Інноваційні інтерактивні канали взаємодії бібліотек з юнацькою аудиторією як засіб модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за фахом 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. –
Київ, 2016.
У дисертаційній роботі розглянуто вплив інформаційно-мережевої культури на розвиток нових мережевих форм бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва. Досліджено та узагальнено досвід використання мережевих бібліотечно-інформаційних сервісів для обслуговування підлітків та молоді у зарубіжних бібліотеках. Здійснено комплексний аналіз засобів інтерактивної та соціальної мережевої взаємодії бібліотек з юнацькою аудиторією, що надаються з використанням сервісів Веб 2.0 на сайтах спеціалізованих бібліотек України. Виявлено стримуючі фактори інтеграції нових інтерактивних технологій до практики бібліотечної діяльності та чинники їхнього ефективного застосування для розвитку бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва. Окреслено тенденції модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва в Україні з використанням інноваційних інтерактивних мережевих сервісів.
Визначено бібліотечні засоби підвищення інформаційно-мережевої компетентності юнацтва та бібліотекарів, котрі їх обслуговують, для налагодження якісної комунікаційної взаємодії.

Здобувач: 
Кулик Є. В.
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Дата захисту: 
18-02-2016
Автореферат: