Нормативно-правове та методичне забезпечення охорони праці у бібліотеках України (ХХ – початок 10-х років ХХІ ст.): історія, стан та перспективи розвитку

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2015.
У дисертаційній роботі всебічно аналізуються документні ресурси з питань охорони праці у бібліотечних установах. Розкривається історичний досвід становлення нормативних документів з питань охорони праці у вітчизняних книгозбірнях, запропоновано періодизацію цього процесу. Аналізується структура даного ресурсу, охарактеризовано кожну групу чинних документів з охорони праці (закони, підзаконні акти, міжгалузеві та галузеві нормативні документи, локальна бібліотечна документація).
Узагальнюється зарубіжний досвід нормативно-правового та методичного забезпечення охорони праці, розглядаються основні документи з питань охорони праці, задіяні у системі функціонування зарубіжних бібліотек. Окреслюються шляхи подальшого удосконалення документної бази діяльності служб охорони праці в українських бібліотеках.
Ключові слова: бібліотечна діяльність, охорона праці, техніка безпеки у бібліотеках, закони, підзаконні акти, локальна документація.

Здобувач: 
Зуб В.М.
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дата захисту: 
10-11-2015
Автореферат: