Світ медицини в Україні. Тематична виставка вітчизняних журналів, представлених у фондах залів періодичних видань

    Питання реформування медичної галузі є одним із перших питань, що потребує негайного вирішення з боку влади. Стратегічною метою проведення реформ має стати створення в Україні конкурентноздатної медичної галузі, діяльність якої базується на економічних, ринкових принципах сучасного менеджменту та маркетингу, що буде відповідати соціально-економічним і політичним змінам, які сталися протягом останнього часу в Україні і тривають досі.

   Наукова періодика у галузі медицини намагається аналізувати проблеми та шукає шляхи для створення якісної системи надання медичної допомоги заради збереження здоров'я й активного довголіття нації. При цьому враховується, що здоров'я — це комплексний показник, який залежить від багатьох факторів. До таких факторів слід віднести: якість життя, стан навколишнього середовища, генетично-біологічні фактори, і, зрозуміло, ефективність та своєчасність надання якісної медичної допомоги.

   У Залі обслуговування вітчизняними періодичними виданнями Відділу комплексного бібліотечного обслуговування ви можете ознайомитися із запропонованими до огляду та багатьма іншими журналами останніх п’яти років, що висвітлюють питання охорони здоров’я та функціонування медичної галузі в Україні.

1. Acta medica Leopoliensia/ Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Л. : [б. в.], 1995 - . - ISSN 1029-4244. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15657

 

2. Актуальная инфектология = Актуальна інфектологія = Actual infectology : спеціаліз. наук.-практ. журн./ засновник Г. О. Мочалова ; голов. ред. І. Б. Єршова. - Донецк : Заславский О. Ю., 2013 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2013., - ISSN 2312-413X.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101103

 

3. Аритмологія: наук.-практ. журн./ Асоц. аритмологів України. - Київ : Четверта хвиля, 2012 - . - ISSN 2309-8872.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101190

 

4. Боль. Суставы. Позвоночник: специализир. науч.-практ. журн./ редкол.: В. В. Поворознюк (голов. ред.) [та ін.]. - Донецк : Заславский О. Ю., 2011 - . - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100581

 

5. Будьмо здорові: наук.-попул. журн./ КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". - К. : Дім, сад, город, 1995 - . - ISSN 1814-506X. - Виходить раз на два місяці.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14755

 

6. Буковинський медичний вісник: український науково- практичний журнал/ Буковинський держ. медичний ун-т. - Чернівці : [б.в.], 1997 - . - ISSN 1684-7903. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15712

 

7. Військова медицина України: наук.-практ. журн. М-ва оборони України/ Українська військово- медична академія. - Київ : [б. в.], 2001 - . - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23657

 

8. Вісник проблем біології і медицини: укр. наук.-практ. журн./ Укр. акад. наук, ВДНЗУ "Укр. мед. стоматолог. акад.". - Полтава : [б. в.], 1993 - . - ISSN 2077-4214. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж69290

 

9. Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа: междунар. науч.-практ. журн./ ООО "Изд. дом "Проф. изд.". - Киев : Профессиональные издания, 2015 - . - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101299

 

10. Гепатологія: науково-практичний медичний журнал/ Львівський Національний Медичний університет, Благодійний фонд "Антигепатитний Фонд імені С.П. Боткіна". - Львів : [б.в.], 2008 - . - ISSN 2070-8904. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100167

 

11. Дерматовенерология. Косметология: междунар. науч.-практ. журн./ УП "Проф. изд.", ООО "Ин-т псориаза и хрон. дерматозов". - Киев : Профессиональные издания, 2015 - . - ISSN 2411-8982. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101298

 

12. Дитячий лікар: вид. для лікаря-практика/ ТОВ "Видавничий Дім "Здоров'я України". - К. : [б.в.], 2009 - . - ISSN 2311-9136. - Виходить 8 разів на рік.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100314

 

13. Евразийский онкологический журнал: междунар. науч.-практ. журн./ Нац. ин-т рака, УП "Проф. изд." ; гл. ред. М. И. Давыдов. - Киев : Профессиональные издания, 2014 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2015., - ISSN 2309-7485.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101338

 

14. Експериментальна і клінічна медицина/ Харківський держ. медичний ун-т. - Х. : [б.в.], 1998 - . - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16674

