спеціальність 27.00.03 (соціальні комунікації)
 8. Закіров Марат Борисович, д.політ.н., доцент, завідувач відділу, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Н А Н України, спеціальність 27.00.02 (історичні науки)
 9. Кунанець Наталія Едуардівна, д.н. із соц. ком., професор, професор кафедри Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність 27.00.03 (соціальні комунікації)
 10. Лобузіна Катерина Вілентіївна, д.н. із соц.ком., керівник Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій Національної бібліотеки України імені В .І. Вернадського НАН України, спеціальність 27.00.03 (соціальні комунікації)
 11. Палієнко Марина Геннадіївна, д.і.н., професор кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 27.00.02 (історичні науки)
 12. Папакін Георгій Володимирович, д.і.н., директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, спеціальність 27.00.02 (історичні науки)
 13. Половинчак Юлія Миколаївна, д.н. із соц.ком., директор Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Н А Н України, спеціальність 27.00.03 (соціальні комунікації)
 14. Попик Володимир Іванович, д.і.н., член-кор. НАН України, директор Інституту біографістики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, спеціальності 27.00.02 (історичні науки)
 15. Рудий Григорій Якович, д.і.н., вчений секретар сектору координації наукових досліджень в галузі природничих і суспільних наук Президії НАН України, спеціальність 27.00.03 (історичні науки)
 16. Шаповал Андрій Іванович, д.і.н., завідувач відділу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України, спеціальність 27.00.02 (історичні науки)