 

15. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія: наук.-практ. журн./ ВГО "Укр. асоц. ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" [та ін.]. - К. : [б. в.], 2012 - . - ISSN 2304-9359. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100899

 

16. Жіночий лікар: науково- практичне видання для практикуючих лікарів/ Редакція журналу "Жіночий лікар". - К. : [б.в.]. - Виходить раз на два місяці.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25997

 

17. Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень : наук. журн./ Сум. держ. ун-т. - Суми : СумДУ, 2013 - . - ISSN 2309-2394. - Виходить двічі на рік.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101336

 

18. Журнал Національної академії медичних наук України: наук. журн. Президії НАМН України/ Президія НАМН України. - К. : [б. в.], 1995 - . - ISSN 2413-7944. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14793

 

19. Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я: виробничо-практичний журнал/ Київський міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, МПП "Лино". - К. : "Гордон", 2001 - . - Виходить щомісяця.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23245

 

20. Здорово: наук.-попул. журн./ ТОВ "Фармацевт Практик". - К. : Вид. дім "Фармацевт Практик", 2003 - . - Виходить щомісяця.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100610

 

21. Здоровье женщины: всеукр. науч.-практ. журн./ ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии" [та ін.]. - К. : Мед. изд. дом "Профессионал", 1998 - . - ISSN 1992-5921. - Виходить 10 разів на рік.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23282

 

22. Здоровье мужчины = Здоров'я чоловіка : всеукр. науч.-практ. журн./ ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины", Ассоц. сексологов и андрологов Украины ; гл. ред. И. И. Горпинченко. - К. : Мед. изд. дом "Профессионал", 2002 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2002.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24369

 

23. Здоровье ребенка: науч.-практ. журн./ Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького. - Донецк : Заславский, 2006 - . - ISSN 2224-0551. - Виходить 8 разів на рік.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25721
 

24. Імплантологія. Парадонтологія. Остеологія: науково- практичний журнал/ Асоціація Імплантологів України. - Львів : Гал Дент, 2005 - . - ISSN 1992-4488. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25689

 

25. Клиническая инфектология и паразитология = Clinical infectology and parasitology : междунар. науч.-практ. журн./ Нац. мед. ун-т им. А. А. Богомольца, УП "Проф. изд." ; гл. ред. О. А. Голубовская. - К. : Профессиональные издания. - Виходить три рази на рік.- Отримується з 2013., - ISSN 2306-8787.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101122

 

26. Лікарська справа: наук.- практ. журн./ М-во охорони здоров'я України. - К. : Здоров'я, 1918 - . - ISSN 0049-6804. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Жс20661

 

27. Лучевая диагностика, лучевая терапия: науч.-практ. журн. радиологов Украины/ НАМН Украины, ГУ "Ин-т ядер. медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". - К. : [б. в.], 2010 - . - ISSN 2307-1184. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100611

 

28. Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия: научно- практический журнал/ ЗАО "Укрпрофздравница", Всеукраинская ассоциация физиотерапевтов и курортологов. - О. : [б.и.], 1994 - . - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14741

 

29. Медичний форум: наук. журн./ ред. Л. Г. Римарчук. - Львів : [б. в.], 2014.
Шифр зберігання в НБУВ: Ж101213

 

30. Медичні перспективи: наук. журн./ Дніпропетровська держ. медична академія. - Дніпропетровськ : [б.в.], 1996 - . - ISSN 2307-0404. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15785

 

31. Нейрофизиология: международ. журн./ НАН Украини, Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. - К. : [б. в.], 1969 - . - ISSN 0028-2561. - Виходить раз на два місяці.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж61875

 

32. Новини стоматології: науково- практичний журнал/ Асоціація стоматологів України. - Львів : [б.и.], 1994 - . - ISSN 1992-4496. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15068

 

33. Онкология: науч.-практ. журн./ Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р. Е. Кавецкого, ООО "Морион". - Киев : Морион, 1999 - . - ISSN 1562-1774. - Виходить щоквартально. - Видання є додатком до Experimental oncology : an intern. sci. journal, ISSN 1812-9269.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14160/прил.

 

34. Ортопедия, травматология и протезирование: научно- практический журнал/ Академия медицинских наук, ГУ "Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко АМН Украины", Украинская ассоциация ортопедов- травматологов. - Х. : [б.и.], 1927 - . - ISSN 0030-5987. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж26813

 

35. Острые и неотложные состояния в практике врача: журнал/ Иванченко И. Д. - К. : [б. в.]. - ISSN 2311-8652. - Виходить раз на два місяці.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25994

 

36. Офтальмология. Восточная Европа: междунар. науч.-практ. журн./ УП "Проф. изд.". - К. : Профессиональные издания. - ISSN 2226-0803. - Виходить три рази на рік.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101127

 

37. Педиатрия. Восточная Европа: междунар. науч.-практ. журн./ УП "Проф. изд.". - К. : Профессиональные издания. - ISSN 2307-4345. - Виходить три рази на рік.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101128

 

38. Пластична, реконструктивна і естетична хірургія/ голов. ред. В. Д. Пінчук. - Київ : [б. в.], 2002 - . - ISSN 2411-4952. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24469

 

39. Почки: флагман нефрологии: мультидисциплинар. спец. науч.-практ. журн./ Заславский А. Ю. [та ін.]. - Донецк : Заславский, 2012 - . - ISSN 2307-1257. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100881

 

40. Предупреждение плюс Украина: библиотечка "ЗОЖ"/ ООО "Издательский дом "Здоровый образ жизни"". - Львов : [б.и.]. - ISSN 1817-5929.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23803/А

 

41. Проблеми травматології та остеосинтезу: щокв. наук.-практ. журн./ ВГО "Укр. асоц. травматології та остеосинтезу". - Київ : Юстон, 2015 - . - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101295

 

42. Променева діагностика, променева терапія: збірка наукових праць/ Асоціація радіологів України. - К. : ІВО "Медицина України". - ISSN 1993-1689. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж69486

 

43. Профілактична та дитяча стоматологія: науково- практичний журнал/ Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, ТзОВ "ГалДент". - Львів : [б.в.]

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100462

 

44. Репродуктивна ендокринологія: наук.-практ. мед. журн./ ДУ "ІПАГ НАМН Україны", ТОВ "Трилист". - Київ : Трилист, 2011 - . - ISSN 2309-4117. - Виходить раз на два місяці.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101004

 

45. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа: междунар. науч.-практ. журн./ УП "Проф. изд.". - Киев : Профессиональные издания. - ISSN 2226-3276. - Виходить раз на два місяці.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101162

 

46. Рубежи здоровья: науч.-попул. информ. изд. о здоровье, красоте, медицине, фармацевтике/ ООО "Олфа" ; гл. ред. Е. Дудко. - Киев : Олфа, 2012 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2015.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101349

 

47. Санітарний лікар: юрид., вироб.-практ. журн./ Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики, МПП "ЛИНО". - К. : Лино, 2008 - . - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100137

 

48. Світ медицини та біології: науковий журнал/ Українська медична стоматологічна академія, Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань, Всеукраїнська громадська організація "Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України". - Полтава : [б.в.], 2005 - . - ISSN 2079-8334. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25295

 

49. Світ ортодонтії: журнал/ Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, ТзОВ "ГалДент". - Львів : [б.в.].

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100463

 

50. Семейная медицина: всеукр. науч.-практ. журн./ Нац. мед. акад. последиплом. образования им. П. Л. Шупика [та ін.]. - К. : Мед. изд. дом "Профессионал". - ISSN 2307-5112. - Виходить раз на два місяці.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22874

 

51. Серце і судини: укр. наук.-практ. журн. кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва. - К. : ВІТ-А-ПОЛ, 2003 - . - ISSN 1727-5717. - Виходить щоквартально
Шифр зберігання в НБУВ: Ж24454

 

52. Современная ортодонтия/ Нац. мед. ун-т им. О. О. Богомольця, ООО "Юнимед". - К. : Юнимед, 2005 - . - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25343

 

53. Современная стоматология: науч.-практ. стоматологический журн./ Нац. мед. акад. последиплом. образования им. П. Л. Шупика и др. - К. : [б. в.], 1997 - . - ISSN 1992-576X.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16391

 

54. Therapia: український медичний вісник/ ТОВ "Український медичний вісник". - К. : Укрмедсервіс, 2007 - . - ISSN 1990-6617. - Виходить щомісяця.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25758

 

55. Травма : наук.-практ. журн./ Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького [та ін.]. - Донецьк : Заславський О. Ю., 2000 - . - ISSN 1608-1706. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23024

 

56. Травник: зцілення без ліків/ засновник: О. С. Танасійчук ; шеф-ред. І. Тріль. - Тернопіль : Діана плюс : Бялас Т. В. - ISSN 1996-5524. - Виходить щомісяця.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101177

 

57. Україна. Здоров'я нації = Украина. Здоровье нации = Ukraine. Nation's health : наук.-практ. журн./ ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України" [та ін.] ; голов. ред. Г. О. Слабкий. - Київ : Укр. ін-т стратег. досліджень, 2007 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2007., - ISSN 2077-6594.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25956

 

58. Український вісник медико-соціальної експертизи : наук. журн./ Держ. установа "Укр. держ. НДІ мед.-соц. проблем інвалідності МОЗ України". - Дніпропетровськ : [б. в.], 2011 - . - ISSN 2224-0454. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101242

 

59. Український журнал дитячої ендокринології/ Асоц. дит. ендокринологів України. - К. : ВІТ-А-ПОЛ, 2010 - . - ISSN 2304-005X. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100779

 

60. Український журнал з проблем медицини праці: науково- практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів- профпатологів/ Інститут медицини праці АМН України. - К. : [б.в.], 2005 - . - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25332

 

61. Український журнал нефрології та діалізу/ Інститут нефрології АМН України, Національний нирковий фонд України. - К. : [б.в.], 2004 - . - ISSN 2304-0238. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25079

 

62. Український неврологічний журнал: наук.-практ. видання/ Національний медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. - К. : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ". - ISSN 1998-4235. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25729

 63. Український стоматологічний альманах: наук.- практ. рец. журн./ Укр. мед. стоматолог. акад. - Полтава : [б. в.], 2000 - . - ISSN 2409-0255. - Виходить раз на два місяці.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23287

 

64. Український терапевтичний журнал: науково- практичний журнал/ АМН України, Інститут терапії. - К. : ТОВ "Моріон", 1998 - . - ISSN 1605-7295.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22945

 

65. Участковый врач: попул. журн. для профессионалов/ гл. ред. К. Крупенченкова. - Киев : РедМед Агенство Попул. Мед. изд.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101268

 

66. Фармакологія та лікарська токсикологія: двомісячне науково- практичне, медичне видання/ Академія медичних наук України, Державна установа "Інститут фармакології та токсикології Академії медичних наук України". - К. : [б.в.], 2007 - . - ISSN 2227-7943. - Виходить раз на два місяці.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100063

 

67. Фізична активність, здоров'я і спорт: наук. журн./ Львівський держ. ун-т фізичної культури. - Л. : [б.в.], 2010 - . - ISSN 2221-1217. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100505

68. Хирургия. Восточная Европа: междунар. науч.-практ. журн./ УП "Проф. изд." ; гл. ред. А. И. Дронов. - К. : Профессиональные издания. - Виходить три рази на рік.- Отримується з 2013., - ISSN 2226-5384.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101126
 

69. Хірургія України: наук.-практ. журн./ Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця [та ін.]. - Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2001 - . - ISSN 1818-5398. - Виходить щоквартально.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24001

 

70. Целитель: исцеление без лекарств/ О. С. Танасийчук. - Тернополь : ИИД "Диана плюс". - ISSN 1996-5540. - Виходить щомісяця.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101091

 

71. Чоловіче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина = Мужское здоровье, гендерная и психосоматическая медицина = Men's heals, gender and psychosomatic medicine ukrainian journal : укр. журн./ Харків. мед. акад. післядиплом. освіти [та ін.] ; голов. ред. Б. В. Михайлов. - Київ : ДКС-центр, 2015 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2015., - ISSN 2413-8843.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101345

 

   Виставку підготували: зав.сектором Верещагіна С.В., провідний бібліотекар Ковальова Ю.В., провідний бібліотекар Крутова Р.В.